Nieuwsbrief Rode Dorp


Nr. 5, april 2001


Beste mensen,

Sinds onze laatste nieuwsbrief (januari 2001) is er weer het een en ander te melden.
Om te beginnen werden we als bestuur eind januari door Patrimonium voor een voldongen feit gesteld: de woningen aan de evenzijde van de Boomgaardstraat en Weistraat 34 zouden niet worden meegenomen in het verkooptraject.
Uiteraard waren we ontzettend kwaad dat Patrimonium hier nu pas mee kwam, terwijl er toch verwachtingen omtrent verkoop waren gewekt bij de bewoners. Het werd ons echter duidelijk dat het besluit vast stond. Het enige dat we hierin nog konden bereiken was dat de heer Vermaning van Patrimonium de betreffende bewoners persoonlijk heeft ingelicht tijdens een bijeenkomst op 6 februari in Ďt Knooppunt. Tijdens deze bijeenkomst heeft de heer Vermaning de bewoners toegezegd dat zij voorrang krijgen wanneer in het Rode Dorp vrijkomende huurwoningen worden verkocht. Zij kunnen dan onder dezelfde voorwaarden kopen als zittende bewoners.

Zoals bekend zal bouwbedrijf Friesland (BBF) de buitenschil van de woningen in het Rode Dorp qua onderhoud up-to-date maken en de woningen op de begane grond van dubbel-glas voorzien. Voorzover wij nu weten zal BBF hiermee rond 1 mei beginnen. Patrimonium/BBF zullen u nog van de details op de hoogte stellen.
Overigens kunt u voor het gewone onderhoud (dus ook binnen) van de woning natuurlijk altijd de technische dienst van Patrimonium inschakelen. Daar betaalt u middels de huur voor en daar zijn zij voor.

Nu de verkoop in tijd dichterbij komt is het misschien goed om u alvast eens te oriënteren op de financiŽle aspecten die allemaal bij de aankoop van een huis komen kijken.
U kunt eens op een rijtje zetten hoeveel u nu aan woonlasten kwijt bent per maand, hoeveel u eventueel in de toekomst zou kunnen/willen besteden aan woonlasten, etc.
Het is goed om dit soort zaken voor uzelf alvast eens te bedenken voordat u met makelaars, geldverstrekkers en dergelijke gaat praten. Bedenk daarbij tevens dat u als eigenaar/bewoner ook meer zult moeten betalen aan onroerende-zaakbelasting en waterschapslasten. Bovendien is het verstandig om een bedrag per maand (¦100,- is zeker niet te veel) te reserveren voor onderhoud.

Als bestuur hebben wij de heer Maurits van Aquitas assurantiën gevraagd om voor ons eens uit te zoeken of er misschien kortingen mogelijk waren op de kosten die komen kijken bij het kopen van een huis en op de hypotheek. De kortingen zouden dan wellicht verstrekt kunnen worden omdat meerdere klanten uit 1 project zich melden.
Waarom de heer Maurits van Aquitas? Omdat één onzer bestuursleden privé goede ervaringen heeft met Aquitas en de heer Maurits. We hadden in principe ook iemand anders kunnen vragen.

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een door de heer Maurits samengesteld informatiepakket met aanbiedingen van o.a. de Rabobank. We willen benadrukken dat het hier slechts om een aanbod gaat. U bent uiteraard volstrekt vrij om geen gebruik te maken van de aanbiedingen en uw zaken elders onder te brengen.
Overigens, de in het pakket ingesloten 'werkgeversverklaringen' lijken ons op dit moment ietwat voorbarig. Het lijkt ons onnodig deze nu al in te vullen terwijl u nog niet eens besloten heeft uw zaken bij de Rabobank te regelen.

Zoals u ziet vraagt het verkooptraject op dit moment veel aandacht van ons als bestuur. Wellicht ten overvloede willen we hierbij echter nogmaals stellen dat:

In de hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Bewonersvereniging Rode Dorp