Bij ons in de postbus dwarrelde vandaag een anoniem pamflet naar binnen.
Bovenaan staan foto's van wethouder P.E.J. den Oudsten van de PvdA (Ruimtelijke Ordeningsbeleid) en wethouder Bilker van het CDA (Volkshuisvestingsbeleid) van de gemeente Leeuwarden. De tekst van het pamflet luidt als volgt:


U bezit geen woning van minimaal fl. 300.000,-?
En u hebt ook geen plannen om zo'n woning te kopen?
Dan is het Gemeentebestuur van Leeuwarden u liever kwijt dan rijk; u bent een ballast voor de toekomst van onze stad!
Al veel te lang heeft onze Gemeente geld gestoken in de ondersteuning van minvermogenden; in het nieuwe millennium moet dat anders.
Gegadigden voor villa's in de Bullepolder, het Leeuwarder bos, langs de Potmarge of rond Hempens kunnen rekenen op onze volle ondersteuning.

Hierbij roepen wij minvermogende ingezetenen op, om zich in een andere woongemeente te gaan vestigen.
(Met name in de gemeenten langs de Waddenzee zijn nieuwe inwoners welkom!)
Deze beleidsaankondiging is bedoeld om u daarvoor enige tijd te geven.
Mocht u hieraan echter niet vrijwillig gehoor geven, dan wijzen wij u op de komende snoei in de huursubsidie en op de stadsverslopingsplannen, die onze Gemeenteraad onlangs heeft aangenomen:
de Meenthe, de Vrijheidswijk en de Vegelinbuurt zullen vooropgaan, vanuit Ee en Potmarge zijn immers aantrekkelijke villa-locaties te creëren.
De komende jaren zullen echter nog vele vergelijkbare achtergebleven gebieden in onze stad plaats maken voor rendabeler bestemmingen!

IN UW EIGEN BELANG MANEN WIJ U OM GEHOOR TE GEVEN AAN ONZE OPROEP!


Einde tekst pamflet tegen Stedelijke Vernieling.