Bij ons kwam op 26-4-2001, een persbulletin binnen van de 'Werkgroep voor Volkshuisvesting' uit Lekkumerend/Vrijheidswijk. Zij verzetten zich tegen de aangekondigde massale sloopplannen van de woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland. Hieronder de letterlijke tekst:


PERSBULLETIN VRIJHEIDSWIJK

Bewoners van de te slopen panden en leden van de Werkgroep Volkshuisvesting waren op 23 april bijeen om de sloopplannen te bespreken.
Wij hebben het volgende kommentaar.

De aangekondigde sloop per direkt komt op de hoofden neer van de minst weerbare bewoners van de wijk.
Dit is volgens gemeentelijke cijfers de armste wijk van Leeuwarden.
Daar is dit weer het armste stuk van [De Mariniersespel wordt hier bedoeld; opm. secr. PEL] en hier wonen minder Nederlandstaligen dan in de rest van de wijk...
Dit is je reinste agressie tegen mensen die zich niet kunnen verweren.
De vroegere volkshuisvesters van Nieuw Wonen hebben helemaal geen begrip voor hun arme bewoners: ze willen geld verdienen door eigenlijk goede woningen te slopen, en er dure voor in de plaats te bouwen.

Dit berust allemaal op een totale misvatting: een slecht plan en achterhaalde cijfers.
Immers, het rapport Kwaliteit Runom telt bewoonde huizen uit huur en koopsector bij elkaar op en komt dan tot de conclusie dat ze...
leegstaan.
Dit is alleen in hun gedachten want iedere Leeuwarder weet dat er in hun straat niet een op de acht huizen leegstaat. En de huurwoningen die er wel waren zijn grotendeels verkocht.
Door de sloop van goede flatwoningen aan de Hooidollen en de Jokse is de woningnood plotseling weer actueel.

Volgens ons keert de wal het schip: er IS GEEN VERVANGENDE WOONRUIMTE!

Als ze tegen beter weten in toch willen slopen, het "sociaal plan" is waardeloos. De 8000 gulden is met de verhuizing al weg. Elke maand ondanks de huursubsidie ben je flink duurder uit. Een sociaal plan werkt pas wanneer het gebeurt in overleg met de gedupeerden zelf.
We hebben wel een paar voorstellen: in plaats van het zuurtje van die paar centen die je kunt gebruiken om te verhuizen.

De werkgroep gaat deze week met de gedupeerden spreken, zo mogelijk allemaal, om ideeen en richtlijnen te geven over wat wel en niet mogelijk is.

Niet wijken voor de rijken.
En geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt.

Werkgroep voor Volkshuisvesting
Richard en Jan
Robinsonstraat 139 8923 AN
Leeuwarden

Einde tekst persbulletin Werkgroep voor Volkshuisvesting.