VONNIS RECHTBANK BETEKENT EINDE HUURBESCHERMING

Niet alleen in Leeuwarden is verzet tegen het massale gesloop van goedkopere huurwoningen, ook in andere plaatsen. Zo gaat het volgens de Amsterdamse Huurderskrant in de Bijlmer nu om de tweede fase van de sloop.
In daar uitgedeelde pamfletten is gesproken over "Sloopterreur en etnische zuivering van de sociaal zwaksten in de wijk".
De Huurderskrant stelt: "Het mag duidelijk zijn: niet iedereen vindt de flats in de Bijlmer even beroerd. Veel bewoners zijn juist erg tevreden met hun huurwoning en hebben in deze buurt hun sociale netwerk opgebouwd. Dat dreigt nu door grootschalig ingrijpen van verhuurder en overheid uit elkaasr gerukt te worden. Het gaat om de sloop van 4500 flatwoningen in de D-, E-, F-, G-, en K- buurt van de Bijlmer. Daarvoor in de plaats komt laagbouw met 70% koopwoningen. Eind mei hopen de gemeentebestuurders en Woningstichting Patrimonium de plannen rond te hebben. De instemming van een grote meerderheid van de bewoners hebben ze dan nog niet, dat is nu wel duidelijk. De inspraak trekt bomvolle zalen, en zeker niet alleen voorstanders van sloop."

Valt er dan juridisch niets aan te doen als je flat nog bouwkundig goed is, maar de woningcorporatie en de gemeente willen slopen omdat jij als bewoner met weinig geld maar moet verdwijnen voor de rijken en je toch maar in hun optiek hun 'evenwichtige bevolkingsopbouw' verstoort?
(In Leeuwarden had alleen het gemeenteraadslid Tineke de Haan het lef openlijk tegen wethouder Bilker in een vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling te zeggen, dat het sloopbeleid gewoon 'deportatie' inhield van de huurders.)
In Ijmuiden werd dit geprobeerd, maar het uiteindelijke vonnis is dusdanig dat hiermee de 5 huuropzeggingsgronden uit de wet dusdanig worden uitgebreid met een zesde grond, dat er van huurbescherming weinig meer over lijkt te blijven.
Uit de Amsterdamse Huurderskrant van maart 2000:


WIJKEN VOOR DE RIJKEN ?

Wie bepaalt of mensen moeten verhuizen, en op grond van welke argumenten?
Dat was de eigenlijke inzet van een rechtszaak in Ijmuiden. Het Woningbedrijf Ijmuiden wil een aantal flats slopen. Het zijn grauwe betonflats uit de jaren 60, maar het zijn wel allemaal redelijk betaalbare sociale huurwoningen. Ze staan nog mooi aan de rand van de stad ook en kijken uit over duin en zee.
[Kortom: Veel te mooie plaats dus; een A-lokatie. Die is bedoeld voor projectontwikkelaars en lui met veel geld. Daarom worden veelal allerlei smoezen bedacht om zo'n plek vrij te krijgen voor de 'elite'. B.V. Nederland geen klassenmaatschappij?....]
Toch krijgt de verhuurder nu haar zin en kan ze de flats vervangen door laagbouw met vooral koopwoningen. een huurster die zich verzette tegen de ontruiming kreeg van het gerechtshof in hoger beroep geen gelijk. Het hof ging helemaal mee met de redenatie van de verhuurder dat het woningbezit te eenzijdig uit sociale huurwoningen bestaat en dat daarom in de toekomst mogelijke problemen gaan ontstaan.
['Mogelijke problemen'. Die zijn er dus niet, maar ze zouden kunnen komen. Zo geredeneerd is het het beste alle woningen in Nederland te slopen, om te voorkomen dat ergens in de toekomst mogelijke problemen ontstaan.]
Daarbij haalden de rechters een uitspraak van de Hoge Raad aan die specifiek betrekking had op de eerste fase van de sloop in de Bijlmer. Die uitspraak dreigt nu maatgevend voor heel Nederland te worden.

De uitspraak betekent in feite dat ook als er geen enkel probleem is in een buurt de huurders moeten wijken voor het belang van de gevarieerde woningvoorraad. Meer koopwoningen op de mooiste plekjes dus. een door gemeente of stadsdeelraad goedgekeurd glimmend masterplan van de eigenaar is genoeg. Een heel gevaarlijke uitspraak die ook voor Amsterdam grote gevolgen kan hebben. De huurders en hun advocaat Mr. Sarolea willen dan ook in cassatie bij de Hoge Raad. Het procesfonds van de Woonbond is gevraagd garant te staan voor de kosten van die procedure.
Huurdersvereniging Amsterdam maakt zich intussen sterk voor een goede positie van de bewoners bij herstructurering: alleen plannen doorvoeren als een grote meerderheid van de zittende bewoners daar achter staat.
Einde bericht Huurderskrant Amsterdam. Commentaar tussen [].