Eigen bericht

Leeuwarden - 17-1-2001

Woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland heeft de rechtszaak die zij had aangespannen tegen een van de laatste huursters van de sloopflat in de Jan Evenhuisstraat VERLOREN!
Rechter Arjen van der Meer deed op 16-1-2001 uitspraak.
Zoals bekend had huurster Karin Ettema o.a. aangevoerd dat haar tot nu toe geen passende vervangende woonruimte was aangeboden.

Rechter Van der Meer stelt weliswaar qua motivering van zijn vonnis dat op zich de jurisprudentie meerdere malen aangeeft dat ook het voornemen om te slopen 'dringend eigen gebruik' oplevert, maar dat het 'spoedeisend belang' zoals door NWF aangevoerd er niet is in die zin, dat het eigen schuld is van hen dat ze nu in tijdnood zitten. Hij stelt vast dat eerst e sloopaanvraag was ingediend en pas op 28-11-2000 de huur was opgezegd.
De al wat langer zittende huurders zoals Ettema hebben z.i. het volste recht om te blijven huren totdat de opzegtermijn is verstreken. Dat komt in dit geval (zij woont daar al 10 jaar of nog langer) neer op een opzegtermijn van 6 maanden. Dat wordt dus pakweg 1-6-2001 voordat de opzegtermijn is verstreken...
(Dat betekent ook dat de sloop van het gebouw voorlopig is geblokkeerd...)
Zowel qua gebruiksmogelijkheden (hiermee in feite ook de aangevoerde uitoefening van het 'kunstenaarschap' erkennend in die zin dat ook dat extra ruimte vergt) als qua passendheid qua financiën dient NWF te zorgen voor 'passende' herhuisvesting. (En daar ging het in deze zaak vooral om.)
NWF wordt veroordeeld in de proceskosten van de tegenpartij, begroot op ¦600,- Kern van de zaak: NWF heeft alles aan zichzelf te wijten; had ze maar eerder de huuropzeggingen moeten doen.
Kortom: Een verrassend vonnis.
NWF rest nu weinig anders dan haar alsnog passende woonruimte aan te bieden.

Secretariaat Ver. PEL