Eigen bericht

Leeuwarden 1-4-2001

Bij ons kwam een pamflet binnen van de "Werkgroep voor Volkshuisvesting", een nieuwe actiegroep tegen de grootscheepse sloopplannen van Nieuw Wonen Friesland en CHF (Corporatieholding Friesland) Op 27-3-2001 werd door wethouder Bilker tijdens de vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling meegedeeld dat de gemeente over de sloop overeenstemming had bereikt met NWF en dat de 'Ontwikkelingsvisie' voor Lekkumerend/Vrijheidswijk in april in het College komt. De overeenkomst met NWF moet nog wel verder uitgewerkt worden, stelde Bilker. De 'ontwikkelingsvisie' zou betrekking hebben op het zuidwestelijk en zuidoostelijk deel van de wijk. Daar staan de huurwoningen van NWF. In het zuidwestelijk deel zal veel worden gesloopt. In die hoek is het pand van garage De Vrij (bij de Hermesbrug) inmiddels door de gemeente aangekocht. In het midden van de wijk komt volgens hem een 'voorzieningencentrum' (m.i. op plaats gesloopte Wierdaflat) terwijl er ook het nodige zou moeten gebeuren aan het winkelcentrum. De C1000 zou daar echter weg willen, dus dat is een tegenslag voor de plannen.
Bilker stelde nog dat met CHF nog geen overeenkomst was gesloten. De KAW zou voor hen aan het tekenen zijn. Het gaat dan om de noordwesthoek en noordoosthoek (Niet Dragoonsplein omdat dat van NWF is) en de plannen zouden neerkomen op een stuk 'uitdunning' van de laagbouw, zoals van een rij woningen twee-onder-1-kap woningen maken door er woningen tussenuit te slopen. Ook zou CHF denken aan verkoop plus renovatie van woningen en in beperkte mate aan sloop. (Zo is in het verleden de S8-flat Annie Westlandstraat al eens genoemd als flat die CHF - toen nog BWL - zou willen slopen.) Kortom: Een wat gematigder plan qua sloop en ook verkoop en renovatie als opties bij de CHF-plannen. Maar allereerst is actueel: Met welke sloopplannen komt NWF? De nieuwe actiegroep heeft daar niet op willen wachten en gelijk hebben ze: Je moet je NU organiseren als je verzet wilt bieden. Onderstaand pamflet kwam op 30-3 jl. bij ons binnen en schijnt in een behoorlijke oplage te zijn verspreid door de wijk. Hieronder volgt de letterlijke tekst:


SLOOP VAN DE GEBRS. WIERDAFLAT

Toen de stofwolk was opgetrokken toen dachten een paar mensen wat nu?
Nu hebben ze de beste flat van de VRIJHEIDSWIJK gesloopt. Waar zijn de mensen die erin woonden gebleven? Verspreid door de stad. Net als die van de Jan Evenhuis flat. Ze wonen nu zo ver van elkaar dat ze elkaar niet meer geregeld kunnen spreken in een buurt die ze niet kennen.

MAAR ZE WONEN VOORAL DUURDER

Deze maand stond er in de LEEUWARDER COURANT een stukje dat er een akkoord in de maak was tussen Nieuw Wonen, BWL en de gemeente. Ze hadden daar een mooi woord voor: herstructurering, maar ze bedoelen ermee dat ze praktisch de hele wijk willen slopen. Te beginnen aan de andere kant met de Jan Evenhuisflat, dan de S5 en de kleine driehoog flatjes en daarna het grootste deel van de huizen om de pleintjes heen.

HOEZO EEN AKKOORD? DE BEWONERS IS NIKS GEVRAAGD

Nee, de bewoners zijn voor NIEUW WONEN en BWL helemaal niet in tel. Wij als verontruste bewoners uit de buurt en de naaste omgeving stonden bij de puinhopen van de flat te kijken en dachten: we moeten de bewoners van de VRIJHEIDSWIJK, vooral het VERZETSDEEL, vertellen wat de werkelijke plannen zijn. U moet ook verhuizen, als het aan de plannen ligt. U komt ook overal in de stad te wonen en vooral U komt niet mooier te wonen of groter. Het wordt voor U vooral duurder. Daar helpt geen huursubsidie aan.

We zijn er vroeg bij. We willen er mee zeggen dat wij ons niet laten overrompelen en we weten zelf best wat goed wonen is.

Een ding is zeker, de Woningbouwvereniging krijgt geen geld om hier nieuwe huizen te bouwen. Nieuw Wonen moet dat verdienen door de goedkope huurwoningen te slopen door er KOOPWONINGEN voor te bouwen. De vraag is of U die woningen kunt kopen, de Vrijheidswijk is namelijk de armste wijk van Leeuwarden. Er is alle reden om U ongerust te maken. Help ons, de WERKGROEP VOOR VOLKSHUISVESTING , (WVV) door mee te doen, door te vertellen waar de gemeente en de woningbouw alvast hun plannen voor te bereiden. Wij delen de eerste klap uit. We zijn discriminatie door de gemeente zat.

Adres: WVV en tegen sloop:
Robinsonstraat 139 Leeuwarden.
Telefoon 058 267 25 13
Vraag naar Jan (Post)

Wanted:
Translators in various languages.
des interpretes et traductions dans les langues diverses.

En vooral mensen die mee willen helpen om de wijk te behouden (Zeg het voort.)