Eigen bericht

LEEUWARDEN 18-4-2001

270 WONINGEN PLAT IN LEKKUMEREND ZUID-WEST!

Hele Mariniersespel wordt gesloopt!

Vandaag viel bij 270 huishoudens in het zuidwestelijk deel van Lekkumerend een brief in de bus van hun woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland: 146 laagbouwwoningen worden gesloopt aan de Mariniersespel, t.w. de huisnummers 1 t.m. 149 en nr. 82 t.m. 162 en aan de Krijn van den Helmstraat, t.w. de huisnummers 23 t.m. 81.
In een latere fase worden gesloopt: 124 split-level flatwoningen aan de Mariniersespel, t.w. de woningen van de S5-flat en van de S12-flat aan de Jan Evenhuisstraat.
Samen dus 270 woningen. Inmiddels is de Wierdaflat al gesloopt en zijn slopers op de disdag na Pasen ook begonnen met de sloop van de S8-flat aan de Jan Evenhuisstraat, niettegenstaande het feit dat in de laatste flat nog een huurster woont met haar dochter. Zij mochten blijven huren t.m. 31 mei a.s. en hebben nog steeds geen vervangende woonruimte.
Strikt formeel mag er gesloopt worden omdat er een sloopvergunning is, maar onbehoorlijk is dit wel, omdat het College nog niet heeft beslist op het bezwaarschrift van het PEL tegen de sloopvergunning. Onbeschofter is het, dat NWF niet gewoon wacht tot 1 juni a.s., de dag waarop betrokken huurster volgens de rechter de woning leeg moet opleveren. Zij maakt zich zorgen over de gevolgen van eventueel vrijkomend asbest dat in de flat zit. De slopers zelf zijn hiertegen ongetwijfeld beschermd, maar huurster niet en omwonenden ook niet. Laatstgenoemden waren vanmiddag bezig een brief hierover op te stellen aan B&W. Toen in februari jl. de hoorzitting plaats vond over ons bezwaar tegen de sloop was er nog steeds geen sloopveiligheidsplan en het rapport over de aanwezigheid van asbest zat ook niet bij de stukken. Zou dat er dan nu wel zijn (is nl. verplicht) of hebben B&W ook daar gewoon maling aan? In elk geval heeft een kennis van betrokkene vandaag de milieupolitie ingeschakeld (zij wisten nergens van) en deze beloofde er achteraan te gaan.
Dus wie weet? Intussen is alles afgezet met hekken, met een soort 'sluis' voor betrokken huurster.
Kortom: Onze eis in ons bezwaarschrift dat er in de sloopvergunning een clausule zou moeten staan inhoudende iets in de zin van: 'Deze sloopvergunning is pas geldig als alle huurders uit de flat vertrokken zijn' was dus zo gek nog niet...

Intussen wordt nu dus de rampspoed fors vergroot door de sloopaankondiging van NWF voor 270 woningen in deze wijk. Binnenkort komt er een gemeentelijke 'Ontwikkelingsvisie' uit voor de wijk; ongetwijfeld een fraai uitgevoerd boekwerkje met veel vage schetsen over toekomstig 'upgrading' wonen, alleen helaas niet voor de huidige bewoners!
Daarover mag dan op een gemeentelijke informatieavond medio mei a.s. nog wat tegenaan gezeurd worden en kan 'spreekstalmeester' Klaas Jansma weer een paar centjes bijverdienen...

Als doekje voor het bloeden meldt NWF nog in haar brief dat de verhuis- en herinrichtingskosten voor mensen die een eengezinswoning verlaten is verhoogd van ¦8500,- naar ¦8750,- vanwege indexering aan de hand van de prijsontwikkeling. Over een verhoging van deze vergoeding voor flatbewoners (Flat groter dan 3 kamers ¦6500,- en t.m. 3 kamers ¦4500,-) wordt uiteraard niet gerept. Maar dat zijn ook veelal geen gezinnen die daar wonen...
Intussen heeft de gemeente Amsterdam haar V&H-regeling verhoogd van ¦8500,- tot ¦10.000,- ongeacht het type woning wat je achterlaat en ongeacht huishoudenssamenstelling. Amsterdam zit m.i. toch dichter in de buurt van wat een beetje verhuizing echt kost, dan Leeuwarden en discrimineert ook niet op huishoudensvorm. Leeuwarden wel, omdat gemiddeld en statistisch in flats veelal kleine huishoudens wonen en in de laagbouw vooral gezinnen. Wonen in de laagbouw geen gezinnen, zoals in de Vegelin, dan zie je de gemeente doodleuk niet thuis geven, terwijl het logisch zou zijn dat die dan inspringt qua V&H-kosten vergoeding, als het niet om corporatiewoningen gaat.

Duidelijk is, dat voor bewoners van de sloopwoningen in deze armste wijk van Leeuwarden een sociale ramp op komst is: Waar vind je een woning die even duur is? Niet dus. Duurder wonen en meer armoede dreigt voor het gros van de mensen. En uiteraard wordt het gevecht door woningzoekenden om de laatste nog betaalbare woningen nog moeilijker en dat is ook precies de bedoeling van de ultra-liberale regentenkliek: Het gaat er ook om de armeren, de allochtonen, de alleenstaanden en de alleenstaande ouders zover te krijgen dat ze de stad verlaten omdat alle betaalbare woningen op een gegeven moment door sloop, verkoop of huurverhogingen gewoon 'op' zullen blijken te zijn...

secretariaat Ver. PEL