De vaart schijnt wat uit de sloop-ambities te raken ofwel de Stedelijke Vernieling gaat minder hard dan B&W zouden willen en ook met de ambitieuze nieuwbouwplannen gaat het minder vlot dan de gemeente wenst. Hieronder gedeelten uit drie berichten uit de Leeuwarder Courant van 11-4-2000 voorzover de berichten daarover gaan.


Voorpagina Leeuwarder Courant 11-4-2000:

LEEUWARDEN MOET UITGAVEN TEMPEREN

Van een onzer redacteuren

LEEUWARDEN - Ondanks de gunstige economische ontwikkelingen voelt de gemeente Leeuwarden zich verplicht haar uitgaven te temperen. Om te voorkomen dat de bodem van de gemeentekas in zicht komt, stelde het college gisteravond voor om voorlopig niet meer dan fl. 26 miljoen uit te geven aan de stedelijke vernieuwing in Bilgaard, Vrijheidswijk en Achter de Hoven/Vegelin.

Meer hierover op pagina 15.
Op pagina 15:

STADSAMBITIES RAKEN BODEM GEMEENTEKAS

LEEUWARDEN - Als het Leeuwarder gemeentebestuur al zijn plannen zou uitvoeren, komt de bodem van de gemeentekas gauw in zicht. "Op onderdelen" willen b. en w. daarom wat minder vaart maken. De matiging treft vooral de stedelijke vernieuwing (Bilgaard, Vrijheidswijk, Achter de Hoven/Vegelin), waarvoor de gemeente het plafond voorlopig stelt op fl. 26 miljoen tot 2004.

Het college vindt de moeilijke financiële positie van Leeuwarden schril afsteken bij die van het rijk, dat zich openlijk druk kan maken over de juiste bestemming van miljardenoverschotten. B. en w. vinden de algemene uitkering uit het Gemeentefonds te laag. De extra middelen voor grote steden kunnen dit niet compenseren.
[Leeuwarden hoort helemaal niet bij de 'grote steden', maar bij een club van pakweg 20 middelgrote steden.]

Wethouder Hermien de Haan (financiën) kon gisteravond overigens een vriendelijke voorjaarsnota aan de gemeenteraad presenteren.
[Het ging om de z.g. 'Perspectiefnota' die helemaal niet op de agenda stond van de gemeenteraad. Het ging om een eerste presentatie van de cijfers, zodat je mag hopen dat de nota qua inhoud nog terug komt in de gemeenteraad. De budgetten en cijfers die hierin worden vastgelegd blijven nl. het hele jaar door een rol spelen bij allerlei inhoudelijke onderwerpen. Uiteraard konden de raadsleden na afloop nog een borrel gaan halen in het 'Haersma Huys', een 'grand-caf‚' op de Tweebaksmarkt. Dit om iedereen mild te stemmen, zodat er later wat minder kritische vragen komen?] Het vorige boekjaar werd afgesloten met een 'winst' van fl. 10 miljoen. Daarin is de boekwinst op de verkoop van Bouwfonds-aandelen nog niet eens meegeteld (fl. 28 miljoen tot 2005).
Einde 2e LC-bericht voorzover relevant i.v.m. SV. Commentaar tussen [].


Derde bericht LC.:

BOUWTEMPO LEEUWARDEN MOET OMHOOG

Elke dag drie huizen nodig

LEEUWARDEN - Leeuwarden zal tot het uiterste moeten gaan om zoveel woningen te bouwen als met de provincie en de buurgemeenten is afgesproken. Na een mager saldo van 20 tot 40 woningen vorig jaar zullen er tot aan 2003 elke werkdag drie woningen bij moeten komen, gesteld dat er niks wordt gesloopt. Ook voor sloop heeft de gemeente echter een ambitieus programma van enkele honderden woningen in dezelfde periode.
[Wat zijn nu de oorzaken dat die nieuwbouw niet zo hard gaat? Ambtelijke ondercapaciteit bij de planning, traag tempo bouwrijp maken grond of gewoon veel minder kopers voor grond en een neer te zetten nieuwbouwwoning dan de gemeente het wil doen voorkomen? De gemeente doet net alsof er hier in en rond de stad bergen mensen zitten die wel zo'n 3,5 tot 6 ton voor een nieuwbouwwoning kunnen betalen en die zitten te springen om een kavel, maar klopt dat wel? Het heet dan soms: Veel belangstelling geweest voor de gemeentelijke stand op bv. de 'Huis-beurs', maar wat zegt dat? Veel kijkers maar weinig kopers? Ook komt nog steeds het grootste deel van de kopers van een nieuwbouwwoning uit de stad zelf en niet uit de directe omgeving, zoals toch de opzet was van de grootse nieuwbouwplannen. Een 'groei-model' voor de stad is dit dus niet zo erg, hoewel ik de indruk heb dat B&W dat 'model' eigenlijk al hebben opgegeven. In de loop van de tijd krompen de 'ambities' ineen tot 'Leeuwarders met geld' vasthouden. Logisch gevolg is dan, dat de vraag veel minder is dan dat men vanuit de omgeving of elders richting stad wil. Hierbij gevoegd het gesloop in het goedkopere deel van het woningbestand betekent dit per saldo inderdaad weinig toevoegingen qua woningaantallen.]

Wethouder Bearn Bilker (volkshuisvesting) noemt de bouwopgave "noch altiten helber". Hij prijst zich gelukkig dat er dit jaar geen sloopplannen zijn.
[Wij ook; dat geeft bewoners en bewonersgroepen wat meer tijd om alternatieve plannen te ontwikkelen. Ik denk hier bv. aan De Stijl/De Meenthe. Ook is de vraag interessant: Als er dit jaar niet gesloopt wordt, hoe ontwikkelt zich nu verder het leegstandspercentage in de corporatie huurwoningen? Dat was over 1999 gemiddeld 0,75%, het laagste cijfer in 20 jaar... Dat cijfer kwam van Aedes-Friesland. Aedes is de landelijke koepel van woningcorporaties.]
Volgend jaar verwacht hij de sloop van 200 tot 300 woningen, voor het jaar daarna iets minder. [150 stuks Vegelinbuurt en 150 stuks in De Meenthe?] Hieruit volgt dat er tegen de 2500 woningen moeten verrijzen vóór 2003.
[Deze logica laat ik voor rekening van de LC., want de redenering die hier achter zit staat er niet bij.]
Als Leeuwarden achterblijft bij zijn woningbouwtaak mag de provincie de niet gebouwde huizen toewijzen aan andere gemeenten.
[Als er vanaf heden tot 2003 2500 woningen bijgebouwd 'moeten' worden of elke werkdag 3 woningen, is nu al te zien dat dat een heksentoer is. Ik denk dat de realiteit qua vraag naar dure nieuwbouwwoningen er vanzelf voor zorgt dat deze bouwambities zullen moeten worden bijgesteld.]
Einde van gedeelte 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].