Uit de Leeuwarder Courant van 13-4-2000:

SP GAAT MENING MEENTHE PEILEN

LEEUWARDEN - De Socialistische Partij begint vanavond met een buurtenquête in de met sloop bedreigde wijk De Meenthe. Volgens de SP is het hoog tijd, dat lokale politici nagaan wat de buurt zelf vindt van zijn leefomgeving en de sloopplannen, die hiervoor worden voorbereid. Fractieleider Ronald Boorsma gaat zelf ook langs de deuren. De partij-afdeling wil elk huishouden in de wijk met haar vragenlijst confronteren. De resultaten wil de SP gebruiken voor de eigen meningsvorming over stedelijke vernieuwing.
Einde LC-bericht.
Commentaar:
Dit idee is goed, ik hoop dat er ook wordt gevraagd hoe bewoners staan tegenover een eventuele koopoptie. Ik hoop dat ze ook even de S8-flat Jan Evenhuisstraat meenemen, zodat we niet meer op voorhand in de Commissie Stadsontwikkeling van hun vertegenwoordiger Freerk Kalsbeek hoeven te horen dat die flat wel plat kan. (Vergadering Commissie Stadsontwikkeling 21-3-2000)