Op 12-3-2001 vonden we een anoniem pamflet in de bus, of eigenlijk 2 stuks met identieke tekst maar met verschillende plaatjes: Op de een staat een foto van de S8-flat Jan Evenhuisstraat en op de andere een schets hoe de flat er qua indeling uit zou kunnen zien als het renovatie- en opknapplan van de Amsterdamse architect Paul Verhey zou worden uitgevoerd. Hij won indertijd een stedenbouwkundige- en architectenprijsvraag over hoe dit gebied rond de Dokkumer Ee er uit zou kunnen komen te zien na Stedelijke Vernieuwing. Verhey koos m.b.t. deze S8-flat voor een drastische renovatie compleet met een vergroting van de woningen en een drastisch gewijzigde woningindeling. Nu valt over smaak niet te twisten, maar m.i. was het een mooi ontwerp waarvoor hij terecht een prijs verdiende.
Hieronder de letterlijke tekst van het pamflet:


WONINGNOOD GROTER!

Ondanks de groeiende en nijpende behoefte aan betaalbare huurwoningen giert de sloopgekte door Leeuwarden! Grote groepen inwoners van Leeuwarden worden in te dure huurhuizen gedwongen en de schulden ingejaagd!!
Sociale woningbouw moet wijken, voor het overal gelijke huis-met-tuin-type dat tegenwoordig alleen voor tweeverdieners nog betaalbaar is...

In de Jan Evenhuis flat zijn verrassende en rijk gevarieerde woningen te realiseren:
Grote woningen, woningen met dubbele hoogten, woningen met echt grote balkons!
Kleine woningen ook, woningen voor weinig of veel mensen! Stedelijke woningen die deze stad niet heeft en waar klandizie voor is!

Architect Vegter bepleit een tweede leven voor het split-levelblok:
Wat hier staat, is een oergezond betonskelet met trapje op-trapje af, een solide bouwstructuur! Die is te goed en te duur voor de sloop, en te mooi om voor de gestapelde woningen op te geven. Zodra de garage aan de rotonde is gesloopt, wordt de situering bovendien beter. Het tweede leven zit erin, de gemeente heeft de ontwerpen al in de la liggen.
(bron: rubriek "te gast" in de LC van 27-3-2000)

STOP DE SLOOPGEKTE!


Einde tekst pamflet 12-3-2001 tegen de sloop van de S8-flat Evenhuisstraat.