Op 15-5-2001 hebben we net als eerder in de laagbouw Mariniersespel een pamflet verspreid. Dit pamflet geeft rekenvoorbeelden voor flats en kleine huishoudens. (Beide pamfletten zijn niet identiek)


Sloop = straks armoe in duur huis!


Aan de bewoners/-sters van de S12-flat Jan Evenhuisstraat en de S5-flat Mariniersespel

De gemeente en uw huisbaas (Nieuw Wonen Friesland) zijn het eens: Ze willen uw flat slopen! Niet meteen, maar nadat de laagbouw Mariniersespel plat ligt. Maar om u te lijmen beloven ze verhuis- en herinrichtingskosten. Nee, geen ¦8750,- zoals aan de laagbouw, maar slechts ¦6500,- voor de grote splitlevel (5 kamers) en ¦4500,- voor de kleine splitlevel omdat ze kijken naar het type woning en de grootte van de woning waar u uit gaat. (N.B.: Kamerbewoners krijgen maar ¦2000,- )
Een rare regeling. Je zou zeggen: Kijk naar de woning waar je naar toe gaat, want daar ontstaan de kosten. Het kan zijn dat bovenop deze bedragen nog een inflatiecorrectie zit van ong. 2,94 procent, maar dan nog: Dit lijkt niet eens veel geld, maar IS HET OOK NIET!

Lekkumerend-West is een arme wijk en als je geen geld hebt, lijkt misschien elke duizend piek welkom en zegt u: 'We gaan t.z.t. voor het geld' en we verhuizen. Maar: Geen geld hebben is nog niet hetzelfde als geen verstand hebben. Dat laatste is gratis!
Daarom vragen we:

REKENT U EVEN MET ONS MEE?

 1. DE VERHUIZING:
  Met een oude kar en 2 kistjes erop als meubilair houdt u vast wat over aan die vergoeding. Maar zo gaat het meestal niet: Verhuiswagen, andere huis opnieuw inrichten met vloerbedekking, gordijnen enz. Niets past uiteraard en de andere woning kan ook wel een verfje gebruiken...
  Kortom: De kosten vallen altijd lelijk tegen. De gemeente Amsterdam betaalt momenteel 10 mille verhuis- en herinrichtingskosten aan allen, ongeacht uit wat voor huis men weggaat.
  Een 'standaard-verhuizing' schatten we momenteel op ong. 12 mille.
  Kortom: De kans dat u tekort komt is veel groter dan dat u geld overhoudt.

 2. Maar wat voor ANDERE WONING gaat Nieuw Wonen Friesland aanbieden?
  De praktijk (ook bij de S8-flat Jan Evenhuistr.) leert: OF ze bieden een kleinere (flat)woning aan die ongeveer even duur is OF ze bieden een even grote (flat)woning aan die stukken duurder is! HOE KOMT DAT?
  SIMPEL: OMDAT ER NAUWELIJKS MEER EVEN GROTE (FLAT)WONINGEN TE KRIJGEN ZIJN VOOR DEZELFDE HUUR!
  Ook naar de goedkoopste portiekflats is weer veel vraag: 50 gegadigden voor een simpel flatje zonder lift of CV is weer heel normaal...
  Dat komt door de eindeloze huurverhogingen en het gesloop van betaalbare huurwoningen!
  Maar veel inkomens stijgen niet of onvoldoende mee...
  Zo stelt bv. BWL (de andere corporatie): Bij ons is de wachttijd voor een goedkopere woning opgelopen tot 1 jaar. Anders gezegd: Die woningen zijn slecht te krijgen. Kortom: Grote kans dat uw andere woning of duurder wordt of kleiner...

 3. VOORBEELD WOONLASTEN:

  Voorbeeld 1.
  Jan Evenhuisstraat 8-1 kleine model splitlevelflat in de S12, 3 kamers, eigen CV-ketel. Bruto huur ¦612,38 Subsidiabele huur ¦580,-
  Een ALLEENSTAANDE in de BIJSTAND krijgt dan ¦223,- + ¦4,- is ¦227,- huursubsidie.
  TE BETALEN HUUR: ¦385,38/maand.

  Een andere flat (bv. in Bilgaard) gaat bv. ¦830,- subsidiabele huur kosten en ¦875,bruto huur.
  Wellicht is die flat zelfs iets groter, heeft ook CV enz.
  Deze persoon in de bijstand heeft nu recht op: ¦277,+ ¦147,- + ¦4,- is ¦428,- huursubsidie.
  TE BETALEN HUUR: ¦447,-/maand.

  CONCLUSIE: Hij/zij gaat ¦61,62 meer huur betalen is ¦739,44/jaar ofwel over 10 jaar wonen: ¦7394,40 meer betalen. (Excl. huurverhogingen)

  Stel dat deze huurder/-ster in de WoonWijzer een goedkoper portiekflatje ziet staan, bv. op de Julianalaan of de Stuyvesantweg?
  Laat hij/zij daar nu net niet in mogen, want er staat bij: 'aantal personen minimaal 2' en hij/zij is ook geen 'starter' maar 'doorstromer' op de woningmarkt. Zelf iets naar eigen zin uitzoeken voor herhuisvesting wordt dus lastig voor dit eenpersoonshuishouden en zo wordt hij/zij erg afhankelijk van wat Nieuw Wonen Friesland gaat aanbieden.

  Voorbeeld 2.
  Jan Evenhuisstraat 22-3 grote model splitlevelflat in de S12, 5 kamers, eigen CV-ketel. Bruto huur ¦715,37 Subsidiabele huur ¦683,-
  Een TWEEPERSOONSHUISHOUDEN in de BIJSTAND krijgt dan ¦277,- + ¦36,75 + ¦8,- is ¦321,75 huursubsidie.
  TE BETALEN HUUR: ¦393,62/maand.

  Een andere flat (bv. in Bilgaard) gaat bv. ¦930,- subsidiabele huur kosten en ¦975,- bruto huur. Wellicht is die flat zelfs iets groter, heeft ook CV enz.
  Deze mensen in de bijstand hebben nu recht op: ¦277,- + ¦205,50 + ¦0,- is ¦482,50 huursubsidie.
  TE BETALEN HUUR: ¦492,50/maand.

  CONCLUSIE: Zij gaan ¦98,88 meer huur betalen is ¦1186,56/jaar ofwel over 10 jaar wonen: ¦11865,60 meer betalen. (Excl. huurverhogingen)

  Zij hadden overigens precies zoveel huursubsidie gehad als de subsidiabele huur van hun nieuwe huis ¦908,- was geweest. Dit is nl. de z.g. 'aftoppingsgrens' voor 1- en 2-persoonshuishoudens, waarbij een eenpersoonshuishouden daarboven over het meerdere eventueel nog 50% daarvan aan huursubsidie krijgt. Dat geldt niet voor 2-persoonshuishoudens. (zie ook hieronder bij punt a)

  ER ZITTEN NOG EEN PAAR ADDERS ONDER HET GRAS:

  a. De gemeente moet het goed vinden dat er zoveel huursubsidie wordt gegeven. Als de subsidiabele huur hoger wordt dan ¦908,- (aftoppingsgrens huursubsidie voor een- en tweepersoonshuishoudens) dan kan de gemeente het andere huis als 'niet passend' zien. Het Rijk stelt verplicht dat gemeenten dat nagaan. Dus: Dat huis kost teveel huursubsidie.

  Maar ook als de huur lager is dan ¦908,- kan de gemeente vinden dat het huis 'gelet op economische en persoonlijke omstandigheden van de aanvrager' te duur is. De verhuurder zal dus eerst moeten zorgen dat de gemeente ook 'o.k.' zegt tegen de huursubsidieaanvraag, anders krijgt u geen cent! Gemeente en woningcorporatie mogen van het Rijk niet al te veel hoge huursubsidies beloven, anders legt het Rijk hen een boete op.

  b. De overige woonlasten: Overal betaalt u: Stookkosten, water en elektra. Overal betaalt u Onroerende Zaak Belasting (OZB). In een duurdere woning gaat u veel meer OZB betalen.
  Ondanks de lagere tarieven is de OZB door de veel hogere woningwaarden grof gestegen! En in die duurdere flat zit lang niet altijd een eigen, moderne CV-ketel, maar bv. nog een OUDE gasvretende blok CV...
  Kortom: Het is niet ondenkbaar dat ook uw stookkosten extra stijgen vergeleken met nu.

  LET OP! De huursubsidie wordt snel lager zodra men boven het bijstandsniveau zit. Bij een belastbaar inkomen van ¦31001,-/jaar (¦2584,- belastbaar inkomen/mnd) daalt de huursubsidie voor een meerpersoonshuishouden met ¦32,-/maand is ¦384,-/jaar.
  Uit de bijstand naar betaald werk betekent vaak ook daling van huursubsidie en verlies van kwijtscheldingen voor OZB, afvalstoffenheffing, Waterschap ed.
  Voor een alleenstaande met dat belastbaar jaarinkomen en die andere flat van ¦830,- subsidiabele huur uit het voorbeeld, betekent dit, dat hij/zij nog maar ¦124,50 huursubsidie krijgt. Hij had eerst daar ¦428,- huursubsidie (op bijstandsniveau) en verliest ¦303,50/maand huursubsidie!
  Vooral voor alleenstaanden is dan de 'armoedeval' fors omdat hun 'normhuurtabel' (huur die je zelf moet betalen) heel snel ENORM stijgt!
  Een extra adder onder het gras voor iemand alleen die een dure flat krijgt aangeboden! Werken loont?? In dit geval niet!

 4. HEFFINGEN EN BELASTINGEN:
  Met huur en energie plus water betalen is het wonen nog niet betaald: Daar komt overheen:

  a. De Onroerende Zaak Belasting (OZB) Tarief voor huurders is ¦10,95 per ¦5000,- waarde van het huis. Als het huis nu volgens de gemeente ¦100.000,- waard is, moet 20 maal ¦10,95 betaald worden: ¦219,- (¦18,25/mnd) Een duurder huis betekent ook meer OZB betalen!
  Is die voorbeeldflat van ¦975,- bv. volgens de gemeente 2 ton waard, dan verdubbelt de OZB ook, dus tot ¦438,- is eigenlijk ¦36,50/maand.

  b. Waterschapslasten (huurdersdeel): ¦379,-/jr. voor een gezin of een eenoudergezin. (¦198,- lager voor alleenstaanden) Blijft gelijk in oude en nieuwe huis. Dit bedrag zal zeker de komende jaren verder stijgen. Komt neer op ¦31,59/maand.

  c. Afvalstoffenheffing gemeente: Voor een gezin of eenouder gezin ¦366,-/jaar. (¦30,50/mnd) Voor alleenstaande ¦181,-/jr. (¦15,08/mnd)

  CONCLUSIE: Naast huur plus energie/water kost het wonen nu al ¦80,34 extra per maand, rond maar af op honderd piek. Duurder wonen betekent vooral stijging van de OZB, in de voorbeelden geschat op een verdubbeling van de kosten.
  Natuurlijk kan in de bijstand geprobeerd worden voor deze belastingen/heffingen kwijtschelding te vragen, maar zit men bv. net boven bijstandsniveau, dan vervalt dat en betaalt men de volle mep. En men hoeft maar pakweg 1,5 keer de maanduitkering in de bijstand op een spaarrekening te hebben en... ook in de bijstand geen kwijtschelding!

  Tenslotte: Bedenk dat een jaarlijkse huurverhoging van bv. 2,6 procent over bv. ¦900,- harder aankomt dan eentje over ¦700,- en bedenk ook dat de huursubsidie dat boven een huur van ¦634,- NIET 100 procent kostendekkend compenseert: U gaat gewoon dan ZELF meer betalen.

KORTOM: LAAT U ALS HUISHOUDEN MET WEINIG GELD NIKS WIJSMAKEN DOOR DE VERHUURDER OF DE GEMEENTE: SLOOP BETEKENT VERHUIZEN NAAR EEN DUURDER HUIS OF EEN KLEINER HUIS EN VAAK: ARMOEDE IN EEN DURE HUURWONING!!


Een tip om wellicht geld te besparen

De aanslagen Onroerende Zaak Belasting voor 2001 zijn onlangs bij u in de bus gevallen. Ook de waarde van uw woning (de z.g. WOZ-waarde) zat daarbij op een apart papier. Als het goed is, zaten daar model-bezwaarschriften bij. De datum die er op stond was 30-4-2001.
Vanaf die dag is er 6 weken tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

TIP: DIEN EEN BEZWAARSCHRIFT IN TEGEN DIE WOZ-WAARDE VAN UW HUIS!
WANT: WAT IS EEN HUIS EIGENLIJK NOG WAARD ALS DE EIGENAAR IN EEN BRIEF AAN U GEZEGD HEEFT: UW HUIS WORDT GESLOOPT?!

Niet veel dus meer. WAT KUNT U DOEN?? ANTWOORD:

Neem het model-bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde en stuur dat terug naar de gemeente Leeuwarden. U geeft als reden op:

"Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde van mijn woning omdat de huiseigenaar schriftelijk aan mij meedeelde dat mijn huurhuis op korte termijn wordt gesloopt. Daarom ben ik van mening dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld. De WOZ-waarde is immers de waarde van een huis bij verkoop op de vrije markt. Wie zou nog een huis willen kopen waarvan algemeen (ook uit de krant) bekend is dat het op korte termijn wordt gesloopt?"

Meer is niet nodig en het kost u geen cent. Als u in het gelijk wordt gesteld daalt de waarde en daalt daarmee DUS ook de Onroerende Zaak Belasting. Let op: Door een bezwaarschrift te sturen kan de waarde van uw huis NIET HOGER worden vastgesteld dan nu!! Of deze tip slaagt is juridisch niet helemaal zeker, maar niet geschoten is altijd mis! In het verleden lukte het bv. woningcorporatie BWL voor woningen die zij wilden slopen om hun OZB (eigenaarsdeel) flink omlaag te brengen en lukte ons dit voor de huurders van de v.m. grote Wilgenflat in Heechterp die later gesloopt werd. Zij kregen toen hun al teveel betaalde OZB terug van de gemeente.
N.B.: Huishoudens in de bijstand: Vergeet niet om OOK kwijtschelding aan te vragen.
Tenslotte: Een van de huurders op de Mariniersespel stuurde ons het volgende artikeltje uit de Volkskrant van 18-4-2001:

GRONINGEN MILD VOOR SLOOPWONING