De Leeuwarder Courant van 5-3-2001 meldt:


WEINIG ANIMO VOOR KOOPSUBSIDIE

DEN HAAG (GPD) - Veel minder huizenkopers dan verwacht willen gebruik maken van de koopsubsidie die sinds een maand van kracht is. De subsidie, bedoeld om ook mensen met een laag inkomen in staat te stellen een huis te kopen, trok tot nu toe slechts 54 belangstellenden. Er was met duizenden aspirant-kopers rekening gehouden. Het ministerie van vrom wijt de geringe interesse aan onbekendheid onder kopers met de regeling.
Einde LC-bericht.


Commentaar:
Op 15-1 jl. ontvingen wij een brief van VROM dat een deel van het door ons bestelde info-materiaal over deze regeling tijdelijk niet leverbaar was omdat ofwel de publicatie nog niet was verschenen ofwel uitverkocht was en moest worden herdrukt. Dat wijst er op dat er vanaf pakweg herfst 2000 wel fors materiaal is besteld, vermoedelijk door woningcorporaties, banken en makelaars. Pas in februari jl. verscheen de publieksfolder in de rekjes bij de postbank. Wellicht dat een serie TV-spots de bekendheid kan verbeteren, dat hielp m.i. indertijd ook goed bij het niet-gebruik van de huursubsidie.

Er zijn echter m.i. meer oorzaken:

  1. De regeling is onvoldoende om de idioot hoge woningprijzen in m.n. de Randstad qua subsidie zo te reduceren dat een redelijk aantal koopwoningen ook betaalbaar wordt voor lagerbetaalden.
    Het enige dat binnen bereik ligt is de aankoop van een verkrot appartement wat een absolute afrader is. (Beetje 'redelijk' appartement - echt geen yuppie appartement - kost bv. in Amsterdam 3 ton...)
  2. Als de woningcorporaties woningen complexgewijs verkopen, proberen ze de aspirant-kopers allerlei vormen van MGE (Maatschappelijk Gebonden Eigendom) aan te smeren en veel mensen hebben daar geen zin in. (Winst bij verkoop delen met WBC, verplicht alleen terugverkopen aan WBC ed.)
  3. De kwestie met het eigen huis opeten in de bijstand is via het BEW wel indertijd gesignaleerd in het wetsontwerp, maar niet opgelost. In principe zou een gezin in de bijstand in de randgewesten een goedkopere woning kunnen kopen maar op termijn gaat dat probleem dan weer spelen.
  4. Een deel van de huurders wil gewoon blijven huren; dat is gewoon makkelijker. Geen gedoe met onderhoud, huurwaardeforfait, eigenaarsdeel OZB en Waterschapslasten (extra additionele woonlasten!) enz.

Ik heb begrepen dat de koopsubsidie na 1 jaar 'draaien' wordt geëvalueerd.
Zijn er dan nog erg weinig huurders die hiervan gebruik maakten, dan zou je bv. de regeling wat moeten bijstellen, bv. maximale inkomensgrenzen iets omhoog, regeling gelijk maken qua maximale koopsubsidie voor gezinnen EN alleenstaanden (Alleenstaanden krijgen net als altijd maar ongeveer 70 procent van wat een gezin krijgt qua subsidie) en maximale koopprijs wat verhogen, bv. tot 3 ton o.i.d. en met eigen geld erbij tot bv. 3,5 ton.

Maar allereerst zou men nu m.i. met spoed moeten beginnen met TV-spotjes en moeten zien of daarmee de vraag vergroot wordt.

secretaris Ver. PEL