Uit de Leeuwarder Courant d.d. 19-1-2001 n.a.v. de gemeentelijke hoorzitting in het FEC op 18-1-2001 over het Wijkplan Achter de Hoven-Vegelin:


BEWONERS VEGELINBUURT ZETTEN KOFFERS VAST KLAAR

LEEUWARDEN - De Leeuwarder Vegelinbuurt maakt zich op voor een volksverhuizing. Tientallen eigenaren in de deels verpauperde wijk hebben hun woning de afgelopen dagen bij de gemeente te koop aangeboden.
[Uiteraard is het 'nodig' dat de krant erbij zet 'deels verpauperde buurt'.
Altijd goed voor de beeldvorming en de lezer meteen bij de les te krijgen...
De lezer moet daardoor zelf bedenken dat deze sloop 'goed' is; in elk geval helemaal niet 'erg'. Uiteraard pikt de krant de uitspraken van de gemeentelijke projectleider voor waar op, dat er 'tientallen eigenaren' zijn geweest die de gemeente al belden en vlug hun woning aanboden. In werkelijkheid zijn dergelijke uitlatingen voor de lezer oncontroleerbaar. Meestal zegt de gemeente gewoon datgene wat zij zien als de 'feiten' zoals door hen gewenst.]

Ambtenaar Jan Michorius, die de grootschalige verbouwing van de wijk leidt, zei dit gisteravond na afloop van de inspraakavond in het FEC.
Hij sprak over "eerder veertig dan twintig" kandidaat-verkopers.
[Beetje vaag doen hoort bij het 'spel': Noem nooit concreet een aantal, maar houd het wat geheimzinnig; des te harder focust de journalist hierop.]

Zij zijn afkomstig uit de Vegelindwarsstraten, de Fruitstraat en de Bernhardus Bumastraat. Huisjesmelkers zijn er niet bij, aldus Michorius.
[Voor wat betreft de Fruitstraat is de kans groot dat dat wel degelijk zo is: Van de 16 appartementen in het complex zijn er maar drie stuks eigendom van eigenaar-bewoners. Wel is mijn indruk van de avond dat de huisjesmelkers in de Vegelin zelf gewoon afwachten tot de gemeente naar hen toe komt.]
Voor de 38 nog te bouwen appartementen voor senioren aan de Fruitstraat hebben zich tien mensen aangemeld.

De gemeente schuift de gegevens door naar de nog op te richten uitvoerinsorganisatie. Wethouder Bearn Bilker hoopt deze uiterlijk 15 mei te installeren. Hij is nog in gesprek met mogelijke deelnemers, waaronder een projectontwikkelaar, makelaars, een woningcorporatie en een bank.

De zeer goed bezochte inspraakavond in het FEC verliep ontspannen. Geen woord van verzet tegen de sloop. De buurtbewoners lijken vertrouwd met dit lot, en proberen er individueel het beste uit te slepen.
[En krijgen juist daarom niet het beste: Het trekken van 1 lijn tegen de gemeente levert uiteindelijk ieder individueel meer op. Solidariteit loont, maar meestal is het moeilijk om mensen dat aan het verstand te peuteren. Het massaal de gemeente bellen met de vraag: "Wil je mijn huisje kopen?" is het stomste wat men kan doen. Natuurlijk zal de gemeente niet reageren omdat men dan nog happiger wordt om te verkopen en - en daar gaat het om - het huis uiteindelijk voor een lagere prijs verkoopt. Natuurlijk gaat men als niets wordt vernomen, opnieuw bellen met de gemeente en uiteraard weet dan de gemeente van niets of de desbetreffende ambtenaar heet ziek, zwak of misselijk, is overgeplaatst, zijn taken zijn overgenomen door een nieuwe ambtenaar enz.
Dat is allemaal taktiek: Het gaat om een 'uitputtingsslag' tegen de eigenaren, opdat men uiteindelijk het huis zo goedkoop mogelijk verkoopt op een tijdstip dat de gemeente het beste past; d.w.z.: Zo laat mogelijk in het planproces. Spaart allemaal rente en 'gezeur' over lege huisjes die al eigendom zijn van de gemeente in de zin van: Hallo gemeente, er zitten junkies in dat huisje, er wordt geregeld brand gesticht in je huisje enz.]

De vragen waren overwegend praktisch van aard. Vrij breed werd bezorgdheid geuit over het verschil tussen de lage verkoopwaarde van de huizen en de hoge prijzen van vervangende koophuizen.
[Als iemand een ander huis wil kopen is mijn vermoeden dat de winst die hij/zij overhoudt qua geld na aflossing van de resterende hypotheek onvoldoende is om met dat geld plus een nieuwe hypotheek een andere bestaande woning te kopen.
Zoals al door bureau Skets op de eerdere vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling genoemd, moet je voor de goedkoopste nieuwbouw eengezinswoning rekenen op pakweg 2,5 ton. Voor een nieuwbouw koop appartement moet worden uitgegaan van een ruwe richtprijs van ¦4000,- de vierkante meter oppervlakte, volgens onze eigen informatie. Gaan we uit van bv. 80 vierkante meter voor een appartement (royale woonkamer en 2 slaapkamers) dan zit je pakweg op 3,2 ton vrij op naam. Lijkt me ook geen optie. Een beetje eengezinswoning in ook nog een beetje redelijke buurt moet m.i. ook al gauw 2,5 ton kosten.]

Ook toonde menigeen zich nieuwsgierig naar de planning. Wanneer wordt het eerste huis gesloopt, wanneer begint de renovatie en wanneer is het eerste nieuwe huis klaar?
[Eerder is al door de gemeente gesteld dat het totale planproces vanaf het begin tot de oplevering van de nieuwbouw 7 jaar gaat duren...]

Bilker zei zo snel mogelijk met de aankoop te willen beginnen. Maar eerst moet de gemeenteraad geld beschikbaar stellen. De rest van de planning gebeurt in overleg met de uitvoeringsorganisatie. Na 15 mei beginnen de persoonlijke gesprekken, waarbij een op maat gesneden oplossing het streven is.
[Aan die 'persoonlijke gesprekken' waarbij de gemeente uiteraard 'alles' van iemand wenst te weten, hoeft niemand mee te werken. Als iemand wenst te verhuizen, dan kan hij/zij m.i. het beste zelf aan de slag gaan.
Hetzij door zelf naar een andere woning te gaan zoeken, hetzij door een makelaar een 'zoekopdracht' te geven. Tevens zou ik dan adviseren zelf eens aan het rekenen te slaan, materiaal te verzamelen over de Wet Bevordering Eigen Woningbezit enz. enz. Die 'goog' die bij je aan de deur komt, kan dat echt niet voor je oplossen. Bovendien moet men m.i. voorkomen dat een ander voor je denkt in plaats van dat zelf te doen.
Laat je dat aan een ander over, dan kom je altijd slechter uit dan dat je zelf een oplossing zoekt. Dat betekent niet dat je je niet mag laten adviseren, maar wel dat je de touwtjes zelf in handen moet houden.
Tenslotte: Die 'op maat gesneden oplossing' wordt niet door de gemeente bepaald: Zij bepalen niet wat je 'moet' kopen of 'moet' huren. Dat bepaal je uiteindelijk zelf na een eigen afweging.]

Het aantal inspraakreacties bleef beperkt tot drie. De meest kritische kwam van Kok van der Ploeg van Achter de Hoven, die zich afvroeg: "U sloopt veel, maar u wilt bijna evenveel nieuwe huizen terugbouwen. Is dat wat u verstaat onder licht, ruimte, vernieuwing en power in de wijk? Doet u niet het werk voor de Kees de Sloper van over 25 jaar?" Hij oogstte applaus.
[En terecht: Het hele nieuwbouwplan is in feite zowel qua bouwkundige kwaliteit van de woningen het simpelste niveau wat in nieuwbouw te realiseren valt.
En als men dan iets heeft tegen 'straatjes': Waarom dan weer 'straatjes' teruggebouwd? M.i. worden zowat evenveel huizen teruggebouwd als er nu staan terwille van het maken van 'kostendragers' onder het plan. Bouwen ze minder huizen, dan zijn de verliezen op het totale plan nog groter. Bouwen ze duurdere nieuwbouw, dan worden ze slecht verkocht.
Maar in feite gaat het helemaal niet om 'lucht, licht en ruimte' ed. Dat is maar een loze verkoopkreet voor de nieuwbouw. Het gaat er om, dat de gemeente de bewoners in de Vegelin sociaal minder gewenst acht en dat zij gespreid moeten worden over de stad, zodat ze 'onzichtbaar' worden. Soort 'probleemverdunning' dus. Natuurlijk speelt ook een rol, dat de gemeente de projectontwikkelaars ruim baan wil bieden door hen grond in handen te spelen.
Kortom: Zuivere 'Stedelijke Vernieuwing', verder niks.
Wordt het dan daar met die nieuwbouw straks 'beter'? Nee, wel duurder, dat is in laatste instantie alles.]

Met de financiering van het plan komt het waarschijnlijk wel goed, merkte Bilker op. Onlangs droeg Bilker de financiële kant van de stedelijke vernieuwing over aan wethouder Peter den Oudsten.
[Een interessant punt: Een van de grootste hindernissen voor de geplande massale sloop bij SV is uiteraard het geld. Bilker komt hier kennelijk niet goed uit en nu treedt de man achter de schermen naar voren en gaat dat varkentje nu zelf wassen.
Kortom: Het geld is een taai probleem en nu moet de man op de achtergrond die in feite de regie heeft zelf in aktie komen. Jammer alleen dat het probleem 'geld' geen weet heeft van wie het probleem wil oplossen. Ook Den Oudsten zal afhankelijk blijven van derden zoals woningcorporaties en projectontwikkelaars als het over geld gaat.]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].