Nog steeds is er geen ontruimingsvonnis tegen Karin Ettema, een van de laatste huurders van de S6-flat aan de Jan Evenhuisstraat, een van de flats waarvoor WBC Nieuw Wonen Friesland (NWF) sloopvergunning aanvroeg en heeft gekregen. De kop boven het bericht in de krant suggereert dat zij de enige is die nog in het gebouw woont, maar dat is onjuist: Er wonen op de etages nog in elk geval drie huishoudens: Zo zitten in een grote split-level nog vier studenten die daar elk van NWF een kamer huurden, al maandenlang te wachten op herhuisvesting die maar niet komt, elders woont iemand die graag in Sneek vervangende woonruimte wilde, maar daar ook niks betaalbaars kan huren en woont er nog een eenoudergezin in de bijstand die eigenlijk ook niet uit de flat wil en waarvoor NWF er kennelijk ook nog niet in is geslaagd vervangende huisvesting te vinden.
Uit de Leeuwarder Courant van 16-1-2001:


LAATSTE HUURSTER WIL SLOOPFLAT NIET VERLATEN

LEEUWARDEN - Woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland heeft de Leeuwarder kantonrechter alsnog gevraagd uitspraak te doen in het geschil met de laatste huurster van de sloopflat aan de Jan Evenhuisstraat.
[Volgens mijn info had de rechter tot nu toe nog geen datum gegeven voor een vonnis en had hij gezegd op de zitting op 19-12 jl. dat beide partijen eerst maar weer om de tafel moesten om over vervangende huisvesting te praten.]
Zij wil de flat niet uit.
[Alweer onjuist: Zij wil de flat wel uit maar wil passende vervangende woonruimte en die is volgens haar tot nu toe door NWF niet aangeboden. Wat werd aangeboden was te klein en/of te duur, zo stelt Ettema.]
Tussentijds overleg heeft niet tot een vergelijk geleid, laat Richard Kropff van NWF weten.

De twee partijen ontmoetten elkaar medio december bij de kantonrechter.
Huurster Karin Ettema wees ongeveer tien keer vervangende woonruimte af, omdat die te duur zou zijn en niet conform haar woonwensen. De twee partijen gingen in op het voorstel van de rechter om toch nog eens om de tafel te gaan. Tot dusver leverde dit niets op. Kropff verwacht dat de kantonrechter over twee tot drie weken uitspraak kan doen.

Ondertussen blijven partijen in gesprek: Kropff hoopt dat Ettema alsnog ingaat op een tussenvoorstel: zij verhuist tijdelijk naar een andere woning, in afwachting van een betere. De sloop van de flat wordt dan niet opgehouden.
[Dit demonstreert in feite dat NWF nauwelijks meer goedkopere en vrij grote woonruimte heeft. Verder betekent dit twee maal verhuizen, terwijl men maar 1 maal recht heeft op verhuis- en herinrichtingskosten; volgens de regeling zoals de corporaties die hanteren in dit geval ¦6500,- .
Bovendien zou ik niet op de beloften van NWF durven vertrouwen: Zit betrokkene eenmaal in een 'tijdelijke' woning, dan zijn - NWF kennende - toch alle beloften vergeten. Er is in de afgelopen tijd tussen de advocaat van Ettema en NWF intensief fax-verkeer geweest en dat zal tot aan het vonnis ook wel doorgaan, maar ik verwacht niet dat er een akkoord komt. Wat me overigens verwondert is, dat er z.g. zoveel haast is geboden, maar dat NWF kennelijk die haast niet heeft m.b.t. de overige huishoudens in de flat, ook als ik aanneem dat indertijd wel akkoord gingen met de huuropzegging door NWF. Als NWF voor hen geen passende herhuisvesting vindt, zal hen ook een ontruimingsvonnis tegen Karin Ettema niet baten: Ze hebben dan nog steeds drie huishoudens in het flatgebouw wonen.
Intussen wordt gemeld dat de resterende huurders zich wat geïntimideerd voelen door de 'bewakingsdienst', bestaande uit wat buurtfiguren uit Lekkumerend. Ze lopen daar wat rond zonder zich te kunnen legitimeren zodat je niet weet of je nu bedreigd wordt door een bemoeizuchtig type of dat zij het zijn, ze schijnen 's nachts wat met zaklantaarns in de woningen enz. Bij dat laatste zou ik zeggen: Een flinke baksteen of een emmer water over het balkon...
Over de opmerking in het bericht "De sloop van de flat wordt dan niet opgehouden", het volgende: Vereniging P.E.L. heeft bezwaarschriften lopen tegen de afgegeven sloopvergunningen voor deze flat en de Gebr. Wierdaflat, die in elk geval in december jl. ook nog in elk geval door 1 huishouden was bewoond. Daarover hoorden we tot nu toe van de gemeente (uiteraard) niets meer. Overigens is het op zich zo, dat de bezwaarschriften uitvoering van de sloop op zich niet tegenhouden: Daarvoor moet dan tevens een verzoek tot 'schorsing en voorlopige voorziening' bij de rechtbank worden ingediend.]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].