Eigen bericht

LAATSTE HUURDERS S8-FLAT EVENHUISSTRAAT IN DE KOU

LEEUWARDEN - 6-3-2001
De laatste huurders van de S8-flat in de Jan Evenhuisstraat, de flat die woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland wil slopen, zitten sinds zaterdag 3 maart jl. in de kou. Of de blokCV de nek is omgedraaid door NWF of dat het ding het spontaan begaf, is onduidelijk.
Duidelijk is wel dat al in januari jl. in de pauze van een vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling, hier toespelingen op waren gemaakt door Richard Kropff van NWF. Uiteraard was dit alles een 'grapje' wat werd gemaakt tegen Ruurd van der Meer van hun huurdersvereniging 'Nieuw Elan'...
Het kwam er op neer dat het toch wel erg duur was om de blokCV draaiende te houden voor de paar resterende huurders die er toen nog zaten en dat ze eigenlijk de huurders maar een straalkacheltje zouden moeten geven...
Kortom: Veel 'lol' en uiteraard slechts een 'grapje'. Maar toch: Toevallig werkt nu vlak voor het nieuwe proces tegen huurster Karin Ettema (Zitting 13-3-2001) plotseling de blokCV niet meer en kwam NWF medewerker Van Meurs langs om een straalkachelttje te brengen...
Installatiebedrijf Westerman zou nog wel langs zijn geweest om te kijken naar de defecte blokCV, maar raar blijft het wel. De medewerker had gesteld dat NWF de extra stroomkosten zou betalen (verwarmen met een straalkachel kost nogal wat, afgezien van het feit dat je het niet warm krijgt met alleen zo'n ding) maar dat moet ik eerst zien en dan geloven: Alle verbruik loopt via de eigen elektrameter en als dergelijke 'beloften' niet vastliggen maar alleen mondeling zijn toegezegd, is het NFW-geheugen later veelal erg kort en selektief...

Afgelopen week ontving bedoelde huurster ook weer een aangetekende brief van NWF waarin opnieuw een woning werd aangeboden, terwijl werd gesteld dat zij daar binnen 2 dagen op 'moest' reageren. Volgens onze info ging het opnieuw om een woning die veel kleiner zou zijn dan betrokken huurster nu heeft. Of de woning zo klein was dat ze niet als 'passende' woonruimte kan worden gezien, is me niet bekend.

Afgelopen week was toch een vreemde week, want het journaal plus de teletext van Omroep Friesland meldden op gezag van NWF dat NWF had gesteld dat de wachttijd voor een sociale huurwoning in Leeuwarden zou zijn opgelopen tot 9 jaar...
Dat zou dan betekenen dat je op een corporatiehuurwoning die maximaal ¦650,- huur doet, 9 jaar moet wachten...
Nu lopen de wachttijden wel op, maar 9 jaar klinkt zelfs ons ongeloofwaardig in de oren. Kortom: Dat klopt gewoon niet. Waarom NWF dan een dergelijk bericht de wereld in helpt?? We weten het niet. Wellicht dat het iets te maken heeft met het onderhandelingsspel over Lekkumerend en de Stedelijke Vernieuwing in de zin van: Eigenlijk kunnen wij als corporatie die woningen niet missen en kunnen we ze nog heel goed verhuren, maar als jullie als gemeente desondanks toch graag willen dat er gesloopt wordt, moeten we extra veel geld/compensatie huurderving ed. hebben??
Bovenstaande blijft speculatief maar niet onmogelijk want uit een andere bron wordt ons ook gemeld dat NWF aan het eind van deze maand het grote sloopplan voor Lekkumerend naar buiten brengt. Dat plan wordt dan eerst aan het 'Wijkpanel' gegeven waarin de daarin zitting hebbende 'nuttige idioten' dan eerst de zegen geven aan het plan en waarbij vervolgens 'het volk' er nog machteloos tegenaan mag trappen en op een hoorzitting stoom mag afblazen.
Onze zegsman deelde echter in een soort variant op 'Stalingrad' grimmig mee dat er op kon worden gerekend dat om elke deur gevochten zou worden...
Teken aan de wand lijkt te zijn dat er plotseling in de S5-flat Mariniersespel vier flats leeg zouden staan en in de Krijn van der Helmstraat 3 onderwoningen leeg zijn. Dat zou er op kunnen duiden dat NWF deze woningen niet meer verhuurt in afwachting van sloop. Bovendien bouw je zo als corporatie mooi 'leegstand' op, wat het altijd goed doet bij de kantonrechter als puntje bij paaltje komt.
Toch begint hier en daar eindelijk door te sijpelen dat het de verkeerde kant op gaat met dat massale gesloop, want op 2-3 jl. stuurde de Werkgroep Minstbetaalden een herinneringsbriefje naar wethouder Bilker i.v.m. hun eerder verzoek van 6-12 jl. om hen te informeren over het door de gemeente Leeuwarden gehanteerde sloopbeleid en de uitvoering daarvan en dit in het bijzonder met het oog op de gang van zaken rond de ontruiming van de flat aan de Jan Evenhuisstraat en de herhuisvesting van de bewoners.
Typerend voor de gemeente was uiteraard weer, dat zij op hun eerste brief nooit meer iets hadden vernomen.

Ook meldde hij nog dat iemand van makelaardij Vis-Dirksen hem had verteld dat zij de afgelopen weken geen huis hadden verkocht en dat het aantal opdrachten voor taxaties van koopwoningen was afgenomen tot minder dan 1 per week.
Als dat beeld overeen komt met het beeld bij andere makelaars in de stad, zou dat betekenen dat de grote kooprage nu snel wegzakt en dat iedereen die wilde kopen nu zo'n beetje gekocht heeft de afgelopen jaren en dat de resterende mensen in koop- en huurwoningen pas op de plaats maken, terwijl de economie begint 'af te vlakken'.

Tenslotte nog enig nieuws van De Meenthe (Mondriaanwijk): BWL laat de woningen daar in elk geval nog 4 tot 5 jaar staan en is begonnen om achterstallig onderhoud weg te werken aan m.n. de laagbouw. (de 2 flats zijn in betere staat; zo hebben zij bv. al kunststofkozijnen)
De schilderbedrijven Wits en Van der Geest en aannemer BAM Woningbouw zijn intussen bezig gegaan met herstel van houtrot in kozijnen, ramen en deuren, de loszittende raamdorpels en met het gevelvoegwerk, hoewel de kwaliteit van de uitvoering discutabel zou zijn volgens sommige bewoners. Maar daarover zo begreep ik, zouden ze kontakt opnemen met BWL. Kwestie van goed toezicht door BWL lijkt me.

Tenslotte zou BWL hebben meegedeeld dat de 7-hoog flat aan De Kei, waarbij in het verleden ook sloopdreiging een rol speelde, zou worden verkocht.
Vermoedelijk hangt dit samen met het op de lange baan schuiven van het Ee-eiland verhaal.

secretariaat Ver. PEL