Hoe is nu de situatie in de Vegelinbuurt nadat onlangs het sloopplan plus een nieuwbouwverhaal voor de Vegelinbuurt werd gepresenteerd?
In het sloopverhaal zouden slechts enige blokken van de oorspronkelijke bebouwing blijven staan. Maar welke?
Toen het plan aan de orde was in de Commissie Stadsontwikkeling begon m.n. de VVD meteen te 'schuiven' met de blokken die zouden blijven staan.
Kennelijk probeert de Werkgroep Vegelin te redden wat er nog te redden valt en zijn ze nog niet helemaal uit beeld verdwenen hoewel m.i. - afgaande op de inspraakavond over het sloopplan in de FEC - veel bewoners alleen interesse vertoonden in de vraag: Hoe verlaat ik zo snel mogelijk het zinkende schip?
Uit de Leeuwarder Courant van 26-2-2001:


ONENIGHEID OVER SLOOPPLAN VEGELIN

LEEUWARDEN - Er zijn problemen gerezen tussen de gemeente Leeuwarden en de Werkgroep Vegelin. Het jongste ontwerp voor sloop en nieuwbouw in de wijk is voor de werkgroep onacceptabel. De gemeente gaf het Groninger bureau Skets opdracht tot een alternatief plan, nadat het eerste zwaar was gekritiseerd door zowel de politiek als de werkgroep. "Vervolgens is er een soort koehandel ontstaan. Ze zijn door blokjes te slopen met huizen gaan schuiven", licht de voorzitter Tine Sietema van de werkgroep toe.

Vorige week maandag kreeg de werkgroep het alternatieve plan onder ogen.
"Maar juist het deel waar extra gesloopt moest worden, in de 1e, de 2de en de 3de Vegelindwarsstraten, was wit gelaten. Ze gaven dus geen openheid over de gang van zaken, en dat is voor ons onacceptabel." Om de verhoudingen niet verder te laten vertroebelen, besloot ambtenaar Aitze van den Bos de Attiek-bijeenkomst van afgelopen vrijdag op het laatste moment af te lasten. Skets zou daar schetsen tonen. Vandaag, tussen de middag, zou Van den Bos de toestand met wethouder Bearn Bilker bespreken.
Einde LC-bericht.


Commentaar: In het bericht geen woord meer over het wel/niet slopen van een blok woningen in de Van Sytzamastraat, een sloopverhaal dat ter elfder ure werd gelanceerd om weer te dienen als 'wisselgeld' om nog meer te kunnen slopen in de Vegelin: Roep dat een extra blok woningen plat moet en ruil dat vervolgens uit tegen extra te slopen woningen in de Vegelin. Vrij doorzichtig allemaal. Het geschuif met blokjes die 'mogen' blijven staan was vooral afkomstig van de VVD, die altijd probeert om zoveel mogelijk te slopen, als ergens sloop aan de orde is. Als eindresultaat blijft er dan altijd minder over wat mag blijven staan dan in het oorspronkelijke sloopverhaal. In dit kader zou ik zeggen: Pleeg minder nieuwbouw, dan wordt het Skets-plan ook ruimer van opzet, hoewel ik er bij blijf dat het bewonersplan (beperkte sloop) en veel herindeling van de woningen stukken beter in elkaar zat dan wat er nu ligt. Het is wel weer duidelijk waar dit herziene plan van Skets op af stevent: 'het deel waar extra gesloopt moest worden' heet het. Maar dat is onzin: De Commissie Stadsontwikkeling heeft helemaal niet gesteld 'dat er extra gesloopt moet worden'.
Ander punt is, dat je daar als eigenaar-bewoner een punthoofd van krijgt: Je woont bv. in de 1ste Vegelindwarsstraat. Eerst heet het dat je huis blijft staan, later weer niet, straks toch weer wel enz. Wat te doen in tussentijd?
M.i. enige wat je kunt doen is alvast contact leggen met een goede advocaat, gespecialiseerd in onteigeningszaken en nu een taxatierapport laten maken om de 'geveltaxaties' van makelaardij Faber die in opdracht van de gemeente gemaakt werden, straks mee te pareren. Voor wat ik tot nu toe hoorde lijkt hiervoor makelaardij 'Het Alternatief' (Anton Germeraad) wellicht een geschikt adres, omdat hij niet alleen uiteraard ook in de woning kijkt, maar desnoods ook op het dak klimt om de onderhoudsstaat vast te stellen ed. Dat zie ik de meeste makelaars niet doen...
Kortom: Een serieuze taxatie; daar gaat het om. Dat biedt voor jezelf houvast in de strijd met de gemeente.

secretariaat PEL