GROEN LINKS WIL HUURMAATREGEL BIJ GEDWONGEN VERHUIZING

Het begint hier en daar door te dringen dat de grote sloopgolf die in de wijken Bilgaard en Lekkumerend op komst is, leidt tot veel gedwongen verhuizingen naar woningen met een hogere huur. Er zijn anders gezegd onvoldoende gelijkwaardige woningen qua huurprijs voorhanden. Een huurder heeft echter bij verhuizing recht op een passende woning qua huurprijs, zonder dat de rechter (als het tot procederen hierover zou komen) hierbij rekening mag houden met de te verkrijgen huursubsidie (Artikel 1623e lid 3 boek 7a BW).
Uit de Leeuwarder Courant van 29-3-2000:


'VERLAAG HUUR VOOR VERHUIZER SLOOPFLAT'

LEEUWARDEN - PAL/GroenLinks wil voorkomen dat de bewoners van de te slopen flats in de Leeuwarder wijken Bilgaard en in de Vrijheidswijk worden geconfronteerd met hogere huren bij herhuisvesting. De raadsfractie vraagt b. en w. daarom na te gaan, of eventuele huurverhoging kan worden gecompenseerd. Zo'n compensatie zou in de lopende onderhandeling met de woningbouwcorporaties moeten worden betrokken.
[Het is me niet duidelijk hoe PAL/GroenLinks dit wil realiseren. Waar moet dan aan worden gedacht? Een tijdelijke huurverlaging voor de nieuwe woning? Soort variant op de huurgewenningsbijdrage? Allereerst denk ik dat de WBC's dit van de hand zullen wijzen of dat het op z'n best iets tijdelijks wordt en qua bedragen marginaal, zodat men een paar jaar na de verhuizing toch met hogere huren wordt geconfronteerd. Ik heb in Leeuwarden nog nooit meegemaakt dat een WBC zelfs in een bepaald blok kwam tot huurbevriezing, tenzij dit door de kantonrechter bij vonnis was bepaald. Afgezien van het bovenstaande zal hun idee m.i. al stuklopen op het antwoord van B&W wat voorspelbaar is: B&W zullen gewoon de leugen herhalen dat er voldoende goedkope huurwoningen in Leeuwarden zijn.
Per slot wordt de grootste leugen gevreten als je hem maar lang genoeg herhaalt...]

Meer dan duizend huishoudens moeten de komende vijf jaar wijken voor de slopershamer. PAL/GroenLinks verwacht dat een flink deel van deze groep niet voor dezelfde lage huur elders in de stad terecht zal kunnen. Sommigen lopen aan tegen de bovengrens van de huursubsidie.
[Dat laatste betekent dat de gemeente zal moeten fiatteren; d.w.z. advies zal moeten uitbrengen aan het ministerie van VROM dat er geen goedkopere passende woning was te vinden. Bij 'teveel' fiatteringen krijgt de gemeente een boete van VROM. Ook de WBC's lopen kans op boetes als zij teveel IHS-budget verzeggen aan de huurders.
Kortom: Gemeente en corporaties gaan zichzelf nog wel tegenkomen, de komende jaren.
Het is duidelijk dat dit PAL/GroenLinks verhaal niet meer kan zijn dan 'lapwerk', terwijl het echte probleem niet wordt genoemd: Er zijn na zoveel sloop gewoon structureel onvoldoende goedkopere woningen meer over in Leeuwarden!]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].