LAATSTE NIEUWS: LEEUWARDEN VOERT EINDELIJK EEN HUISVESTINGSVERORDENING IN MET OPKOOPBESCHERMING VOOR WAT ER NOG AAN GOEDKOPERE KOOPHUIZEN RESTEERT... ZIE DE PRESENTATIE OP ONZE LEDENVERGADERING OP 28 MEI 2024... PERSBERICHT PEL: MELDPUNT GEMEENTE LEEUWARDEN OVER ONGEWENST VERHUURDERSGEDRAG PER 1 JANUARI 2024 VAN START....BLAD OPWAARTSE DRUK NR. 22 IS UIT... THEMANUMMER OVER DE LANDELIJKE ACTIE: WIJ WEIGEREN DE HUURVERHOGING!.. TEKST TOESPRAAK OP VRIJDAGMIDDAG 12 MEI 2023 NU OP WEBSITE: TOESPRAAK TIJDENS ACTIE BIJ DE WAAG NIEUWESTAD LEEUWARDEN: WIJ WEIGEREN DE HUURVERHOGING!- WWDH - ONDERDEEL VAN LANDELIJKE ACTIE TEGEN DE JAARLIJKSE HUURVERHOGINGEN... BLAD OPWAARTSE DRUK NUMMER 20 (VOORJAAR 2023) IS UITGEKOMEN! THEMANUMMER: WIJ WEIGEREN DE HUURVERHOGING OOK IN 2023!... GESLAAGDE AVOND VAN PEL EN JONGERENORGANISATIE ROOD: ZIE DE PRESENTATIE OP DE SCHOLINGSAVOND VAN PEL VOOR LEDEN EN BELANGSTELLENDEN OVER VOLKSHUISVESTING OP 21 MAART: HOE ZIJN WE IN DE HUIDIGE ELLENDE TERECHT GEKOMEN?!... PERSBERICHT PEL: LEEUWARDEN VERHOOGT BEDRAG VRIJGESTELDE GIFTEN IN BIJSTAND TOT 1200 EURO/JAAR MAAR MAAKTE DIT NIET BEKEND... PRIVACYSCHENDING DOOR PASJES OMRIN VOOR ONDERGRONDSE CONTAINER. OPROEP: WIE DURFT TE PROCEDEREN?... OPROEP AAN WONINGZOEKENDEN BIJ ELKIEN EN WOONFRIESLAND: REACTIE OP AANGEBODEN WONING AFGEWEZEN OF TOEWIJZING GEWEIGERD VANWEGE VERKEERDE LEEFTIJD? NEEM CONTACT OP MET PEL!... PEL ROEPT BEWONERS ARMERE WIJKEN LEEUWARDEN OP OM LID TE WORDEN VAN VAKBOND UBL: VAKBOND VOOR UITKERINGSBELANGEN LEEUWARDEN... ZIE DE FOLDER VERSPREID IN DE ARME WIJKEN VAN DE STAD: TEKST FOLDER VASTGEPIND ONDERAAN DE TOP TIEN LIJST.....
Laatste nieuws: Start VIRTUELE TELEX!

WAT IS EN DOET HET P.E.L.?

Start de VIRTUELE TELEX voor het laatste nieuws!


CONTACTGEGEVENS: BEL PEL OP 058-2671636 B.G.G.: SPREEK IN OP ONS ANTWOORDAPPARAAT EN NOEM NAAM EN TELEFOONNUMMER. U WORDT Z.S.M. TERUGGEBELD. (Als het bandje is afgelopen kunt u inspreken. Vergeet m.n. bij een afgeschermd nummer niet uw telefoonnummer te noemen... Anders kunnen wij u niet terugbellen...)

Inloggen leden voor agenda's en notulen ALV's. (Ledenservice)

PAK DE STEM-MACHINE: Geef UW mening!

Lijst van onderwerpen waarover u kunt stemmen.


DIGITAAL KLACHTENSPREEKUUR VERENIGING P.E.L.

Digitaal Klachtenspreekuur Ver. P.E.L.
Powered by BravenetPowered by Bravenet

Digitaal Klachtenspreekuur Ver. P.E.L.
Vervolglijst met vragen en antwoorden.
Zoek hier als het antwoord niet in de eerste FAQ staat.


 1. Zoek artikelen ed. op deze website. Zoekmachine 1.
 2. Zoek artikelen ed. op deze website. Zoekmachine 2.
 3. Contributies
 4. Info over ons Klachtenspreekuur
 5. Word lid!
 6. Brochure 'De Gedroomde Stad' (herfst 1999)

  Inloggen leden voor agenda's en notulen ALV's.

  
  ELKE EERSTE DONDERDAGAVOND VAN DE MAAND: AANLOOPSPREEKUUR VOOR STUDENTEN MET WOONPROBLEMEN! ZIE AFFICHE...
  
  
  
 7. AFFICHE AANLOOPSPREEKUUR STUDENTEN
  Publicatie: 22/7/2004.
  
  
  
  
  HOE BIED IK VERZET ALS DE STEDELIJKE VERNIELINGSTREIN OVER MIJN HUIS HEEN DENDERT?! LEES HET GROTE DRAAIBOEK SLOOP RENOVATIE VAN SASH-AMSTERDAM...
  
  
  
  
 8. DRAAIBOEK SLOOP RENOVATIE
  Wat te doen bij Stedelijke vernieling?! Wil de overheid uw (huur)woning slopen?! Draaiboek van 115 pagina's van SASH Amsterdam vol adviezen en uitleg. Februari 2007. (3e druk) Groot bestand van 1.28 MB! Kan geopend worden met Adobe Acrobat Reader.
 9. WAT DOET HET P.E.L. OP HET GEBIED VAN WONEN ?
  Ledenwervingsfolder voor PEL m.b.t. woonzaken. Publicatie: 11/7/2003.
 10. VERENIGING P.E.L., EEN ONAFHANKELIJKE LOKALE WOONCONSUMENTEN ORGANISATIE!
  Ledenwervingsfolder voor PEL m.b.t. woonzaken. Publicatie: 21/4/2005.
 11. Onze sponsors: zij maken het mede mogelijk dat het PEL door kan gaan!
  Gaat u werk uitvoeren aan uw woning, woningcomplex, winkelpand of ander bedrijfsgebouw? Denk dan ook even aan hen!
 12. Folder Ver. PEL in brievenbus met anti-reclame sticker: Mag dat? Korte verklaring.
 13. Rekenprogramma om de maximale huur van een woning of een kamer volgens het geldende puntenstelsel te kunnen uitrekenen. Belangrijk bij huurgeschillen!
 14. Belastingdienst afd. Toeslagen: Bereken zelf uw Huurtoeslag
  Om de huurtoeslag uit te rekenen voor de perioden: januari 2008 t.m. december 2012.
 15. Belastingdienst afd. Toeslagen: Bereken zelf uw Zorgtoeslag 2008 t.m. 2012 .
 16. HEEFT U EEN HUURGESCHIL?
  De landelijke Huurcommissies.
  Ook voor formulieren voor procedures voor de Huurcommissie.
  Bellen kan ook: 0800-HUURCIE (4887 243)
 17. SERVICE VOOR KAMERZOEKENDEN EN KAMERBEWONERS: GEMEENTELIJKE LIJST VAN GEREGISTREERDE KAMERVERHUURPANDEN IN LEEUWARDEN
  Plus teksten 3 folders gemeente Leeuwarden:
  "Informatie voor de huurder."
  "Informatie voor de verhuurder."
  "Toelichting brandveiligheidseisen kamerverhuur."
  Update kamerlijst: april 2004. Update voorlichtingsfolders i.v.m. gewijzigde kamerverordening per 26/11/2003: December 2003.
 18. Bijstandsuitkeringen per 1 juli 2008.
  (Maandbedragen + vacantiegeldopbouw Leeuwarden)
 19. Bijstandsuitkeringen per 1 januari 2008.
  (Maandbedragen + vacantiegeldopbouw Leeuwarden)
 20. Bijstandsuitkeringen per 1 juli 2007.
  (Maandbedragen + vacantiegeldopbouw Leeuwarden)
 21. Bijstandsuitkeringen per 1 januari 2007.
  (Maandbedragen + vacantiegeldopbouw Leeuwarden)
 22. Stichting Adviesgroep Bijstandsgerechtigden
  Gratis rechtshulp voor minima. Harde gegevens over bijstandsbedragen, andere regelingen, huursubsidie enz. AANRADER!
 23. Stichting Adviesgroep Bijstandsgerechtigden
  Div. harde gegevens diverse sociale zekerheidswetten, wo. de bijstandsbedragen.
 24. Stichting Adviesgroep Bijstandsgerechtigden
  Div. harde gegevens huursubsidie.
 25. NOS-TeleText startpagina
  Het nieuws van vandaag.
 26. Actueel nieuws. (Nederlandstalig)
 27. Uw privé kladblok.
 28. De on-line 'links' organisator.
 29. Zoek informatie bij een telefoonnummer
 30. Gratis post verzenden?
  Zoek een antwoordnummer!
 31. Live-debat Tweede Kamer
  VOLG LIVE DE DEBATTEN IN DE TWEEDE KAMER!

Wat is en doet het P.E.L.?

Vereniging Platform Één- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (Vereniging P.E.L.)


Het PEL bestaat sinds 30 januari 1978 en is oorspronkelijk opgericht om de belangen van kamerbewoners, huurders en woningzoekenden te behartigen.
Vanaf 1 juli 1980 is vereniging P.E.L. een rechtspersoon.
Zoals de naam al aangeeft waren de werkzaamheden oorspronkelijk vooral gericht op de kleinere huishoudens (deze verkeerden indertijd in een nogal beroerde positie met meer dan 7000 woningzoekende een- en tweepersoonshuishoudens op de wachtlijst van de woningcorporaties).
In 1982 wisten wij uiteindelijk de Leeuwarder Prins Frederikkazerne van sloop te redden: Dit monumentale gebouw werd verbouwd voor huisvesting van een- en tweepersoonshuishoudens.Het geven van een zinnige herbestemming aan oude, leegkomende gebouwen was toen een van onze eerste politieke thema's.
Ook wisten wij het kraakpand Casparii samen met de bewoners uiteindelijk om te zetten en te laten verbouwen tot een zelfbeheer-woongroepenpand: Het enige gelegaliseerde kraakpand van Leeuwarden!

De laatste jaren is het PEL zich, naast de oorspronkelijke taak, ook steeds meer gaan richten op de thema's sociale zekerheid, armoede en tweedeling, naar aanleiding van de steeds stijgende woonlasten.
Met betrekking tot deze thema's zijn o.a. discussieavonden gehouden met politici en publicisten en is een boekje gemaakt ('Boos op de Soos') met tips over hoe om te gaan met de sociale dienst.

Maar ook de ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting houden we nog steeds scherp in de gaten:
Over het thema 'Stedelijke Vernieuwing' verspreidden wij circa 8000 exemplaren van een brochure 'De Gedroomde Stad' (uitgave herfst 1999) in diverse met gehele of gedeeltelijke sloop bedreigde wijken. Wij zijn tegen de geplande massale sloop van veel goedkopere huur- en koopwoningen: Niet wijken voor de rijken!

Het PEL heeft ook het initiatief genomen tot het opzetten van een samenwerkingskoepel (Vereniging De Horzel) tussen PEL, BLUT (Belangenvereniging Leeuwarder UitkeringsTrekkers) en het Komitée Vrouwen en Bijstand Leeuwarden.
Vereniging PEL geeft op onregelmatige tijden meestal een paar maal per jaar het gratis blad Opwaartse Druk uit dat verspreid wordt in elke keer een andere arme wijk in Leeuwarden. (oplage circa 1000 exemplaren).

Op deze website zijn de publicaties van het PEL verzameld. Het kan gaan om eigen publicaties, artikelen uit verschillende media met daarop de reactie van het PEL, inspraakverhalen richting gemeenteraad, etc.
Startpunt is eind oktober 1999. De website wordt zoveel mogelijk bijgewerkt, maar het blijft natuurlijk vrijwilligerswerk. Eventueel zullen ook zaken uit het (PEL-)verleden geplaatst worden.
De site is (mede) door tijdgebrek zeer sober. Het gaat puur om de tekst.


WORD WAKKER!
STOP DE (SLOOP)NACHTMERRIE!

Word NU lid van het P.E.L.

De Vereniging P.E.L. houdt zich al sinds 1978 bezig met:

A. VOLKSHUISVESTINGSZAKEN:
Woningzoekenden, huurdersbelangen, eigenaar-bewoners, kamerbewoners, kraakpanden, woongroepen, centraal wonen enz.

B. BELANGEN VAN MENSEN MET LAGE INKOMENS op het gebied van uitkeringen (vooral de bijstand) en mensen met een gesubsidieerde baan enz.

C. Het houden van een klachtenspreekuur voor individuele problemen op deze gebieden. (Telefonisch of op afspraak)

Stort EUR 22,50 (22,50 euro) op onderstaand rekeningnummer o.v.v. 'contributie' en u bent meteen lid voor heel het jaar 2024. Een beter begin voor een nieuw jaar is er niet!

Rekeningnr.: NL85 INGB 0003955799
t.n.v. Vereniging P.E.L.,

LEEUWARDEN

U kunt ook het aanmeldingsformulier invullen en naar ons toezenden.


Totaaloverzicht alle tariefsoorten voor 2024:
(Op jaarbasis)

Donateurs (minimaal)         EUR 10,00
Vakbond UBL (Uitkeringsbelangen Lw)  EUR 10,00 
Individuele leden   EUR 22,50
Steunleden (12 X EUR 9,00) *     EUR 108,00 
Organisaties met alleen vrijwilligers EUR 31,50
Organisaties met betaalde krachten  EUR 45,00

* Steunleden kunnen per maand betalen.


Meer info over het Klachtenspreekuur van het P.E.L.

Telefonisch spreekuur (058-2671636) op werkdagen van maandag t.m. vrijdag:
Van 14.00 uur tot 18.00 uur.

Buiten kantooruren kunt u een bericht inspreken op de voicemail box. Vermeld s.v.p. naam en telefoonnummer; wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
U kunt ook proberen om een antwoord op uw vraag te vinden via ons digitale Klachtenspreekuur. (zie bij de links bovenaan op deze pagina)
Is het antwoord daar niet te vinden, dan is op die plaats een formuliertje te vinden om via de e-mail uw vraag te stellen.
Attentie: Onze FAQ-Database met vragen en antwoorden is nog in opbouw.
Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wij behandelen alleen zaken die te maken hebben met problemen op het gebied van:

a. Volkshuisvesting:
Bv.: Woningzoekendenproblemen, huurdersproblemen (zowel voor woningen als voor kamers), problemen met energiebedrijf, Waterschap, sommige problemen eigenaar-bewoners in de laagbouw maar ook in appartementen, problemen van bewoners van kraakpanden enz.

b. Uitkeringen:
Bv.: Bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoeslag, Participatiepremie, Woonkostentoeslag enz.

c. Additionele/gesubsidieerde werkgelegenheid:
Bv.: Problemen met 'trajecten', reïntegratiebureau's ed.

d. Sommige eenvoudige belastingkwesties:
Bijv.: Kwijtscheldingen OZB, Afvalstoffenheffing, Rioolrecht, Waterschapsheffingen enz.

Indien een klacht niet telefonisch kan worden opgelost, moet een afspraak worden gemaakt. Het Klachtenspreekuur is in principe gratis, maar indien wij i.v.m. een klacht brieven aan derden moeten schrijven, bijvoorbeeld om (als gemachtigde) een bezwaarschrift of een verzoekschrift in te dienen, of naar derden moeten bellen moet men lid of donateur zijn of worden van het PEL. Dit, t.b.v. de bestrijding van onkosten voor kopieerwerk stukken, porto, enveloppen en de telefoonkosten.
In spoedgevallen kan lid of donateur worden ook via contante betaling (EUR 22,50 voor een kalenderjaar) tegen afgifte van een kwitantie.
Dit geldt niet voor leden van de Vereniging P.E.L.

N.B.: Wij doen geen rechtszaken. Mocht blijken dat een zaak in feite het beste aan de rechter kan worden voorgelegd, dan verwijzen wij u naar onze vaste jurist. Hieraan zijn enige kosten verbonden die door de jurist worden bepaald, incl. vergoedingen voor kosten die hij moet voorschieten, zoals bv. griffierechten.
Wij kunnen in overleg - als gemachtigde - zelf kwesties oppakken t.m. het niveau Huurcommissie, Sociale Zekerheidskamer ed.

N.B.: Het Klachtenspreekuur is in principe alleen bedoeld voor inwoners van de gemeente Leeuwarden, uitgezonderd diegenen die (nog) buiten Leeuwarden wonen maar problemen hebben die te maken hebben met de gemeente Leeuwarden, leeuwarder woningcorporaties (bv. woningzoekenden) ed.
Dit wil niet zeggen, dat wij bellers in de rest van Friesland en overig Nederland in de kou laten staan, maar we zijn beperkt qua kennis inzake specifieke gemeentelijke regelgeving (b.v. Verordeningen of Beleidsregels) voorzover dit niet de gemeente Leeuwarden betreft.
Voor wat betreft overig Nederland is het vaak verstandig ook even te zoeken naar een organisatie in de buurt die goed op de hoogte is van de plaatselijke gemeentelijke regelgeving als het gaat om sociale voorzieningen.


START DE TIP-MACHINE!

The Tip MakerDit is TIP nummer: van

Geef u op voor de post verzendlijst
Typ uw naam en e-mail adres in:
Naam:
Email:  
Aanmelden      Afmelden
Terug naar het begin


EINDE OPENBARE GEDEELTE HOOFDPAGINA


Pech! Geen verdere toegang voor niet-leden...

Alleen toegankelijk voor leden Vereniging P.E.L.: Agenda's en Notulen ledenvergaderingen ed. (Ledenservice)

INLOGGEN VOOR LEDEN MET EEN WACHTWOORD:
Klik op deze link:

Voor ledengroep 1: http://www.authpro.com/cgi-bin/auth.fcgi?user=verpel

Voor ledengroep 2: http://www.authpro.com/cgi-bin/auth.cgi?user=secretaris

Wachtwoord kwijtgeraakt?
Klik op deze link:

Voor ledengroep 1: http://www.authpro.com/cgi-bin/auth.fcgi?user=verpel&action=lost

Voor ledengroep 2: http://www.authpro.com/cgi-bin/auth.cgi?user=secretaris&action=lost

Terug naar het begin

LEDEN VAN HET PEL KUNNEN EEN WACHTWOORD AANVRAGEN OF OPGEVEN BIJ DE WEBMASTER. (Secretariaat P.E.L. )