Naar aanleiding van ons bericht van 6-3-2001 "Laatste huurders S8-flat Evenhuisstraat in de kou" waarin we meldden dat de blokCV in deze flat 'zomaar' was uitgevallen; een flat die woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland wil slopen, heeft NWF via de Leeuwarder Courant gereageerd.
Kennelijk in een poging e.e.a. zoveel mogelijk te bagatelliseren plaatste de krant iets hierover in hun flauwekul rubriek 'Gehoord en Gezien'.
Uit de Leeuwarder Courant rubriek 'Gehoord en Gezien' van 7-3-2001:


Het gaat op en af met de verwarming in de sloopflat aan de Jan Evenhuisstraat. Geruchten willen dat corporatie Nieuw Wonen Friesland de flat onlangs pardoes in de kou zette en de laatste huurder vervolgens compenseerde met een straalkacheltje...
[Niks geruchten: E.e.a. berustte op een melding van de huurster zelf; een bericht uit de eerste hand dus.]

Het ligt iets genuanceerder, verklaart directeur Zwart. "We hadden de bovenste strengen van de blokverwarming afgeknipt, zoals dat heet. Het lag in de bedoeling dat de onderste woningen nog wel verwarming zouden houden. Maar de kachel raakte door de ingreep oververhit, waardoor alles uitviel".
[Sinds het gepruts jaren terug met de blokCV aan het Dragoonsplein hebben ze kennelijk nog steeds niks bijgeleerd: Toen probeerden ze de oude blokCV daar 'op te voeren' omdat er na het plaatsen van warmtemeters veel koudeklachten waren, met als resultaat dat er een stijgleiding sprong met alle gevolgen voor een van de huurders van dien: Bedorven vloerbedekking en overlast...
Nu is kennelijk geprobeerd, om wat centen te besparen op de stookkosten, een deel van het systeem af te koppelen, met bovengenoemd resultaat...]

Als oplossing werden er vlot weer extra strengen aangesloten, waardoor de verwarming weer werkte als vanouds. De laatste huurder heeft niettemin inderdaad een elektrisch kacheltje gekregen, beaamt Zwart, die meteen onderstreept dat de extra energiekosten voor rekening van de corporatie komen.
[Ja, ja...
Hoe willen ze dat vaststellen als dat energieverbruik over de eigen elektrameter loopt van de huurder?
Kortom: Eerst zien, dan geloven...
Nadere info leert dat er een aantal kacheltjes zijn gebracht; dus meer dan 1.
Tevens werd door huurster gemeld dat mensen van de TD van NWF het zegel wilden verbreken van het kastje van de hoofdzekering en deze zekering wilden 'verzwaren' omdat anders de elektrische installatie de diverse kacheltjes qua vermogen niet aan kon. Huurster heeft toen de Essent (energiebedrijf) gebeld. Deze stelde terecht dat het verboden was het zegel te verbreken en om de hoofdzekering te verzwaren. NWF zag kennelijk niet op tegen het verrichten van illegale handelingen m.b.t. de elektrische installatie van de woning; handelingen waar later huurster problemen mee zou kunnen krijgen bij het verlaten van de woning. Zij zou dan beschuldigd kunnen worden van het verbreken van het zegel en wellicht ook nog van het illegaal aftappen van elektra. Om nog maar te zwijgen van het brandgevaar dat ontstaat bij overbelasting van de elektriciteitsgroepen. In een gewone huisinstallatie is per groep maximaal 16 ampere toegestaan qua zekering en als hoofdzekering maximaal 25 ampère.
Ik krijg van deze praktijken een hele vieze smaak in de mond; net alsof NWF ergens naar 'solliciteerde'. Intussen draait de blokCV weer en staan de kacheltjes te wachten tot NWF ze weer ophaalt...]

Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].


Kennelijk voelde directeur Zwart van NWF zich ook geroepen om via de krant te reageren op een ander deel van ons bericht, waarin we meldden dat eind deze maand NWF het sloopplan voor Lekkumerend (Vrijheidswijk) zal presenteren in het kader van de Stedelijke Vernieuwing.
Uit de Leeuwarder Courant van 7-3-2001:


AKKOORD OPHANDEN OVER VRIJHEIDSWIJK

LEEUWARDEN - De Vrijheidswijk in Leeuwarden krijgt vrijwel zeker begin april uitsluitsel over de grootscheepse ombouw van de wijk. Woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland heeft hierover maandenlang onderhandeld met de gemeente Leeuwarden.

NWF-directeur Andries Zwart meldt een principe-akkoord met de gemeente te zijn overeengekomen.
Het gaat dan om sloop, renovatie en nieuwbouw van woningen. Het finale akkoord wacht nog op politieke besluitvorming.

Zwart wil geen details van het akkoord kwijt. Gevraagd naar de betekenis van de appartementen die leegstaan in de S5-flat aan de Mariniersespel en de leegstaande benedenwoningen aan de Krijn van der Helmstraat, zegt Zwart dat hieraan geen conclusies over de sloopplannen kunnen worden ontleend.
[Ook deze melding stond in ons bericht. Harde conclusies kunnen inderdaad niet aan die leegstand worden ontleend, maar je twijfels hierover hebben moet kunnen nu het sloopplan eraan zit te komen...]
Tijdens de voorlichtingsronde in april wil Zwart de bewoners onder meer vertellen per wanneer leegkomende woningen niet meer worden verhuurd. Ook krijgen de bewoners te horen wanneer en hoe ze benaderd worden voor verhuizing. Zwart ontkent overigens dat de huurmarkt zodanig krap is dat er nauwelijks vervangende woonruimte voorhanden is.
[Die Zwart kon wel een jezuït zijn...
Niemand heeft ooit gesteld dat er nauwelijks vervangende woonruimte voorhanden is. Wij hebben sinds pakweg herfst 1999 gesteld dat vervangende passende woonruimte nauwelijks meer voorhanden is en dat de leegstand bij de sociale huurwoningen minimaal is.
Wellicht dat Zwart nog eens kan kijken in het rapport van Aedes-Friesland wat zij hier vorig jaar over stelden?
Dat is toch een 'onverdachte' club, want het gaat om de eigen koepelorganisatie van de woningcorporaties.
Het kwam er op neer dat de leegstand bij corporatiewoningen in Leeuwarden op 1-1-2000 nog maar 0,75% was en directeur Henk Deinum van BWL zei tegenover de krant dat men voor het eerst sinds 20 jaar beneden de 1% leegstand zat...
Over die vervangende woonruimte: Een dure huurwoning huren lukt nog wel, maar een passende woning?
Passend betekent namelijk: Ongeveer even duur (zonder huursubsidie hierbij mee te rekenen) en qua grootte passend bij de huishoudensgrootte plus (eventueel) de ruimte die men thuis extra nodig heeft voor beroep of uitoefening van het kunstenaarschap. (Of die extra ruimte ook kan worden geclaimd bij vervangende woonruimte wordt door de rechter bepaald als puntje bij paaltje komt.)
Dat de druk op de sociale huursector (max. ¦650,-/mnd) fors is toegenomen is ook af te meten aan het aantal ingestuurde bonnen op een advertentie in het blad WoonWijzer van de gezamenlijke corporaties. Voorbeelden uit WoonWijzer 5 van 1 maart 2001: Een onderwoning aan de Gerbrandyweg 105 leverde 52 reacties op en alleen 'starters' konden reageren; een eengezinshuisje op Eigen Brood Bovenal 53 bonnen en een eengezinswoning voor 'doorstromers' in de Azaleastraat 34 81 reacties...
Een aantal jaren terug was 20 bonnen veel en 4 bonnen 'normaal'...
Kortom: Herhuisvesting bij sloop van woningen waar huurders met lage inkomens wonen is problematisch geworden, behalve uiteraard als je hen woningen aanbiedt die 1,5 tot 2 maal zo duur zijn...
Maar Zwart zal zich wel warmlopen voor het nieuwe proces tegen een van de huurders van de S8-flat in de Evenhuisstraat... (Zitting 13-3-2001)]

Berichten over wachttijden die oplopen tot negen jaar wijst hij van de hand.
"Onzin. De grootste wachttijd die we momenteel hebben, bedraagt negen maanden. Het gaat dan om woningen voor starters, mensen van achttien, negentien jaar."
[Het was nb. NWF zelf die een dergelijk bericht over 9 jaar wachttijd lanceerde via TV en TeleText van Omroep Friesland. Zoals we al aangaven in ons eerdere bericht, geloofden wij al niet in die 9 jaar.
Is de wachttijd voor starters echter 'slechts' 9 maanden?
In het Jaarverslag 1999 van de Centrale Registratie Woningzoekenden heette het dat de gemiddelde inschrijfduur voor starters 7,8 maanden was en dat doorstromers gemiddeld een woonduur hadden van 4,4 jaar. (De woonduur is het criterium bij doorstromers)
Wij denken dat bij starters de inschrijfduur, voordat men dus een toewijzing krijgt, zich nu beweegt in de richting van 1 jaar.
Tenslotte: Starters kunnen ook ouder zijn dan 18 of 19 jaar; dat vergeet Zwart. De leeftijd waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten is nl. al jaren geleden weer begonnen te stijgen. Gaat het om 18 en 19 jarigen, dan gaat het m.i. tegenwoordig veelal meer om studenten die gezamenlijk een huis delen vanwege de kosten. Er zijn echter meer startende woningzoekenden.]

Dit voorjaar zal de wachttijd voor starters aanzienlijk slinken, voorspelt hij. "Het fluctueert. Dat is normaal. In het voorjaar zeggen veel studenten de huur op. Dan ontstaat er weer ruimte."
[Kortom: Zwart schetst hier een nogal eenzijdig beeld van de starters op de woningmarkt en doet net alsof het voornamelijk studenten zijn. Leeuwarden schijnt kennelijk geen jongeren meer te kennen die hier bij hun ouders wonen, hun school doorlopen en werk vinden, waarop men vervolgens zelfstandig wil gaan wonen.]
Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].