Uit de rubriek "Gehoord en Gezien" in de Leeuwarder Courant van 13-3-2001:


HET KNIPT lekker weg in de Vrijheidswijk. Vanochtend hebben de slopers van het Jouster bedrijf Van der Wal voortvarend de schaar gezet in de vijf-hoogflat aan de Gebr. Wierdastraat. Ze zijn in het midden begonnen, zodat dit deel verzwakt, waarna de rest eenvoudig naar beneden te halen is. Drie, hooguit vier dagen stug doorknippen zijn er volgens Sjouke van der Wal nodig om het complex met de grond gelijk te maken.

'STOP DE SLOOPGEKTE' manen de pamfletten die momenteel her en der in de stad opduiken. Witte A-viertjes zijn het. Één met een foto van de Jan Evenhuisflat, de ander met een dwarsdoorsnede van hetzelfde splitlevelcomplex. De boodschap is duidelijk: hou de betaalbare woonruimte in de flat overeind. Een respectabel standpunt. Daarom is het onbegrijpelijk dat de maker anoniem is...
[Lijkt me niet: Voor plakken kun je een forse boete krijgen, behalve als je dat alleen doet op de schaarse openbare borden die hiervoor zijn. Echt onbegrijpelijk lijkt mij de anonimiteit van de redacteur van de 'Gehoord en Gezien' rubriek in de Leeuwarder Courant: Die rubriek volschrijven is nl. geheel legaal...]

... Weet architect Chris Vegter er misschien meer van? Hij wordt uitbundig geciteerd, als pleitbezorger van een tweede leven voor de flat.
"Ik weet van niks", bezweert Vegter. "Maar ik vind het leuk en uitstekend dat er zo gereageerd wordt. Die hele stedelijke vernieuwing lijkt erg op een onderonsje tussen de gemeente en de corporaties."
[En zo is het ook: Over u en zonder u wordt beslist en de raadsmeerderheid volgt qua beslissingen domweg de geldstroom die richting projectontwikkelaars gaat.]
Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].


Uit de Leeuwarder Courant van 14-3-2001

MOGELIJK BUURTCENTRUM OP PLEK FLAT

LEEUWARDEN - In de Leeuwarder Vrijheidswijk knabbelt het Jouster slopersbedrijf Van der Wal gestaag aan de flat aan de Gebroeders Wierdastraat. Van de 36 appartementen is naar verwachting eind deze week niks meer over. De brokstukken worden afgevoerd naar de Leeuwarder puinbrekerij K.G. Postma. Eigenaar Nieuw Wonen Friesland hoopt het terrein daarna te bebouwen met een multifunctioneel centrum. Dit zou plaats kunnen bieden aan "alles waaraan de buurt behoefte heeft", aldus directeur Andries Zwart. De gedachten gaan uit naar een buurtschool, een peuterspeelzaal, winkels, een ruimte voor jongerenwerk, sport en spel.
Een definitief besluit wacht op politieke overeenstemming.
[Dus net als we al eerder vermoedden gaat het o.a. om uitbreiding en waarschijnlijk ook 'upgrading' van het winkelcentrum. Op zich is er niks mis met een school, winkels, een peuterspeelzaal ed. maar wat er hier wel fout zit is, dat het een moet wijken voor het ander, zoals het steeds gaat bij 'stedelijke vernieuwing'. Tevens vraag je je af of huurders van NWF nu in feite ook mee zitten te betalen als NWF voor projectontwikkelaar gaat spelen. Daar is nl. geld voor nodig; geld dat uiteraard geleend kan worden, maar wordt er ook leentjebuur gespeeld of erger nog, geld gebruikt uit de ABR (Algemene Bedrijfs Reserve)? Enfin, met de sloop van deze flat is NWF 'mooi' af van die 'lastige' bejaarden die jarenlang 'zeurden' over de hoge stookkosten van de totaal verouderde blokCV; een installatie waarbij NWF altijd hardnekkig geweigerd heeft deze te vervangen, omdat ze al jaren terug deze sloop in feite al in gedachten hadden...
Mensen jarenlang teveel laten betalen en meer gasverbruik doorberekenen dan het energiebedrijf NWF (toen nog Woonservice) in rekening bracht; dat waren hun schofterige praktijken!
Wellicht dat ze nu een ander plaatsje zoeken voor hun aftandse blokCV?..]

Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].