Bewoners 'De Stijl' tegen sloop

De naam 'De Stijl' is indertijd in de plaats gekomen voor de naam De Meenthe, omdat deze een slechte klank zou hebben. Ik heb hier echter nooit aan mee willen doen, omdat ik vond dat De Meenthe deels ten onrechte door gehets en gestook in de pers die naam had gekregen en omdat ik vind dat een naam wijzigen een cosmetische operatie is; etiketjeplakkerij door het gemeentebestuur. Er waren indertijd, voor pakweg 1988 tot op zekere hoogte problemen, zij het minder erg dan de pers het deed voorkomen. Nu nog zie je een bericht over een kortsluiting in een TV-toestel in een woning aan het Rietveldplein breed uitgemeten met foto in de Leeuwarder Courant verschijnen...
Ronduit bespottelijk.
Ik geloof niet in naamswijzigingen als 'probleemoplossing' en het deed me denken aan het 'uit de geschiedenis schrijven' zoals indertijd gangbare praktijk was in de USSR.
Kortom: Niks mis met De Meenthe!

Nu ja, wat er mis is, is de sloopdreiging die over deze buurt hangt...
Inmiddels is een actiegroep daar actief geworden en in de rubriek 'Ingezonden Stukken' in de Leeuwarder Courant van 11-4-2000 stond o.a. het volgende:


Vernieuwingsplannen zijn zo origineel als een patatje mèt.

DE STIJL PLAT?

Het is al weer acht jaar geleden dat de probleemwijk De Meenthe grondig werd gerenoveerd en omgedoopt tot De Stijl.
[Er werd tevens toen een flat gesloopt, nl. de S8; de splitlevel acht hoog flat die aan de Dokkumer Ee stond. De gemeente wilde met deze sloop de 'sociale problemen' oplossen. De klassieke fout: Sociale problemen bestrijden met 'stenen maatregelen'. Zo zie ik bv. renovatie slechts als katalysator en startpunt om negatieve sociale processen om te buigen. Tevens vind ik het nog steeds waardeloos dat de beloofde verbouw van het bij de S8 hogende ketelhuis tot buurthuis voor De Meenthe/De Stijl de buurt door B&W later door de neus werd geboord. Mijn indruk was toen dat deze verbouw toen een in deze buurt breed gedragen idee was en dat is m.i. belangrijk.]
Sinds die tijd wordt er door veel mensen genoeglijk gewoond in de Mondriaanstraat en de omliggende pleintjes. Het is dan ook zo dat wij kwaad zijn over het aangekondigde stedelijke vernieuwingsplan.

Kwaad omdat wordt beweerd dat de renovatie niet het gewenste resultaat heeft gehad. Hoezo? Anders dan de cijfers doen geloven is er al jaren nauwelijks sprake van leegstand. Volgens de cijfers van de wijkagent is de criminaliteit niet hoger dan in de rest van Bilgaard. Alle huizen zijn bewoond, er zijn geen dichtgetimmerde panden te zien en er liggen geen injectienaalden op straat.

Als er al wat aan te merken valt, is het vooral het achterstallig onderhoud; na de renovatie heeft de woningbouwvereniging geen lik verf meer op de kozijnen gesmeerd zodat die verrot zijn.
[In zijn algemeenheid staat woningcorporatie BWL bekend om zijn maar zeer 'matige' onderhoud aan hun woningen.]

Verbaasd ook, vanwege de naam 'De Meenthe' die ineens weer opduikt in de krant en de gemeentelijke nieuwsbrieven.
['Images' en 'beelden' worden door B&W gewisseld al naar je wisselt van paar schoenen al hoe het uitkomt. B&W wijzigden indertijd de naam vanwege de in hun optiek 'slechte naam' die De Meenthe had; nu wisselen ze weer terug naar af omdat de buurt nu weer een negatief etiket nodig heeft vanwege hun sloopplannen.]
Gelukkig heeft wethouder Bilker wat dit laatste betreft beterschap beloofd. Al met al blijven wij met het gevoel zitten dat het de gemeente goed uitkomt als er negatief over onze buurt wordt gedacht.

Wat betekenen de plannen voor onze wijk? Het aantal te slopen woningen is zo groot, dat als je gaat tellen, je uitkomt op slechts een conclusie: alles plat. Onze degelijke en goedkope woningen moeten plaatsmaken voor fraaie nieuwbouw: bungalows en boerderettes met een dichtheid van 30 hectare. Zo origineel als een patatje mèt. Deze vorm van stedelijke vernieuwing is de laatste jaren veel toegepast en lijkt als mode alweer op z'n retour.

Als je vindt dat een wijk niet goed functioneert kun je ook wat anders doen dan de huizen slopen. Zeker met de wet 'Stimulering eigen woningbezit' die deze zomer in werking treedt en juist bedoeld is voor mensen met de laagste inkomens. Er zijn al projecten waarin een geslaagde mix van kopen en huren de verantwoordelijkheid over de omgeving weer bij de bewoners legt. Denk aan de Tjerk Hiddesbuurt, de TjaardaŠflats in Drachten en de Muntflats in Heerenveen waar de kopers in de rij staan.
Waarom zou een dergelijke aanpak op onze toplocatie niet mogelijk zijn?

Leeuwarden
Thomas Noest,
Sipco Feenstra

Einde ingezonden brief in de LC. Commentaar tussen [].