WIJKKRANT VOOR DE VRIJHEIDSWIJK


Werkgroep voor Volkshuisvesting
Contactadres: Robinsonstraat 139
tel: 267 25 13


De eerste bijeenkomst van de werkgroep en de bewoners die zich gemeld hebben na ons eerste pamflet is vruchtbaar verlopen.

Want eerlijk is eerlijk, er is achterstallig onderhoud. En dat wordt nu gebruikt om te willen slopen. Eerst de zaak zelf in de vernieling helpen is een heel onfatsoenlijke reden om daarna te komen met het voorstel om dan alles maar plat te gooien. Noch de Wethouder, noch bepaalde politieke partijen, noch Nieuw Wonen hebben het fatsoen om hun eigen fouten te erkennnen.
De ontevredenheid van sommige bewoners geldt niet zozeer de woningen maar de woonOMGEVING.
Het is een kwestie van beheer, met de bewoners, i.p.v. zonder de bewoners. Over hun hoofden heen.

De Woningmarkt, de huurvoorraad.

De huurvoorraad in Leeuwarden is lager dan een procent. Dat is te zien in De Woonkrant: daar worden per keer ongeveer 50 betaalbare woningen aangeboden. Dat is veel minder dan een procent.
De vraag is daarmee een heel andere geworden:
kan de gemeente deze extra zoekers op de huurmarkt wel van dienst zijn?
Goedkopere woningen zijn er niet. Woningen die even duur zijn, vallen kleiner uit. BWL heeft deze maand een lid van de werkgroep verklaard dat ze geen woningen heeft.

Het sociaal plan

Het sociaal plan belooft ook hulp bij het kopen van een woning. Dan krijg je meteen de verhuiskosten vergoed. Belachelijk. Een minimum verdiener kan niet eens een huis kopen onder de nieuwe regeling voor koophuizen. Als de woningstichting aan onze huizen en onze grond wil verdienen dan zullen ze over de brug moeten komen met een royaal aanbod:
"Omdat we jullie kwijt willen dragen we bij in de aflossing van jullie hypotheek en in de rente."

Wat te doen als de vertegenwoordigers van de woningbouw bij U aan de deur komen.

We vragen een ieder om met ons mee te doen.
Samen staan we sterk.
Dan kunnen we deze onzinnige plannen van tafel krijgen. Met U kunnen we goede ideeën op tafel leggen die in het voordeel van de mensen en de wijk zijn.

Enquête Mariniersespel.

Op 28 29 en 30 april heeft de Werkgroep Voor Volkshuisvesting deur aan deur gevraagd wat de bewoners zelf van de sloop vinden. Onze eerste indruk is dat bijna iedereen overrompeld is. Bijna iedereen zegt dat zijn gezin niet duurder kan gaan wonen.
Een aantal mensen die toch al plannen hadden zeggen dat ze dat nu zeker zullen gaan doen. Deze mensen hebben dan ook een baan en denken aan een groter huis in een andere wijk.

Zeker de helft van de ondervraagden willen niet uit hun huis en in geen geval uit de wijk. Van de andere helft twijfelt een behoorlijk aantal. Ze vrezen vooral dat de kosten van verhuizen en herinrichten duurder zullen uitkomen dan de aangeboden 8000 gulden. Wat we zo ook te weten kwamen, is dat er vooral aan de zijde van de Krijn van den Helmstraat veel last is van verkeerslawaai.

We wachten nog op de nadere uitwerking van de enquête.
We bedanken alvast iedereen voor de medewerking, en de vele uitnodigingen om binnen te komen, waarmee de ondervragers zijn overladen. Vooral van de Koerdische gemeenschap. Wij hebben als tegenprestatie voor iemand een brief opgesteld en een tuin gemaaid.

Wijkbeheer.

Dat brengt ons op het wijkbeheer. Dat is achterstallig en de gemeente heeft er geen moeite voor gedaan om hier een of twee fatsoenlijk betaalde banen te scheppen voor mensen uit de wijk. Dit had meteen kunnen leiden tot een aanspreekpunt in de wijk. De gemeente klaagt erover dat ze dat niet hebben.
Het is dus eigen schuld dat er geen sociaal agent in de wijk is.

Onderhoud.

De klachten erover zijn vele. We zullen hier bij de cijfers van de enquête weer op ingaan. We menen wel dat dit heeft afgehangen van de wil van Nieuw Wonen en hun nu pas gezegde bedoelingen dat die achterstand er is.

DE GEMEENTERAAD.

De stukken die de raad heeft gekregen kloppen in de verste verte niet met de gegevens die wij nu hebben.
Die stukken hebben een hoog OPOE-gehalte. Ze zijn afkomstig uit het wijksignalerings systeem. Elk jaar stuurt de gemeente een van de 20 mensen in de stad een vragenlijst. Twee van de drie sturen hem niet terug.
Die wel binnenkomen zijn van mensen die er de tijd voor hebben, voornamelijk ouderen en van degenen die domweg wat grieven van zich af willen schrijven over de buurt, de buren en zo nog een stuk of wat dingen.
Er zijn veel ouderwetse en bekrompen antwoorden en het is zeker geen doorsnee van wat de mensen in de wijk vinden.

Maar hierop neemt de raad nu juist zijn beslissingen en dat is fout.
Bijvoorbeeld: de buurt hecht niet aan de wijk. Dat is al weerlegd. Dat de helft van de mensen geen jaar in de wijk woont is overigens eerder een opzettelijke misleiding van de gemeentelijke cijfers.
Ze hebben de in en uitvliegende studenten meegerekend om tot zo'n negatief beeld te komen. En die zitten vooral in de grote flatgebouwen. Waar die studenten heenmoeten daar heeft ook niemand het over.

Wijkpanel.

Vrijwel niemand blijkt het wijkpanel te kennen.
De wethouder noemt dat trots het aanspreekpunt van de gemeente. Inderdaad, deze ook al niet meer zo jonge groep mensen luistert minder naar de mensen dan naar de gemeente. En als er dan een van de leden van de werkgroep belt, dan zegt de voorzitster mevrouw De Bruin: DAAR GAAN WE NIET OVER, daar moet de gemeente zich mee redden. Dan weet je precies dat het er niet om gaat om de mensen te helpen.

PILOTENESPEL

Wat betreft het Pilotenespel en de operatie die BWL daar uit wil voeren het volgende. We zijn benieuwd, hoe BWL tijdens de bouwaktiviteiten wil regelen waar de bewoners zolang blijven. Het is ons niet bekend dat er wisselwoningen zijn.
Ook zijn we benieuwd naar de premies voor herinrichting, wanneer de mensen tenminste weer in hun oude huis gaan wonen. We zijn ook benieuwd waar de mensen zullen moeten blijven die op financiële of andere omstandigheden niet in hun huizen terug zullen komen. Dat is hetzelfde verhaal als voor het Mariniersespel.

Financiële problemen voor de STAD voorspeld.

Het PEL rekent ons voor hoeveel het meer gaat kosten voor de bewoners afhankelijk van wat ze verdienen.
Maar het PEL wijst er ook op dat niet iedereen zomaar in een duurdere woning kan komen.
Dat komt omdat de bewoners huursubsidie nodig hebben.
Die mag dus weer niet te hoog zijn, want anders krijgt de gemeente een boete. En de huur subsidie kan ook nog geweigerd worden. Het kan de gemeente Leeuwarden tientallen jaren sociale en financiële problemen opleveren als er honderdtallen mensen een beroep op moeten doen.
Raadsleden bezint eer U begint.

Wij helpen U, U helpt ons.

De Werkgroep heeft nu twee keer een krantje door de hele wijk verspreid. Dat kost een paar centen per vel, dat is niet veel, maar wij bezorgen U wel de argumenten om een leefbare wijk te behouden.

In de kop van dit blad staat dat het een kwartje kost.
Maar als u zo nu en dan een kwartje opzij legt, dan kunnen we doorgaan met de VOLKSHUISVESTING. De elite vestigt zichzelf wel, die leggen daar geen kwartje voor opzij maar een flapje van duizend. Wij zouden graag een envelop zien met een paar rinkelende muntjes.

Redaktie.

VRAGEN? Tel 267 25 13

DONDERDAGAVOND 17 MEI 19.30 UUR
ADELAARSKERK DE JOKSE 17
I N F O R M A T I E A V O N D
Komt allen!!!!

Let op:
18 mei is de sluiting van de inspraak.

Einde tekst "Wijkkrant voor de Vrijheidswijk"


Opmerking secretaris PEL: Er wordt gesproken over 18 mei als sluitingsdatum voor inspraakreacties. Dit betreft alleen de schriftelijke inspraakreacties.
Op de hoorzitting over Lekkumerend heeft wethouder Bilker toegezegd dat 'het legen van de brievenbus' met 5 werkdagen wordt verlengd. Dat betekent dan dat uiterlijk donderdag 24 mei schriftelijke inspraakreacties binnen moeten zijn bij het Projectbureau Stedelijke Vernieuwing van de gemeente.