Zoals door ons al eerder bericht: De Socialistische Partij afdeling Leeuwarden heeft een verklaring uitgegeven waarin zij zich keert tegen de geplande massale sloop van huurwoningen in de Leeuwarder wijk Lekkumerend, tegenwoordig Vrijheidswijk geheten.
Uit de Leeuwarder Courant van 19-4-2001:


SP HEKELT SLOOP HUURWONINGEN IN LEEUWARDER VRIJHEIDSWIJK

LEEUWARDEN - De Socialistische Partij zal zich verzetten tegen de grootscheepse sloop van huurwoningen in de Vrijheidswijk in Leeuwarden.
De Leeuwarder SP-afdeling betitelt de ingreep als pure kapitaalsvernietiging.

"Het gaat om betaalbare huurwoningen die met weinig onderhoud nog heel lang mee kunnen", aldus raadslid Freerk Kalsbeek. Liever ziet hij de woningen opgeknapt, zodat studenten de beschikking houden over goedkope huisvesting met scholen en winkels binnen bereik.
[Pakweg midden zestiger jaren werd Lekkumerend gebouwd, dus nu pakweg 35 jaar geleden. Ook als je het puur boekhoudkundig qua afschrijving bekijkt zijn de woningen te jong om maar te slopen. Een woning schrijf je ongeveer in 50 jaar af, maar ook dan wil dat niet altijd zeggen dat de woning dan technisch 'af' is, als geregeld onderhoud is gepleegd en vooral niet als woontechnisch ook binnen in de loop van die jaren het nodige is gemoderniseerd. Doe je dat, dan kan een huis lang mee. Voor wat betreft de splitlevel flats heeft Kalsbeek gelijk: Sloop hiervan betekent ook een fors lager aantal kamers voor studenten die via de woningcorporaties gehuurd kunnen worden terwijl Lekkumerend vlak bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (N.H.L.) ligt. Sloop betekent een veel hogere ongewenste druk op de particuliere kamermarkt, waarbij vraag aanbod schept; een aanbod vaak niet van de beste soort, kwalitatief en sociaal gesproken...]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].