Nadat we in een eigen bericht al hadden gemeld dat de hele Mariniersespel in Lekkumerend Zuid-West gesloopt wordt, kwam de Leeuwarder Courant op 19-4-2001 met het volgende bericht hierover:


AKKOORD OVER SLOOP HUIZEN IN VRIJHEIDSWIJK

LEEUWARDEN - Alle 132 flatwoningen en 166 huizen aan de Mariniersespel zullen worden gesloopt om plaats te maken voor 140 koopwoningen aan nieuw te graven vaarwater.
[Opdat de rijken hun met zwart geld betaalde boot voor de deur kunnen leggen... De Dokkumer Ee krijgt een aftakking de wijk in, vlak bij de Krijn van den Helmstraat.]
Ook de achthoogflat met 100 appartementen aan de Annie Westlandstraat staat op de slooplijst van de stedelijke vernieuwing in de Vrijheidswijk. Dit is de uitkomst van onderhandelingen tussen de gemeente en de woningcorporaties NWF en BWL.
[Kennelijk is er dan nu ook een deal tussen BWL en de gemeente. Mijn vermoeden is, dat nu ook zij - nadat NWF dat al eerder mocht - nieuwbouwwoningen in Zuiderburen mogen neerzetten om hiermee winst te maken; winst die vervolgens gebruikt kan worden om de resterende boekwaarde van de te slopen woningen wat weg te werken. Kopers van een dergelijke nieuwbouwwoning betalen dus mee aan de sloop van een ander z'n huurwoning.
Over de sloopaantallen het volgende: De 'sloopbrief' van NWFaan de huurders spreekt over 146 laagbouwwoningen aan Mariniersespel plus Krijn van den Helmstraat en in een latere fase sloop van 124 splitlevel flats in de S5 en de S12 flat aan resp. Mariniersespel en Jan Evenhuistraat. S5 en S12 opgeteld geeft inderdaad 124 flats. De Leeuwarder Courant komt op 132 flatwoningen; dus 8 meer en 166 laagbouwwoningen aan de Mariniersespel, dus 20 meer. De ook net uitgekomen Nieuwsbrief Stedelijke Vernieuwing van de gemeente houdt het voor deze zuidwestelijke hoek van Lekkumerend/Vrijheidswijk net als NWF op 124 splitlevels en 146 laagbouwwoningen, dus voorlopig ga ik daar maar van uit. Dit blad spreekt ook over sloop van de S8-flat van BWL aan de Annie Westlandstraat, waarin overigens veel meer wooneenheden zitten, omdat een vrij groot deel van dit gebouw indertijd door BWL geschikt werd gemaakt voor studentenhuisvesting.
Voor m.n. de kamermarkt voor studenten is sloop van de S8 aldaar toch een fors verlies qua aantal beschikbare kamers die je van een woningcorporatie als student kunt huren. Bedoelde Nieuwsbrief komt voor het zuid-westelijk deel in totaal op 370 te slopen woningen. Ik houd het er op dat dat slaat op sloop van de S8 plus S5 plus S12, maakt samen precies 370 flats. De Nieuwsbrief beweert dat er geen ingreep plaats vindt m.b.t. 101 woningen, maar dat lijkt me een verouderd verhaal, tenzij wordt bedoeld dat hun flat aan de noordzijde van de Krijn van den Helmstraat (voorlopig?) blijft staan.]

In de Vrijheidswijk zal de komende jaren voor meer dan ¦100 miljoen worden verspijkerd aan huizen, wegen, groen en voorzieningen.
[Zo heet het in de Nieuwsbrief Stedelijke Vernieuwing dat in het noordoostelijk deel bv. de Robinsonstraat wordt opgeknapt 'met beperkte aanpassingen' zoals bv. renovatie en het aanbrengen van een kap op de woningen. Dat is mooi, maar daar heeft BWL indertijd wel woningen verkocht ofwel: Wie 'moet' dat dan betalen? Krijgen we daar dan hetzelfde gedoe weer als in de Van Asbeckstraat waar woningeigenaren ook veel meer 'moesten' doen dan de Woningwet verplicht stelt? Want renovatie is een begrip dat veel verder gaat dan een 'beperkte aanpassing', zeker het aanbrengen van een kap op de woningen. Maar het mag bekend zijn: Het hebben van een eigen woning is in Leeuwarden geen garantie dat je veilig bent voor de lange grijparmen van corporatie of gemeente: Ofwel ze slopen evengoed je woning ofwel de gemeente 'eist' dat je je woning gaat 'renoveren' volgens hun wensen die dan ver uitstijgen boven wat verplicht kan worden gesteld op basis van art. 14 en 15 van de Woningwet.
In de zuidoostelijke hoek aan de Canadezenlaan en het Dragoonsplein is NWF al een tijdje bezig hun toch al dure flats daar op te knappen, maar de gasverslindende blokCV gaat er mooi niet uit... Nee, natuurlijk komen daar geen individuele CV-ketels omdat die blokCV een prachtig melkkoetje is voor NWF om middels het spelen voor intermediair tussen Essent en huurders wat aan te rommelen met de stookkosten. Dat althans zijn onze ervaringen m.b.t. eindnota's gasverbruik indertijd aan de Wierdaflat.
Dragoonsplein en Canadezenlaan zijn indertijd opgescheept met 'warmtemeters' op de radiatoren: Ook zo'n prachtig systeem: Onnauwkeurig en duur omdat zo'n 40% van de eindnota dan gaat bestaan uit vaste kosten van Warmtemeter BV.
In het noordwestelijk deel zal volgens de Nieuwsbrief BWL ruim 400 laagbouwwoningen opknappen, de S8 Annie Westlandstraat slopen en pakweg 60 laagbouwwoningen verkopen. Over een eerder verhaal om in die hoek een deel van de laagbouw te slopen door huizen 'uit de rij' te halen zodat twee-onder-een-kappers ontstaan, wordt niet meer gesproken. Maar ook wat betreft BWL zit er nog een forse extra sloopadder onder het gras: De Nieuwsbrief stelt: "Voor de portiekflats aan de Konvooistraat, Droppingstraat, L. Sinnemastraat, Victoriestraat en de Invasiestraat wordt nog onderzocht welke aanpak gewenst is." Dat gaat om 96 vrij goedkope driehoog portiekflats van BWL en 112 portiekwoningen van NWF (Vroeger van St. Joseph) aan de Leendert Sinnemastraat. Op z'n ergst dus sloop van 208 portiekflats extra! Het LC-bericht vervolgt met:]

Naast de sloop van de Mariniersespel en aan de Annie Westlandstraat gaat ook de achthoogflat aan de Jan Evenhuisstraat plat.
[Daar is men al mee begonnen, ondanks dat t.m. 31-5-2001 nog steeds 1 flat verhuurd is en de bewoonster plus haar dochter nog steeds geen vervangende woonruimte hebben...
De Nieuwsbrief Stedelijke Vernieuwing die kennelijk al klaar lag, heeft het over sloop van de S8 Jan Evenhuisstraat in september...]

Een flatgebouw aan de Gebroeders Wierdastraat is onlangs al weggehaald.
[Dat waren 36 flats die m.i. zijn gesloopt om het winkelcentrum te kunnen uitbreiden en 'upgraden' en om een buurtcentrum te kunnen bouwen - hoewel ze ook het bestaande wijkgebouw aan de Canadezenlaan plat hadden kunnen gooien incl. het oude 'noodhok' achter het wijkgebouw en daar wat beters en groters neer hadden kunnen zetten. Maar de Nieuwsbrief geeft een andere sloopreden: "Door deze ingreep kan de as vanuit Leeuwarden naar het groene buitengebied weer aantrekkelijk worden gemaakt." Betrek je daar de grond waarop nu nog de S8 Annie Westlandstraat staat bij, dan is die 'as' die parallel Lekkumerweg gedacht moet worden, compleet. Ofwel Wierdaflat plus S8 Annie Westlandstraat moesten en moeten wijken voor stedebouwkundige hersenspinsels, want daar ging het bij dat 'assen' en 'radialen' verhaal eigenlijk om. Staat leuk op een luchtfoto van de stad, maar verder stedebouwkundig gefreak vanaf de tekentafel...]
Een flatgebouw aan de Gebroeders Wierdastraat is onlangs al weggehaald. De gemeente en de corporaties kiezen voor een bescheidener aanpak dan een jaar geleden nog werd voorzien.
[Allemaal taktiek opdat gezegd wordt: Gelukkig valt het nog mee met de sloop... Maar het valt niet mee! Voorzover we nu kunnen nagaan gaat het nu 'hard' om 146 laagbouwwoningen plus 360 flatwoningen (incl. Wierdaflat en S8 Jan Evenhuisstraat), samen 506 woningen. Eventueel komen daar nog bij: 208 portiekflats is in het slechtste scenario: 714 woningen totaal!]

Er worden in de Vrijheidswijk 350 woningen minder gesloopt en 150 woningen minder nieuw gebouwd Het accent verschuift naar renovatie en verbetering van grote delen van de wijk, die teruggaat van 2000 naar 1760 woningen.
[Dus sloop van 240 woningen?? Allemaal smoesjes: Het gaat nu 'hard' om 506 woningen en mogelijkerwijs 208 stuks meer...
De S5 en de S12 gaan niet tegelijk plat met de laagbouw in de Mariniersespel en worden vermoedelijk daarom niet meegeteld, maar hun doodvonnis is al getekend...
De S5 en de S12 zijn een aantal jaren terug gerenoveerd, waarbij de blokCV werd vervangen (ja, een godswonder!) door individuele CV-ketels. Kortom: Daar is geld in gestopt, maar dat maakt NWF niks uit: Als ze maar op een of andere manier compensatie krijgen voor die kosten, al zal het maar vanuit de winsten van door hen in Zuiderburen neer te zetten koopwoningen zijn, dan kan alles wel plat. Het is het oude beeld: De gezinnen gingen de koopmarkt op, de lagere inkomens bleven klant bij de corporatie, maar de corporatie zag en ziet hen liever gaan dan komen.
Ook de corporaties werken het liefst voor het blanke middle-class gezin en voor ouderen met een vet pensioen: Prima melkkoeien en zelden 'lastige huurders'...]

Het inwonertal blijft naar verwachting gelijk, doordat alleenstaanden plaats moeten maken voor gezinnen. De hele operatie is gericht op een verandering in de bevolkinsopbouw van Leeuwarden, in het bijzonder van zijn volkswijken.
[De lieden van het wijkcomitee zitten nu ook in de door de gemeente oprichte wijkpanels; zo ook in deze wijk. Voorzitster van het wijkpanel is Suze de Bruin (tel. 2661736) Men kan haar bellen voor inlichtingen over de plannen met de wijk, stelt de Nieuwsbrief Stedelijke Vernieuwing.
Echter: Wij zijn onlangs ook gebeld door iemand die deze Suze de Bruin voor omroep Friesland voor de radio had gehoord. Betrokkene had zich behoorlijk gestoord aan haar anti-alleenstaanden praatjes, een specialiteit van ook dit wijkcomitee, net als het wijkcomitee Bilgaard.
Kortom: Ze was in overwinningsroes en uiteraard heeft zij van sloop niks te vrezen, want zij woont aan het Dragoonsplein dat niet gesloopt wordt.
Deze Suze de Bruin is een van de diverse 'buurtburgemeesters' die verschillende wijken helaas 'rijk' zijn en ze is ook al sinds mensenheugenis 'aan de macht', net als indertijd Fons Sander, de 'buurtburgemeester' van Bilgaard, tot zijn 'val' na de rel rond de sloop van de 2 7-hoog flats aan Hooidollen en Jokse. Het wordt tijd dat tante ook eens wat harder wordt aangepakt, want zij pretendeert namens velen te spreken, maar ze spreekt namens de kliek 'nuttige idioten' die het wijkcomitee vormen. En de burgemeester kwam onlangs graag om haar een mooi lintje op te spelden...
Hoe treurig ook, overigens is het m.i. 'winst' dat nu voor het eerst ook de Leeuwarder Courant eindelijk eens openlijk in haar berichtgeving zegt dat het bij de sloop gaat om een verandering in de bevolkingsopbouw waarbij alleenstaanden moeten wijken voor gezinnen. Uiteraard is dit niet de enige reden die bij de machthebbers een rol speelt als het om 'stedelijke vernieuwing' gaat, maar het is wel een reden die weinig openlijk wordt genoemd. Een spreidings- of concentratiebeleid voor buitenlanders is indertijd verboden (Hoewel er in feite nu ook sprake is van een spreidingsbeleid voor buitenlanders door gewoon de woningen te slopen) maar een 'spreidingsbeleid' gericht tegen de 'minderwaardige' huishoudensvorm aangeduid met 'de alleenstaanden' is kennelijk gewoon gepermitteerd. In feite is het gewoon deportatie van mensen, verder niks!]

De corporaties richten zich op vestiging van gezinnen met meer inkomen en op bewoning door bejaarden rond speciale voorzieningen.
[Natuurlijk: Niet zomaar gezinnen, maar gezinnen met geld.]
Een op de drie huurwoningen zal worden verkocht aan de huurders.
[Dat laatste kan ik niet uit de gegevens halen zoals we die totnutoe hebben. Concreet lijkt alleen te zijn de BWL-wens om in hun gebied Pilotenespel/Koeriersterespel zo'n 60 laagbouwwoningen te verkopen.]

Wethouder Bilker verwacht geen problemen met gelijkwaardige herhuisvesting van de honderden wijkbewoners, die door de slopershamer worden verdreven.
[Gelijkwaardig? Ja, dat zal met wat geduld wel lukken, alleen ligt de huur dan wel een stuk hoger... In werkelijkheid hebben we bij de herhuisvesting van de verdreven gewoners van de S-flat Jan Evenhuisstraat gezien dat het lang duurde voor men 'passende' herhuisvesting vond, wat niet hetzelfde is als 'gelijkwaardig'. I.v.m. de S8-flat Jan Evenhuisstraat zijn we hier indertijd al eens nader op in gegaan. En ook zij zijn m.i. lang niet allemaal qua huur even duur uitgekomen, maar vaak duurder en met hogere stookkosten.]
Voor elke gedwongen verhuizing is er een standaardvergoeding van ¦8500,-
[Ten eerste schrijft NWF dat dat per 1-1-2001 ¦8750,- is geworden vanwege de prijsindexering, ten tweede geldt dat alleen als je een laagbouwwoning verlaat; dus in de praktijk geldt dat vooral voor gezinnen. Verlaat je een flat met minder dan 4 kamers, dan krijg je maar ¦4500,- , verlaat je een flat met 4 of meer kamers, dan krijg je ¦6500,- terwijl kamerbewoners ¦2000,- krijgen.
Delen bv. 4 studenten een grote splitlevel flat, dan werd er 4 maal ¦2000,- p.p. betaald, dus ¦8000,- per flat. Het blijft een idioot systeem dat wordt gekeken qua criteria naar wat je achterlaat, terwijl het meer te billijken zou zijn te kijken naar waar je heen gaat.
Dat zou in hun eigen systematiek nog logica hebben, dit is alleen maar verkapte/indirecte discriminatie op huishoudensvorm. Ik durf niet hard te zeggen of dat juridisch ook zo is (basis: 3e EEG-richtlijn?) maar feitelijk komt het wel zo over.
De gemeente Amsterdam heeft overigens haar regeling voor verhuis- en herinrichtingskosten voor allen, behalve kamerbewoners, verhoogd van ¦8000,- tot ¦10.000,- vanwege de inflatie.
Let wel: In Leeuwarden betaalt de gemeente geen cent, de regeling wordt hier betaald door de corporaties. M.i. is het het meest correct om als corporatie plus gemeente samen een regeling uit te voeren: Per slot is men het er ook samen over eens dat er gesloopt moet worden.]

Tegelijk met het volkshuisvestingsakkoord presenteerde Bilker gisteren een wijkveiligheidsplan en extra budget voor onderhoud aan de openbare ruimte in de Vrijheidswijk. De gemeente wil voorkomen dat de sloop van hele straten ten koste gaat van het woonplezier verderop in de wijk.
[De Nieuwsbrief Stedelijke Vernieuwing beweert dat 28 procent van de mensen in deze wijk zich 's avonds niet veilig voelt en dat voor de rest van de stad dat cijfer 9 procent is. Zelf voelen ze al nattigheid want gesteld wordt: "Het gekke is dat de criminaliteit in de Vrijheidswijk niet groter is dan elders. Met aangiftes voor vandalisme en fietsdiefstallen staat de Vrijheidswijk op de zevende plaats, met inbraken op de vijfde." M.i. komt dit vooral door de lui in het wijkcomitee en is het wijkgebouw De Blokkendoos een soort broeinest van negativiteit, gezeik en gekanker van de daar rondhangende vaste kliek.
Zelf met hun vette pens daar aan op barkruk hangen met een pot bier en maar kankeren dat er teveel allochtonen, alleenstaanden, jongeren, 'krimmenaleteit' en 'harde drugs' in 'onze' wijk zijn.
En precies dat soort lui moet de gemeente net hebben bij het zoeken naar sloopsmoezen.
Uiteraard is er ook 'slechte verlichting' en zomaar 'rondhangende jongeren' en natuurlijk ook veel 'gevoel van onveiligheid'. Overigens heb ik daar langzamerhand ook last van als in de slooppraatjes beluister van de gemeente en de corporaties. Maar gelukkig wordt volgens de Nieuwsbrief de veiligheid dit jaar al zo verbeterd, dat een deel van de wijk dit jaar al als eerste (burgemeester: Opgelet! Dat wordt een feestrede...) het Politiekeurmerk (met hoofdletter!) kan krijgen. Dat zal ze leren, die rondhangende jongeren, de vandalen, de inbrekers en de dealertjes!
Overigens zijn de drugdealers helemaal niet wijkgebonden: Ze werken meer m.b.v. de gsm, de auto en een snelle stop op parkeerplaatsjes en onopvallende straten...]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte hieronder nog de formele besluitvormingsprocedure voor diegenen die nog menen dat daar werkelijk nog invloed valt uit te oefenen of degenen die hun ongenoegen over de sloop kenbaar willen maken.

18 april: B&W akkoord met de Ontwikkelingsvisie Vrijheidswijk en aanpak Ontwikkelingsplan.

15 mei: Behandeling plannen in Commissie Stadsontwikkeling (openbaar)

17 mei: Informatieavond voor bewoners. Is op een donderdagavond in de Adelaarkerk (Jokse/Bilgaard) vanaf half acht 's avonds. Er kan ook schriftelijk worden gereageerd op de Wijkontwikkelingsvisie. Dat kan tot 18 mei. Als het goed is hoort de gemeente het plan ter inzage te hebben gelegd in de bibliotheken, op het stadskantoor, het digitaal trapveldje en in de Blokkendoos.

18 mei: Sluitingsdatum van de inspraakreacties op de plannen.

5 juni: Definitief voorstel voor de Gemeenteraad klaar.

19 juni: Behandeling definitief voorstel in Commissie Stadsontwikkeling. (Openbaar, met inspreekmogelijkheid)

N.B.: Merk op, dat dat er niet bij staat m.b.t. de vergadering van Stadsontwikkeling op 15 mei. Alsof inspraak bij de formeel gesproken 'voorlopige' plannen niet meer op z'n plaats is dan als het definitieve plan er al ligt.

3 juli: Gemeenteraad beslist over ontwikkelingsvisie en aanpak ontwikkelingsplan (Openbaar)