Minister Peper gelooft het wel t.a.v. de betekenis van zijn eigen circulaire over de Zalmsnip.
Zoals bekend wil de gemeente Leeuwarden de Zalmsnip in het jaar 2000 niet betalen aan kamerbewoners. In de praktijk gaat het daarbij voor ongeveer 90% om studenten. Alleen de SP was daarvoor in de leeuwarder gemeenteraad en fractie 'De Haan' was ervoor dat in elk geval kamerbewoners met een uitkering toch nog de Zalmsnip zouden krijgen.
In 1999 hadden kamerbewoners wel recht op deze ¦100,- maar waren er weinig aanvragen, door de slechte voorlichting van de kant van de gemeente.
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 4-1-2000:

PEPER IS UITLEG RECHT OP 'ZALMSNIP' MOE

DEN HAAG - Minister Bram Peper van binnenlandse zaken ziet er geen brood meer in om de gemeente Leeuwarden wederom te wijzen op de juiste uitbetaling van de 'zalmsnip'. Leeuwarden onthoudt kamerbewoners het jaarlijkse voordeeltje van ¦100,-
[Wat Leeuwarden kamerbewoners ook niet vertelt in haar voorlichting, of beter gezegd het gebrek aan voorlichting, is, dat er een regeling is dat kamerbewoners met hoge woonlasten via de bijstand een woonkostentoeslag kunnen krijgen. Ik meen, maar dan moet ik de regeling even nazien, kan gelden voor kamerbewoners die in de bijstand zitten. Het wordt de hoogste tijd dat de soos daarover weer eens wat schrijft in het blad 'Huis aan Huis'...]

Volgens de regels die Peper met de eerste en Tweede Kamer heeft afgesproken, mag dat niet. De minister heeft daar in diverse circulaires al op gewezen.

Nu de gemeente [Lees: Wethouder Hermien de Haan i.h.b.] toch bewust een eigen koers blijft varen, heeft volgens Peper een nieuwe vermaning 'geen aanvullend effect'. Hij laat dit weten in antwoord op vragen van Tweede-Kamerlid Jan Hoekema (D66).
[Bijzonder slap antwoord. De minister zou de gemeente ook een 'aanwijzing' kunnen geven. Het enige dat een kamerbewoner nu nog rest, is naar de rechter stappen met de circulaire in de hand. Maar niemand durft natuurlijk. Het PEL wil graag zo'n kamerbewoner hierbij helpen.]

Leeuwarden keert het extraatje van het rijk wel uit aan mensen in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Die staan net als kamerbewoners te boek als bewoners van onzelfstandige woonruimten.
[Een duidelijke hint van de journalist richting 'ongelijke behandeling' van gelijke gevallen.]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].