Pamflet t.b.v. laagbouwwoningen Mariniersespel

2-5-2001


SLOOP = STRAKS ARMOE IN DUUR HUIS!

Aan de bewoners/-sters van de laagbouw Mariniersespel

De gemeente en uw huisbaas (Nieuw Wonen Friesland) zijn het eens: Ze willen uw woning slopen! En om u te lijmen beloven ze ¦8750,- verhuis- en herinrichtingskosten. Dat LIJKT veel geld maar is het niet.
Lekkumerend-West is een arme wijk en als je geen geld hebt, lijkt een kleine 9 mille veel. Het LIJKT dus slim om te zeggen: 'We gaan voor het geld' en we verhuizen. Maar: Geen geld hebben is nog niet hetzelfde als geen verstand hebben. Dat laatste is gratis! Daarom vragen we: REKENT U EVEN MET ONS MEE?

 1. DE VERHUIZING: Met een oude kar en 2 kistjes erop als meubilair houdt u vast wat over aan die ¦8750,- Maar zo gaat het meestal niet: Verhuiswagen, andere huis opnieuw inrichten met vloerbedekking, gordijnen enz. Niets past uiteraard en de andere woning kan ook wel een verfje gebruiken...
  Kortom: De kosten vallen altijd lelijk tegen.
  De gemeente Amsterdam betaalt momenteel 10 mille verhuis- en herinrichtingskosten. Een 'standaard-verhuizing' schatten we momenteel op ong. 12 mille. Kortom: De kans dat u tekort komt aan ¦8750,- is groter dan dat u geld overhoudt.
 2. Maar wat voor ANDERE WONING gaat Nieuw Wonen Friesland aanbieden?
  De praktijk (ook bij de S8-flat Jan Evenhuistr.) leert: OF ze bieden een kleinere woning aan die ongeveer even duur is OF ze bieden een even grote woning aan die stukken duurder is! HOE KOMT DAT? SIMPEL: OMDAT ER NAUWELIJKS MEER EVEN GROTE WONINGEN TE KRIJGEN ZIJN VOOR DEZELFDE HUUR!
  Dat komt door de eindeloze huurverhogingen en het gesloop van betaalbare huurwoningen! Maar veel inkomens stijgen niet of onvoldoende mee...
  Zo stelt bv. BWL (de andere corporatie): Bij ons is de wachttijd voor een goedkopere woning opgelopen tot 1 jaar. Anders gezegd: Die woningen zijn slecht te krijgen. Kortom: Grote kans dat uw andere woning of duurder wordt of kleiner...
 3. VOORBEELD WOONLASTEN:
  Mariniersespel 115 4 kamers Bruto huur ¦736,97 Subsidiabele huur ¦709,-
  Een GEZIN in de BIJSTAND met 1 of 2 kinderen jonger dan 18 jaar krijgt dan ¦277,- + ¦56,25 + ¦40,- is ¦373,25 huursubsidie. (Bij 3 of meer kinderen nog ¦11,- meer)
  TE BETALEN HUUR: ¦363,72/maand.
  Het andere huis (bv. in Bilgaard) gaat bv. ¦950,- subsidiabele huur kosten en ¦975,- bruto huur. Het is natuurlijk weer een eengezinswoning, wellicht zelfs iets groter, heeft ook CV enz. Dat gezin in de bijstand heeft nu recht op: ¦277,- + ¦237,- + ¦40,- is ¦554,- huursubsidie. (Bij 3 of meer kinderen nog ¦11,- meer)
  TE BETALEN HUUR: ¦421,-/maand.
  CONCLUSIE: Zij gaan ¦57,28 meer huur betalen is ¦687,36/jaar ofwel over 10 jaar wonen: ¦6873,60 meer betalen. (Excl. huurverhogingen)

  ER ZITTEN NOG EEN PAAR ADDERS ONDER HET GRAS:

  a. De gemeente moet het goed vinden dat er zoveel huursubsidie wordt gegeven.
  Als de subsidiabele huur hoger wordt dan ¦973,- (aftoppingsgrens huursubsidie voor gezin) dan kan de gemeente het andere huis als 'niet passend' zien. Het Rijk stelt verplicht dat gemeenten dat nagaan. Dus: Dat huis kost teveel huursubsidie.

  Maar ook als de huur lager is dan ¦973,- kan de gemeente vinden dat het huis 'gelet op economische en persoonlijke omstandigheden van de aanvrager' te duur is. De verhuurder zal dus eerst moeten zorgen dat de gemeente ook 'o.k.' zegt tegen de huursubsidieaanvraag, anders krijgt u geen cent!
  Gemeente en woningcorporatie mogen van het Rijk niet al te veel hoge huursubsidies beloven, anders legt het Rijk hen een boete op.

  b. De overige woonlasten: Overal betaalt u: Stookkosten, water en elektra.
  Overal betaalt u Onroerende Zaak Belasting (OZB). In een duurdere woning gaat u veel meer OZB betalen. Ondanks de lagere tarieven is de OZB door de veel hogere woningwaarden grof gestegen!
  En in die duurdere woning zit lang niet altijd een moderne CV-ketel, maar nog vaak een gasverslindend monster van 15 tot 20 jaar oud waarmee u dan die flinke eengezinswoning gaat verwarmen...
  Kortom: Het is niet ondenkbaar dat ook uw stookkosten extra stijgen vergeleken met nu.

 4. Hetzelfde berekend voor een EENOUDERGEZIN (vrouw plus kind) in de BIJSTAND:
  Mariniersespel 115 Subsidiabele huur ¦709,- en bruto huur ¦736,97/maand.
  Zij krijgt dezelfde huursubsidie als een gezin: ¦277,- + ¦56,25 + ¦40,- is ¦373,25/mnd. (Bij 3 of meer kinderen nog ¦11,- meer)
  TE BETALEN HUUR: ¦363,72/maand.

  Ander huis van ¦950,- subsidiabele huur en ¦975,- bruto huur. Zij zou dan krijgen:
  ¦277,- + ¦205,50 + ¦21,- + ¦40,- is ¦543,50/maand.
  TE BETALEN HUUR: ¦431,50/maand.

  Conclusie: Zij gaat ¦67,78/maand meer huur betalen is ¦813,36/jaar.
  Tien jaar wonen betekent dan ruim 8 mille ingeleverd hebben. Dat dan zonder huurverhogingen...
  Wat is gezegd bij punt 3a en b hierboven, geldt hier ook.

  LET OP! De huursubsidie wordt snel lager zodra men boven het bijstandsniveau zit. Bij een belastbaar inkomen van ¦31001,-/jaar (¦2584,- belastbaar inkomen/mnd) daalt de huursubsidie voor een gezin met ¦22,-/maand is ¦264,-/jaar. Uit de bijstand naar betaald werk betekent vaak ook daling van huursubsidie en verlies van kwijtscheldingen voor OZB, afvalstoffenheffing, Waterschap ed.

 5. HEFFINGEN EN BELASTINGEN:
  Met huur en energie plus water betalen is het wonen nog niet betaald: Daar komt overheen:

  a. De Onroerende Zaak Belasting (OZB) Tarief voor huurders is ¦10,95 per ¦5000,- waarde van het huis. Als het huis nu volgens de gemeente ¦100.000,- waard is, moet 20 maal ¦10,95 betaald worden: ¦219,- (¦18,25/mnd)
  Een duurder huis betekent ook meer OZB betalen! Is dat voorbeeldhuis van ¦975,- bv. volgens de gemeente 2 ton waard, dan verdubbelt de OZB ook, dus tot ¦438,- is eigenlijk ¦36,50/maand.

  b. Waterschapslasten (huurdersdeel): ¦379,-/jr. voor een gezin of een eenoudergezin.
  Blijft gelijk in oude en nieuwe huis. Dit bedrag zal zeker de komende jaren verder stijgen. Komt neer op ¦31,59/maand.

  c. Afvalstoffenheffing gemeente: Voor een gezin of eenouder gezin ¦366,-/jaar. Komt neer op ¦30,50/maand.
  CONCLUSIE: Naast huur plus energie/water kost het wonen nu al ¦80,34 extra per maand, rond maar af op honderd piek. Duurder wonen betekent vooral stijging van de OZB, in de voorbeelden geschat op een verdubbeling van de kosten.

  Natuurlijk kan in de bijstand geprobeerd worden voor deze belastingen/heffingen kwijtschelding te vragen, maar zit men bv. net boven bijstandsniveau, dan vervalt dat en betaalt men de volle mep. En men hoeft maar pakweg 1,5 keer de maanduitkering in de bijstand op een spaarrekening te hebben en... ook in de bijstand geen kwijtschelding!

  1. Tenslotte: Bedenk dat een jaarlijkse huurverhoging van bv. 2,6 procent over ¦950,- harder aankomt dan eentje over ¦700,- en bedenk ook dat de huursubsidie dat boven een huur van ¦634,- NIET 100 procent kostendekkend compenseert: U gaat gewoon dan ZELF meer betalen.

   KORTOM: LAAT U ALS HUISHOUDEN MET WEINIG GELD NIKS WIJSMAKEN DOOR DE VERHUURDER OF DE GEMEENTE: SLOOP BETEKENT VERHUIZEN NAAR EEN DUURDER HUIS OF EEN KLEINER HUIS EN VAAK: ARMOEDE IN EEN DURE HUURWONING!!


   EEN TIP OM WELLICHT GELD TE BESPAREN?!

   De aanslagen Onroerende Zaak Belasting voor 2001 zijn onlangs bij u in de bus gevallen. Ook de waarde van uw woning (de z.g. WOZ-waarde) zat daarbij op een apart papier. Als het goed is, zaten daar model-bezwaarschriften bij. De datum die er op stond was 30-4-2001.
   Vanaf die dag is er 6 weken tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

   TIP: DIEN EEN BEZWAARSCHRIFT IN TEGEN DIE WOZ-WAARDE VAN UW HUIS!
   WANT: WAT IS EEN HUIS EIGENLIJK NOG WAARD ALS DE EIGENAAR IN EEN BRIEF AAN U GEZEGD HEEFT: UW HUIS WORDT GESLOOPT?!

   Niet veel dus meer. WAT KUNT U DOEN?? ANTWOORD:

   Neem het model-bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde en stuur dat terug naar de gemeente Leeuwarden. U geeft als reden op:

   "Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde van mijn woning omdat de huiseigenaar schriftelijk aan mij meedeelde dat mijn huurhuis op korte termijn wordt gesloopt. Daarom ben ik van mening dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld. De WOZ-waarde is immers de waarde van een huis bij verkoop op de vrije markt. Wie zou nog een huis willen kopen waarvan algemeen (ook uit de krant) bekend is dat het op korte termijn wordt gesloopt?"

   Meer is niet nodig en het kost u geen cent. Als u in het gelijk wordt gesteld daalt de waarde en daalt daarmee DUS ook de Onroerende Zaak Belasting.
   Let op: Door een bezwaarschrift te sturen kan de waarde van uw huis NIET HOGER worden vastgesteld dan nu!!
   Of deze tip slaagt is juridisch niet helemaal zeker, maar niet geschoten is altijd mis!
   In het verleden lukte het bv. woningcorporatie BWL voor woningen die zij wilden slopen om hun OZB (eigenaarsdeel) flink omlaag te brengen en lukte ons dit voor de huurders van de v.m. grote Wilgenflat in Heechterp die later gesloopt werd. Zij kregen toen hun al teveel betaalde OZB terug van de gemeente.
   N.B.: Huishoudens in de bijstand: Vergeet niet om OOK kwijtschelding aan te vragen.