Leeuwarder Courant 9-3-2001

SLOOP FLAT IS START OMBOUW VRIJHEIDWIJK

LEEUWARDEN - Met de afbraak van de flat aan de Gebroeders Wierdastraat is vanochtend terloops de aftrap gegeven voor de grootschalige verbouwing van de Leeuwarder Vrijheidswijk. De afgelopen tijd werd de flat al aan de binnenzijde gestript; vanochtend gingen de slopers met steviger gereedschap, maar zonder plichtplegingen, buiten aan de slag.
[Wat heet 'grootschalige verbouwing'? Grootschalige sloop; meer niet.
Volgens wat wij opvingen uit gemeentelijke hoek, is niet te verwachten dat er op de plaatsen waar gesloopt wordt binnen 4 tot 5 jaar nieuwbouw staat...
Wat er zou zijn is nog in een dermate pril stadium dat e.e.a. nog lang niet presentabel is aan het College van B&W, zo luidde een ambtelijk verhaal vanuit die hoek.]

De ontmanteling zal enkele weken in beslag nemen. Volgens de planning is het terrein eind maart kaal. Tegen de afbraak loopt nog een bezwarenprocedure van het Platform Één- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL).

Dit heeft geen schorsende werking, aldus PEL-secretaris Johan Bakker. "Als we dit hadden willen tegenhouden, hadden we een voorlopige voorziening bij de rechtbankpresident moeten vragen. Zoiets kost alleen al aan griffierechten ¦450. We zijn geen rijke club: dat geld hebben we niet."

Los hiervan schat hij de kans op een overwinning klein in. "Leeuwarden heeft haar bouwverordening zo hopeloos dichtgespijkerd, dat een sloopvergunning altijd wordt afgegeven."

De flat aan de Gebroeders Wierdastraat telt 36 woningen. Er woonden vooral oudere mensen. Het complex is het eerste in de Vrijheidswijk dat onttakeld wordt. Meer naar het westen, tegen de Dokkumer Ee, wacht de splitlevelflat aan de Jan Evenhuisstraat eenzelfde lot.

De andere stedelijke-vernieuwingsplannen voor de Vrijheidswijk worden volgende maand bekend gemaakt. Woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland, ook eigenaar van de twee sloopflats, is klaar met de plannen. Het wachten is op de politiek.
[Ja, NWF schijnt klaar te zijn met de sloopplannen maar nog lang niet met de nieuwbouwplannen. Uitereindelijk zal het wel weer neer komen op de hier klassieke situatie: 'Als we het eerst maar plat hebben' waarop vervolgens alleen jarenlang braak liggende grasveldjes te zien zijn...]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].