Het BEGINT in de Vrijheidswijk... ...en het EINDE is zoek!!

Woningcorporatie "Nieuw Wonen Friesland" wil grootschalig slopen in de Vrijheidswijk

Bijna 600 goede èn goedkope woningen moeten in de komende jaren plat.
Vorige week viel bij 270 huishoudens al een brief in de bus: zij zijn volgend jaar het eerste aan de beurt. De woningcorporatie en de gemeente spiegelen u voor dat dit ter bevordering is van de leefbaarheid van de wijk en dat alles straks mooier en beter wordt.

De gemeente zegt steeds met het slopen van goedkope huurwoningen en het bouwen van peperdure koopwoningen sociale problemen op te willen lossen.
Maar de gemeente vertelt u niet dat er ook een keerzijde is aan deze medaille. Vandaar dat het PEL (Platform Een- en Twee Persoonshuishoudens Leeuwarden) en de SP (Socialistische Partij) u dit krantje aanbiedt. Met de àndere feiten.

Sloop van deze omvang betekent dat velen van u moeten verhuizen naar een andere woning.

De wachttijd voor betaalbare huurwoningen in Leeuwarden bedraagt momenteel minimaal negen maanden, omdat de gemeente en de woningcorporatie, de afgelopen jaren al heel veel sociale huurwoningen heeft vernietigd terwijl deze woningen best opgeknapt hadden kunnen worden. Denk maar aan de sloop van de Hooidollen en de Jokse. Mocht u het geluk hebben toch een woning te vinden, dan is de kans heel groot dat u duurder uit bent...

Niet alleen qua huur, maar - omdat de 'nieuwe' huurhuizen meestal groter zijn - bent u ook meer kwijt aan stookkosten en elektriciteit. Ook de verhuiskostenvergoeding is verre van kostendekkend en verschilt ook per gezinssamenstelling en type woning. Al met al gaat u er dan financieel fors op achteruit. Als u dan ook nog de pech heeft net een inkomen boven het minimum te hebben, dat vallen ook de gemeentelijke belastingen een stuk hoger uit.

De gemeente spiegelt u voor dat er niets anders opzit dan sloop en nieuwbouw. In de plannen wordt er van uit gegaan, dat er nu gezinnen in de Vrijheidswijk moeten komen wonen, let wel: gezinnen die meer geld hebben!

Maar waarom zijn huidige bewoners minder waard dan de mensen met geld die de plannenmakers naar de wijken willen lokken? De dure nieuwbouw- en koophuizen die in plaats moeten komen van de huidige woningen zijn vaak niet te betalen voor de huidige bewoners. De nieuwbouw moet er vooral komen omdat daarmee veel winst te halen valt voor hypotheekbanken, projectontwikkelaars en aannemers.

Ook de zogenaamde eenzijdige bevolkingsopbouw van de Vrijheidswijk speelt volgens de gemeente een rol bij de sloopplannen (of zoals de woordvoerster van het wijkcomité het voor Omrop Fryslan zei: "Er wonen hier wel heel veel bejaarden, allochtonen en mensen met een laag inkomen").
Is dat echt een probleem? Of alleen een hersenschim van de plannenmakers?
Variatie wordt door bewoners meestal niet belangrijk gevonden, bovendien blijkt uit onderzoek dat de komst van kapitaalkrachtige nieuwkomers naar een volksbuurt eerder in het nadeel werkt van de oude bevolking dan in het voordeel.

Maar bovenal, uw woning is nog lang niet rijp voor de sloop!
Met een beetje opknapwerk her en der, valt er nog jaren met veel plezier in te wonen. Wij vinden de plannen van de woningcorporatie en de gemeente dan ook pure kapitaalvernietiging en zeer onverstandig in een tijd dat er nauwelijks meer huurwoningen worden bijgebouwd.

Wij roepen u dan ook op om in actie te komen!

Wilt u ook niet dat uw woning straks tegen de vlakte gaat, kom dan in verzet en sluit u aan bij het

anti-sloopcomité
"Leven in Vrijheid"

georganiseerd door PEL (Platform Een- en Twee Persoonshuishoudens Leeuwarden) en de SP (Socialistische Partij) in Leeuwarden

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Vereniging P.E.L.
Postbus 2602
Tel: 058 - 2671636
E-mail: root@pel.xs4all.nl
Website: http://home.wanadoo.nl/verpel/

Socialistische partij
Grote Kerkstraat 234
Tel: 058 - 2125320
E-mail: leeuwarden@sp.nl
Website: www.sp.nl/leeuwarden