Links naar andere websitesLinks naar websites van derden.
Inhoud buiten verantwoordelijkheid van de
Vereniging P.E.L.

Plaatselijke websites


 1. Leeuwarder Courant
 2. Friesch Dagblad.
 3. Huis aan huis blad Liwwadders.
 4. Website lokale omroep LEO.
 5. Omroep Friesland.
  Website regionale radio en TV (Friestalig).
 6. Gemeente Leeuwarden
 7. D66 Leeuwarden.
 8. Weblog van v.m. raadslid D66 Wietse Elzinga.
 9. PAL/GroenLinks Leeuwarden.
 10. Gemeentebelangen Leeuwarden.
 11. Partij voor de Dieren Afd. Leeuwarden.
 12. Lijst 058.
 13. VVD Leeuwarden.
  Vier zetels.
 14. Weblog van VVD-raadslid Wyb Feddema.
 15. Partij van de Arbeid Leeuwarden.
  Vijftien zetels.
 16. CDA Leeuwarden.
  Vijf zetels.
 17. Weblog vanv.m. raadslid Addy Stoker vroeger van de ChristenUnie Leeuwarden, nu van Verenigd Links, afsplitsing van de SP.
 18. FNP Leeuwarden.
  Eén zetel.
 19. Weblog van v.m. raadslid Sybren Posthumus van de FNP Leeuwarden.
  De FNP heeft eén zetel in de Raad.
 20. Bouwadvies SVK b.v. te Leeuwarden: Onderzoek en advies, ontwikkeling en ontwerp, projectmanagement. Vroeger: Stadsvernieuwings Korporatie. Bouwadviesbureau.
 21. Bewonerscomitee De Boomgaard.
  Website Bewonerscomitee Boomgaardstraat oostzijde.
 22. Huurderswerkgroep Valeriuskwartier
  Website HWG Valeriuskwartier.
 23. Foto's over het Valeriuskwartier toen en nu
  O.a. foto's uit historie Valeriuskwartier, de acties in de 80-er jaren om de flats te renoveren enz.
 24. Actiegroep "Wij zijn het zat!"
  Actiegroep (V.m. Bewonerscomité) Julianalaan/Heliconweg/Valeriusstraat tegen verdubbeling Rondweg.
 25. Bewonersplatform Achter de Hoven/Vegelin.
 26. Protestsite tegen sloop Vegelinbuurt, met veel foto's.
 27. Wijkvereniging Het Havankpark. Alias 'De Schaduw'
 28. Vereniging Rengersparkgebied: Is tegen bebouwing met (studenten)flats van groene gebied tussen Blauwe Golf (zwembad) en Kinderboerderij.
 29. Website v.m. kraakpand Molen De Haan te Leeuwarden.
  Met foto's en mogelijkheid om bericht achter te laten.
 30. Woongroep Haniahof Leeuwarden.
 31. Werkgroep Woonomgeving Barent Fockesstraat e.o.
 32. Project Barent Fockesstraat e.o. te Leeuwarden
  Huurwoningen verkocht aan de huurders.
 33. Initiatiefgroep Barent Fockes
  Werkgroep uit Barent Fockesstraat e.o. die o.a. het 5-jarig jubileum voorbereidt van de toenmalige aankoop van de woningen door de huurders.
 34. Beeldbank Leeuwarden.
  Website van het Historisch Centrum Leeuwarden met meer dan 5000 foto's, prenten en prentbriefkaarten, voor het grootste deel van voor 1925.
 35. Groeten uit Leeuwarden
  Website voor Leeuwarders en oud-Leeuwarders. Veel foto's van Leeuwarder buurten enz. Redactie: Grietje de Graaf en Martin R. van der Veer.
 36. Willem Cornelis de Groot
  Website over Leeuwarder woningen, ontworpen door deze architect; o.a. Hollanderwijk, Gabbemagasthuis enz.
 37. Baatbelasting Leeuwarden Leeuwarder winkeliers tegen de gemeentelijke baatbelasting voor de Nieuwestad e.o.
 38. Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden.(FSU)
 39. Voedselbank Leeuwarden
  Website Voedselbank Leeuwarden.
 40. Emancipatiebureau Equa te Leeuwarden
 41. Federatie Leeuwarder Studenten (FLeS) te Leeuwarden
  Lid van de Landelijke Studentenvakbond.
 42. Actiegroep "Keer Het Tij" Leeuwarden.
 43. Jongerenafdeling Leeuwarden van de Socialistische Partij. Jongerenafdeling "Rood" van de SP.

Plaatselijke websites woningcorporaties.


 1. WONINGAANBOD WONINGCORPORATIE ELKIEN PLUS DE MOGELIJKHEID OM HIEROP TE REAGEREN
 2. Elkien is een fusie van woiningcorporatie Nieuw Wonen Friesland uit Leeuwarden en woningcorporatie Welkom uit Heerenveen. NWF was een fusie van de v.m. woningcorporaties Woonservice '94 en de Ver. voor Volkshuisvesting. Woonservice '94 was weer een fusie van het Gemeentelijk Woningbedrijf Lw en woningcorporatie St. Joseph.
 3. WONINGAANBOD WONINGCORPORATIE WOONFRIESLAND PLUS MOGELIJKHEID OM HIEROP TE REAGEREN
 4. WoonFriesland is een nieuwe naam voor CHF, Corporatieholding Friesland. Hieronder valt o.a. WoonBedrijf Regio Noord, de v.m. woningcorporaties Patrimonium en BWL met woningaanbod huurwoningen in Leeuwarden. BWL was op haar beurt een fusie van woningcorporatie Beter Wonen en woningcorporatie Leeuwarden-Leeuwarderadeel.

Attentie!
Elke woningcorporatie heeft zijn eigen formele woningtoewijzings systeem met eigen spelregels.
Inschrijving cq. registratie bij elke woningcorporatie afzonderlijk is vereist als u wilt kiezen uit het gehele aanbod van beide corporaties in gemeente Leeuwarden of daarbuiten.
Er is geen centraal registratiesysteem meer waarbij een inschrijving bij een als een inschrijving bij allen gold.


Landelijke websites


 1. Nu.nl Nederlandstalige nieuws-website.
 2. Kranten-on-line Overzicht nieuws Nederlandse kranten.
 3. Kranten.com Overzicht nieuws Nederlandse kranten.
 4. "De Krant" Overzicht nieuws Nederlandse kranten.
 5. Links naar websites van buurt- en bewonersgroepen.
 6. Rekenprogramma om de maximale huur van een woning of een kamer volgens het geldende puntenstelsel te kunnen uitrekenen.
 7. HEEFT U EEN HUURGESCHIL?
  De landelijke Huurcommissies.
  Ook voor formulieren voor procedures voor de Huurcommissie.
  Bellen kan ook: 0800-HUURCIE (4887 243)
 8. Boekhandel Rosa, Groningen.
 9. Buro Jansen en Janssen - informatie over politie, veiligheidsdiensten, afluisteren, etc.
 10. Stichting LINKSE HULP Organiseert hulp en solidariteit voor linkse activisten die vanwege hun politieke ideeën of activiteiten worden vervolgd.
 11. Autonoom Centrum
 12. Spekulatie OnderzoeksKollektief (SPOK)
 13. Stedelijke vernieuwing
 14. Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW).
 15. Nederlandse Woonbond.
 16. Woningbouwvereniging Gelderland.
  Kleine alternatieve woningcorporatie voor de provincie Gelderland. Panden in zelfbeheer m.b.v. zelfwerkzaamheid enz.
 17. Stop Afbraak Sociale Huurwoningen.
  Aktiecomité tegen sloop in Spaarndammerbuurt Amsterdam en inmiddels in vele Amsterdamse buurten en ook in diverse andere steden.
 18. Stop Afbraak Sociale Huurwoningen Groningen.
  Aktiecomité tegen sloop in stad Groningen.
 19. Initiatief voor Betaalbaar Wonen-Amsterdam Noord
 20. Actiegroep Woonstrijd
 21. Stop het kraakverbod
  Dit is de website van het Comitee tegen het Kraakverbod, een initiatief van de gezamelijke kraakgroepen van Amsterdam, met als doel het verspreiden van informatie over de kraakbeweging en een mogelijk kraakverbod.
 22. Website van prive-persoon in Rotterdamse wijk Crooswijk tegen de sloop van deze wijk.Heftige aanval op de bevolkingspolitiek van gemeentebestuur Rotterdam...
 23. Huurdershuis: Adviesbureau op het gebied van wonen in Arnhem.
 24. Vereniging Eigen Huis te Amersfoort.
 25. Website platform voor Verenigingen van Eigenaars.
 26. VvE-Belang Commerciële belangenorganisatie voor Verenigingen van Eigenaars.
 27. Website notarissen.
 28. Stichting CISA in Den Haag; Centrum voor Individu & Samenleving. Betreft belangenbehartiging alleenstaanden.
 29. E-Quality: Experts in gender en etniciteit
  Met o.a. ook commentaar op de Rijksbegroting t.a.v. WAO, ABW enz. Aandacht voor positie van vrouwen en etnische minderheden bij werk, uitkeringen ed.
 30. Website van het NIBUD.
 31. Website over schulden en tips over hoe ze te voorkomen of er weer af te komen.
 32. Website over hoe je zelf je schulden weer zou kunnen regelen.
  Website van het NIBUD en de NVVK, de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet.
 33. 'Bewust' Baanlozen/Vrije arbeidskeuze.
 34. Maandblad Uitkeringsgerechtigden (MUG), Amsterdam.
 35. Blad 'Ravage'. Kraaknieuws en aktienieuws op div. gebied.
 36. Blad 'Kleintje Muurkrant'
 37. On-line radicaal-links blad 'Konfrontatie'
 38. Weekblad 'De Groene Amsterdammer'
 39. Dagblad 'De Waarheid nu'
  Internet-dagblad communisten.
 40. Blad MANIFEST, krant van de NCPN, de Nieuwe Communistische Partij Nederland
 41. Website van de VCP, de Verenigde Communistische Partij
 42. Blad 'Rode Morgen'
  GML/RodeMorgen Marxistisch-Leninistische beweging.
 43. Waarderingskamer: Toezichthoudend orgaan op uitvoering Wet Waardering Onroerende Zaken.
  De WOZ is de grondslag voor OZB, Waterschapslasten Eigenaarsdeel, Eigenwoningforfait in IB ed.
 44. College Bescherming Persoonsgegevens
  Het CBP, vroeger: De Registratiekamer.
  Privacy en de overheid.
 45. Blad 'Grenzeloos' uitgave van Socialistische Alternatieve Politiek.
 46. Bijstandsbond te Amsterdam.
 47. De Westerkade te Utrecht: Website Werklozenbond, Komitee Vrouwen en de Bijstand, JUK (Jonge Uitkeringsgerechtigden Kollektief) en de Werklozenkrant.
 48. Vereniging Basisinkomen.
 49. Bijstandsmoeders.
 50. Sjakuus, uitkeringsgerechtigdenorganisatie.
 51. Sociale alliantie.
 52. Arme Kant van Nederland/EVA (Economie, Vrouwen en Armoede).
 53. LSVeB Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand
 54. Stichting Niet voor Jezelf te Utrecht. Anti-armoede beweging sinds 1988.
 55. Haëlla Stichting in Den Haag
  O.a. ondersteuning van projecten en initiatieven van vrijwilligers die hulp proberen te bieden aan mensen in een achterstandssituatie.
 56. 2ZW: Zorg, sociale zekerheid, wet- en regelgeving en welzijn (voorheen: voorlichtingscentrum sociale verzekeringen).
 57. Digitaal Sociaal Website over allerlei sociale aangelegenheden.
 58. Stichting Adviesgroep Bijstandsgerechtigden
  Gratis rechtshulp voor minima. Harde gegevens bijstand, huursubsidie enz. AANRADER!
 59. Stichting Adviesgroep Bijstandsgerechtigden
  Meteen naar de normbedragen diverse sociale zekerheidswetten, waaronder de bijstandsbedragen.
 60. Stichting Adviesgroep Bijstandsgerechtigden
  Meteen naar div. harde gegevens huurtoeslag.
 61. Heerenveense Overleggroep Uitkeringsgerechtigden Voor 'n Aanvaardbare Sociale Toekomst
  Homepage Stichting Houvast Heerenveen.
 62. Vereniging Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen
  De BUS homepage.
 63. Vereniging Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen
  Naar informatie van De BUS over diverse sociale zekerheidswetten ed.
  Heldere en begrijpelijke uitleg.
 64. Vragenforum bijstandszaken
  Website over de bijstand van aantal personen die beroepsmatig werken in de juridische dienstverlening.
 65. Vragenforum bijstandszaken
  Forumlijst waarin men vragen kan stellen over bijstandsproblemen.
 66. Aantal artikelen sociaal zekerheidsrecht van Mr. Sjoerd Visser
  Mr. Sjoerd Visser is advocaat in Stadskanaal.
 67. Internet werkt.
  Over werk, uitkeringen enz.
 68. Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering.
  (FVP) Website over WW en voorkomen pensioenbreuk bij werkloosheid.
 69. Arbeidsdeskundige
  Startpagina WAO en arbeidsdeskundige.
 70. Adviesbureau DVA
  Het bureau dat door o.a. gemeente Leeuwarden is belast met het opstarten van de Work-First methode inzake mensen die een bijstandsuitkering aanvragen of al hebben.
  Ken uw vijand! Lees wat hij zegt en weet wat hij doet...
 71. Bureau Beroepsziekten FNV
  Schadeclaims na beroepsziekten.
 72. Werkgroep 1970
  Praktijk van uitkering na verzekering in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of letsel.
 73. Stichting Collectieve Rechtsvordering (CORV)
  Voert proces tegen het UWV in verband met criteria herbeoordeling WAO-ers.
 74. WAO-Wet weetjes.
  Aan Stichting Collectieve Rechtsvordering (CORV) gerelateerde website.
 75. Voedselbank. Landelijke website voedselbank.
 76. Van Harte Restaurants
  Landelijke website Van Harte Restaurants, o.a. in Leeuwarden waar minima tegen gereduceerd tarief kunnen eten. Niet-minima betalen normaal tarief.
 77. Overheid Toegang tot alle websites landelijke overheid. Hier zijn o.a. veel wetteksten te vinden, besluiten enz.
 78. Live-debat Tweede Kamer
  VOLG LIVE DE DEBATTEN IN DE TWEEDE KAMER!
 79. De Staatscourant
 80. Overheidsinformatie van de SDU
  SDU: Voormalige Staatsuitgeverij met de Staatscourant.
 81. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 82. Socialistische Partij (Landelijk)
 83. Socialistische Partij Afdeling Friesland.
  (Provincie Friesland)
 84. Het WAO-Plein: Aktieplein van de landelijke SP tegen de nieuwe WAO-verslechteringen.
 85. Offensief: Socialistische organisatie, met name actief in en rond de SP.
  Informele 'linkervleugel' van de SP.
 86. Het startpunt voor al uw vragen op het gebied van arbeidsongeschiktheid en reïntegratie.
  Pagina met links naar allerlei onderwerpen i.v.m. arbeidsongeschiktheid.
 87. Eerste hulp bij werk.
  Website over werk en mensen met een arbeidshandicap.
 88. Het WAO-café Betreft een gezamenlijk initiatief van Stichting WAO Community en Curealisme Productions. Hierachter zitten o.a. de initiatiefgroep Centrum voor Werk en Inkomen, het ministerie van SoZaWe, de ArboUnie, PricewaterhouseCoopers en de Landelijke Vereniging Arbeidsongeschikten.
  Gezien met name CWI, ministerie SoZaWe en PricewaterhouseCoopers als initiatiefnemers zet ik een vraagteken bij deze website qua objectiviteit.
  Bovendien wordt op de website vermeld dat men IP-nummers verzamelt. M.n. bij een ADSL of kabel verbinding is sprake van een vast IP-nummer dat in principe herleidbaar is tot naam, adres en woonplaats!
 89. Website van 'Per Saldo', de landelijke vereniging van gebruikers van een Persoonsgebonden budget. (PGB)
  Betreft een regeling van de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
 90. Cliëntenraad Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid Leiden.
 91. Comite KLIQ over en uit.
  Meldpunt voor klachten over KLIQ Reïntegratiebedrijf.
 92. S.A.P. Socialistische Arbeiders Partij.
 93. Internationale Socialisten Internationale Socialisten (Nederlandstalig)
 94. VCP Verenigde Communistische Partij.
 95. Onteigening.nl. Advocatenkantoor gespecialiseerd in onteigeningszaken
 96. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. (SEV)
 97. Centraal Fonds Volkshuisvesting Ten behoeve van geldelijke steun aan woningcorporaties.
 98. Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VROM)
 99. Ministerie van VROM over de koopsubsidie (Wet BEW).
 100. Ministerie van VROM: Benaderende berekening huursubsidie 1/7/2003-30/6/2004.
 101. Ministerie van VROM: Benaderende berekening huursubsidie 1/7/2004-30/6/2005.
 102. Ministerie van VROM: Benaderende berekening huursubsidie 1/7/2005-1/1/2006.
  Bereken zelf op hoeveel huursubsidie u ongeveer recht heeft!
 103. Belastingdienst afd. Toeslagen: Bereken zelf uw Huurtoeslag 2006
 104. Belastingdienst afd. Toeslagen: Bereken zelf uw Zorgtoeslag 2006
 105. Overzicht huurdersverenigingen Nederland.
 106. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 107. Het Gemeenteloket van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 108. College Bescherming Persoonsgegevens.
  V.m. Registratiekamer te Den Haag.
 109. Alles over uw rechten en plichten als consument.
  Website van Ministerie van Economische Zaken.
 110. Website over systeem van Piet van Elswijk voor een ander belastingstelsel.
  Prohef: Geen belastingen op arbeid maar een systeem voor een geheel andere belastingheffing.
 111. Landelijke actiegroep "Keer Het Tij".
 112. Phlegmnet: (Inter)nationaal, onafhankelijk, progressief FTN en Internet netwerk.
  O.a. distributie en archivering diverse Usenet nieuwsgroepen, waaronder de ANN-groepen
  (=Ander Nieuws Net), mailinglists enz.
  (Uit Roosendaal) Echt een buitenbeentje onder de websites!

Landelijke websites: Kamermarkt, studentenzaken ed.


 1. Rekenprogramma om de maximale huur van een woning of een kamer volgens het geldende puntenstelsel te kunnen uitrekenen.
 2. HEEFT U EEN HUURGESCHIL?
  De landelijke Huurcommissies.
  Ook voor formulieren voor procedures voor de Huurcommissie.
  Bellen kan ook: 0800-HUURCIE (4887 243)
 3. Portaal naar websites over allerlei studentenzaken.
  Web portaal studentenzaken.
 4. Landelijk Studenten Rechtsbureau
  Verlenen rechtshulp aan studenten op het gebied van huurrecht, studiefinanciering en onderwijsrecht.
 5. Huur niet te duur!
  Voorlichting over huren en waarschuwingen tegen illegale Amsterdamse kamerbemiddelingsburo's plus lijst van buro's met gemeentelijke vergunning.
 6. Kamerbewoners Advies Buro
  Vrijwilligers: Studenten rechten van de Rijks Universiteit Groningen
 7. Affiche AANLOOPSPREEKUUR STUDENTEN
  Vereniging P.E.L. Leeuwarden. Voor problemen bij zoeken woning/kamer (geen bemiddeling), huurkwesties en problemen met de gemeentelijke belastingen.
 8. Kamernet: Om een kamer te zoeken of aan te bieden. N.B.: Uitsluitend de aanbieder van de kamer is verantwoordelijk voor het aanbod.
  Zie ook: Bang voor je huisbaas?
  en: Kamerbewoners hebben ook rechten.
 9. Kamerweb: Om een kamer te zoeken of aan te bieden.
  WEBSITE GESTART IN MEI 2003.

  N.B.: Uitsluitend de aanbieder van de kamer is verantwoordelijk voor het aanbod.

  Zie ook: Bang voor je huisbaas?
  en: Kamerbewoners hebben ook rechten.
 10. Studentenkamers: Om een kamer te zoeken of aan te bieden. N.B.: Uitsluitend de aanbieder van de kamer is verantwoordelijk voor het aanbod.
  Zie ook: Bang voor je huisbaas?
  en: Kamerbewoners hebben ook rechten.
 11. Student op kamers: Om een kamer te zoeken of aan te bieden.
  PAS OP: Het bekijken van het kameraanbod op deze website kost je geld! N.B.: Uitsluitend de aanbieder van de kamer is verantwoordelijk voor het aanbod.
  Zie ook: Bang voor je huisbaas?
  en: Kamerbewoners hebben ook rechten.
 12. Student en wonen: Om een kamer of huurwoning te zoeken of aan te bieden. Website stelt: Voorrang na inschrijving die EUR 20,- excl. (excl. wat?) zou kosten.
  N.B.: Uitsluitend de aanbieder van de kamer is verantwoordelijk voor het aanbod.

  Zie ook: Bang voor je huisbaas?
  en: Kamerbewoners hebben ook rechten.
 13. Studenten huisvesting: Om een studentenkamer te zoeken of aan te bieden. N.B.: Uitsluitend de aanbieder van de kamer is verantwoordelijk voor het aanbod.
  Zie ook: Bang voor je huisbaas?
  en: Kamerbewoners hebben ook rechten.
 14. Kamerhulp: Eerste Hulp voor Kamers: Om een kamer te zoeken of aan te bieden. N.B.: Uitsluitend de aanbieder van de kamer is verantwoordelijk voor het aanbod.
  Zie ook: Bang voor je huisbaas?
  en: Kamerbewoners hebben ook rechten.
 15. Kamertje: Om een kamer te zoeken of aan te bieden. N.B.: Uitsluitend de aanbieder van de kamer is verantwoordelijk voor het aanbod.
  Zie ook: Bang voor je huisbaas?
  en: Kamerbewoners hebben ook rechten.
 16. Huurkamers: Om een kamer te zoeken of aan te bieden.
  N.B.: Uitsluitend de aanbieder van de kamer is verantwoordelijk voor het aanbod.

  Zie ook: Bang voor je huisbaas?
  en: Kamerbewoners hebben ook rechten.
 17. Landelijke Studenten Vakbond.
 18. Federatie Leeuwarder Studenten (FLeS) te Leeuwarden
  Lid van de Landelijke Studentenvakbond.
 19. Web-log voor buitenlandse studenten in Leeuwarden die klachten hebben over m.n. de tijdelijke huisvesting door Woonbedrijf Regio Noord aan de Paardenwei of over andere door deze corporatie tijdelijk aan hen verhuurde kamers. (Engelstalig)
  Web-log van ESN, de buitenlandse studenten vereniging.

Landelijke websites over kraken, (v.m.) kraakpanden, panden in zelfbeheer ed.


 1. Pand Vrankrijk te Amsterdam.
 2. Zelfbeheer Woon- Werkpand De Refter te Ubbergen.
 3. Zelfbeheer Woon- Werkpand Oud Rooms Katholiek Ziekenhuis te Groningen.
  Ooit het grootste kraakpand van Nederland!
 4. Zelfbeheer Woon- Werkpand 'Hotel Bosch' te Arnhem.
  Ooit het langst gekraakte pand van Nederland!
  Later i.s.m. de bewoners aangekocht door Woningbouwvereniging 'Gelderland'.
  (alternatieve woningcorporatie)
 5. Squatnet: krakers aller landen verenigt u!
 6. Forum-discussielijst over kraken.
 7. De "kraken" postlijst.
 8. Kraak-café "De Molli" in Amsterdam.
 9. De gekraakte Ubica panden in de stad Utrecht.
 10. Spekulatie OnderzoeksKollektief (SPOK)
 11. Scriptie: De rechtspositie van krakers jegens de overheid - door Marcel Schuckink Kool.

Landelijke websites over anders wonen, groepswonen zoals woongroepen en Centraal Wonen projecten enz.


 1. Landelijke Vereniging Centraal Wonen
  Website LVCW te Utrecht.
 2. Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen
  Website LVGO.
 3. Servicepunt Anders Wonen Anders Leven
  Website over servicepunt groepswonen enz.
 4. Anders wonen: over kraken en mobiel wonen
 5. Anders wonen: over groepswonen van ouderen.
 6. Anders wonen: over Leef- en Woongemeenschappen
 7. Anders wonen: over Woon-Werk projecten.
 8. Anders wonen: over Woongroepen en -collectieven.
 9. Anders wonen: over Ecowijken en -dorpen.
 10. Woningbouw vereniging Gelderland Alternatieve woningcorporatie voor wonen met gemeenschappelijke voorzieningen in zelfbeheer.

Landelijke websites over woningonderhoud, onderhoud en beheer appartementen enz.


 1. Diverse info over o.a. onderhoud op website ministerie VROM.
 2. Nationale Hypotheekgarantie (NHG)
  Heeft o.a. Woonlastenfaciliteit voor huishoudens die buiten hun schuld in betalingsproblemen zijn gekomen. Biedt borgstelling voor aanvullende lening.
 3. Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn)
  Via deze stichting stellen verschillende gemeenten in Nederland zachte leningen voor onderhoud en verbetering beschikbaar. Niet iedere gemeente is echter aangesloten bij SVn.
 4. Verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer/Achmea
  Biedt compleet pakket aan voor het verzekeren van een appartementencomplex, t.w.: Algemene aansprakelijkheidsverzekering, verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid, Brand en Opstalverzekering, Glasverzekering, Rechtsbijstandsverzekering.
  N.B. Er zijn uiteraard meer maatschappijen die complete pakketten aanbieden.
 5. Voor bestellen of downloaden van de Verbouwwijzers
  Laat u binnenkort uw woning verbouwen? In de Verbouwwijzers vindt u een compleet overzicht van de keuzes waar u mee te maken krijgt bij de voorbereidingen.
  De reeks Verbouwwijzers bestaat uit: Aanbouw, Badkamer en keuken, Dak en dakgoot, Dakraam en dakkapel, Indeling van de woning< Isoleren, Kozijnen, Serre.
 6. Arbeidsinspectie
  O.a.: Veiligheidsvoorzieningen bij gebouwenonderhoud.
 7. Liftinstituut.
  O.a.: Veiligheidsvoorzieningen.
 8. OSB.
  O.a.: Veiligheidsvoorzieningen. OSB betekent: Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten.
 9. Aboma.
  O.a.: Veiligheidsvoorzieningen. Website van een dienstverlenend bedrijf m.b.t. veiligheid in de bouwnijverheid.
 10. Milieu centraal
  In de rubriek verwarmen en isoleren staan tips om te besparen op de energierekening, inclusief rekenmodellen om te bepalen hoeveel u in uw situatie met isoleren kan besparen.
 11. Website over energielasten verlaging.
  Met o.a. de Advies op Maat modules. Op deze site wordt ook een onderscheid gemaakt naar woningtype. Per besparingsmaatregel kunt u dan - speciaal voor uw type appartement - zien wat de kosten, besparingen en terugverdientijden zijn. Ook kunt u op deze site uw persoonlijke voordeel berekenen m.b.v. een rekenmodule.
 12. Onderdeel van website ministerie VROM
  O.a. over het Energieprestatiecertificaat. Wie een eengezinswoning of appartement bouwt, verkoopt of verhuurt, moet over enige tijd beschikken over een energieprestatiecertificaat. Daarin staat hoe energiezuinig de woning is en welke mogelijkheden er zijn om (meer) energie te besparen. Op 1/1/2007 wordt de wet van kracht waarin dat staat.
  De verplichting geldt zowel voor particulieren als bedrijven. Dus ook woningverhuurders en VVE's.
  [N.B.: Een VVe bouwt, verkoopt of verhuurt niets. M.i. geldt de verplichting voor de verkopende of verhurende individuele appartementseigenaar. Opm. secr. PEL.]
  Maar de feitelijke verplichting gaat pas in als er tenminste 1000 adviseurs zijn die deze certificaten mogen afgeven.
 13. Onderdeel website ministerie VROM over wonen en zorg
  O.a.: informatie over vergroten wooncomfort en woningen veiliger maken voor senioren.
 14. Onderdeel website ministerie VROM met seniorenwoontest.
  Is uw woning of appartement geschikt voor de toekomst? Bedoeld voor iedereen die een eigen woning bewoont en wil nagaan of deze geschikt is (te maken) om er zo lang mogelijk comfortabel en veilig te blijven wonen.
 15. Kenniscentrum Wonen en Zorg.
  O.a.: informatie over vergroten wooncomfort en woningen veiliger maken voor senioren.
 16. Website over de Winterschilderregeling.
  De premie voor de winterschilder (vaste premie voor iedere werkdag) verdwijnt, maar de schildersbedrijven die zich op deze website hebben gemeld, geven nog steeds korting.
  TIP: Schilderwerk aan woningen of appartementen ouder dan 15 jaar komen in aanmerking voor het lage BTW-tarief van 6%. Deze regeling geldt tot 1/1/2011.
  Dus: Als u schilderwerk in de winter laat verrichten, kunt u van beide regelingen tegelijk gebruik maken mits de woning of de appartementen ouder zijn dan 15 jaar.
 17. Nederlandse stichting Geluidsoverlast.
  Onderwerp: Geluidsoverlast. Men kan hier brochures opvragen met praktische tips om geluidsoverlast te voorkomen of te verminderen.
 18. Onderdeel website ministerie VROM
  Over zin en nut van ventileren plus een ventilatietest.
 19. Onderdeel website ministerie VROM
  Over asbest in en rond het huis.
 20. Website Vrouwen Advies Commissie.
  Meer info over hun WoonKwaliteitswijzer. Betreft eisen op het gebied van 'gebruikskwaliteit' aan woning en woonomgeving.
 21. Onderdeel website ministerie VROM
  Over legionella in collectieve waterleidinginstallaties, de eigenaar hiervan, zorgplicht legionellapreventie ed.
 22. Website over legionella en waterleidinginstallaties.
  Over legionella in collectieve waterleidinginstallaties, de eigenaar hiervan, zorgplicht legionellapreventie ed.
 23. Overheidsloket voor informatie, voorlichting en advies over antennes
  Vragen over gezondheid, wet- en regelgeving en techniek.
  N.B.: Hun voorlichting m.n. bij UMTS-zendmasten is niet onomstreden!
 24. Antenneregister.
  Waar staan m.n. telefonie-zendantennes bij u in de buurt?
 25. Website over eisenpakket VVE-certificaat.
  Website over kwaliteitskeurmerk voor Verenigingen van Eigenaren koopappartementen.
  SKW staat voor: Samen kwaliteit Waarborgen.
 26. Vastgoedbelang, Nederlandse Vereniging van Beleggers en Eigenaren.
  Belangenorganisatie voor (particuliere) verhuurders.
 27. Website Consen.
  Belangenorganisatie voor beroepsmatige beheerders van VvE's.
 28. Website beurs: Huis en Appartement.

Websites over recht.


 1. Rechtswinkel Amsterdam (o.a. verschillende huurrecht-onderwerpen).
 2. Landelijke website van de Bureau's voor Rechtshulp. Met mogelijkheid om Bureau voor Rechtshulp in de buurt te vinden.
 3. Het juridisch portaal: recht.nl
 4. Wet wegwijzer bibliotheek
 5. Wetten zoeken of wetteksten of wetsartikelen.
 6. Nederlands Juristenblad
 7. Ars Aequi - juridisch studentenblad
 8. Raden voor de Rechtsbijstand
 9. Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.
 10. Raad van State in Den Haag.
 11. Juridische informatie voor bedrijven en particulieren.
  Website van de samenwerkende advocatenkantoren en juridische adviesbureau's. Hier kan eventueel ook (kosteloos) een vraag worden gesteld.
 12. Nederlandse jurisprudentie
 13. Europese jurisprudentie
 14. Op zoek naar een advocaat?
  Website om een bepaalde advocaat te vinden.
  TIP! Voor een GRATIS kennismakingsgesprek met een advocaat bij u in de buurt:
  Bel 0900-ADVOCATEN of 0900-2386228

Vacatures ed. betaald werk.


 1. Regionale BanenBank. Van de Leeuwarder Courant. Gekoppeld aan de landelijke vacaturebank JobTrack.
 2. JobTrack.nl Alle vacatures uit de 32 regionale dagbladen van uitgeefconcern Wegener.
 3. De Nationale Vacaturebank
  Nederlandse vacaturebank.
 4. Careerjet.nl
  Zoekmachine voor jobs in Nederland.
 5. Overheidswerk.
  Vacatures bij de Nederlandse overheid.
 6. Banen lokale overheden.
  Vraag en aanbod banen op arbeidsmarkt lokale overheden in Friesland.
 7. Wervingsmedium voor de lagere overheid.
  Vraag en aanbod banen bij gemeenten ed.
 8. Website CWI. Centrum voor Werk en Inkomen
  Inclusief vacaturebank.
 9. Forum op website CWI. Forum/discussielijst van het Centrum voor Werk en Inkomen
 10. Monsterboard.nl Interactief platform voor werkgevers en werkzoekenden.
  Zoek vacatures, plaats een cv, vind de juiste werkgever enz.
 11. Clickwork.nl De vacaturesite van de Perscombinatie: De Volkskrant, Trouw, Het Parool enz.
 12. Randstad uitzendbureau Het bekendste uitzendbureau van Nederland. Je kunt aangeven hoe ver je wilt reizen. Daarmee voorkom je desgewenst dat je door heel Nederland wordt uitgezonden.
 13. JobNews Een van de grootste vacaturebanken van Nederland.
 14. Weekblad Intermediair incl. vacaturebank Weekblad voor hoger opgeleide werkzoekenden met columns, polls, strips, loopbaanadvies en een vacaturebank.
 15. Carp, het jongere broertje van Intermediair. Doelgroep: Hoogopgeleide professionals van 25-35 jaar. Aantal kleine rubrieken op website. De Carp Metasearchengine kan echter in 1 keer de databases doorzoeken van de grootste Nederlandse vacaturesites.
 16. Nobiles Een vacature- inspiratie- en kennisbank voor studenten. Je kunt je eigen zoekprofiel instellen. Ook voor bijbanen en.. voor vrije tijd.
 17. ON De website voor carrièrestarters. Tips en trucs om een baan te krijgen die bij je past. Info over meer dan 125 bedrijven. Tevens database met vacatures.

Internationale websites


 1. ABC News Internationaal nieuws.
 2. CNN Internationaal nieuws.
 3. Persbureau Reuters. Internationaal nieuws.
 4. BBC World Service. Internationaal nieuws.
 5. Engelstalige editie Saoedi-Arabische krant 'Arab News'. Internationaal nieuws.
 6. Engelstalige editie website Arabische TV-zender Al Jazeera. Internationaal nieuws.
 7. Independent Media Center Alternatief engelstalig nieuws: Strijd tegen ultra-liberalisme, anti-globalisme, strijd tegen neo-liberalisme ed.
  (Internationaal)
 8. Independent Media Center Alternatief nederlandstalig nieuws: Strijd tegen ultra-liberalisme, anti-globalisme, strijd tegen neo-liberalisme ed.
  (M.n. Nederlands nieuws)
 9. World Socialist Web Site Internationaal Comitee Vierde Internationale
 10. Class War International Class War Organisation
 11. Workers World blad van de Workers Organisation (Engelstalig)

Zoek op Internet naar andere websites.
(Zoekmachine Webcrawler)