NOODKREET: JONGEREN IN DE KNEL!


september 1997

De laatste tijd worden we regelmatig geconfronteerd met vragen van jongeren over hun recht op een uitkering. Met de invoering van de Nieuwe Algemene Bijstandswet is hun situatie behoorlijk verslechterd. Het komt regelmatig voor dat jongeren maanden lang zonder cent, van het ene naar het andere logeeradres zwerven, omdat de Soos weigert een uitkering te verstrekken.
Daarnaast zijn de bedragen die wèl uitgekeerd worden vaak zò laag dat ze er niet van kunnen rondkomen. Bovendien is de regelgeving ingewikkeld, waardoor jongeren hun uitkeringsbedrag moeilijk kunnen controleren.

Bijstand voor mensen jonger dan 18 jaar

Volgens de Bijstandswet hebben mensen jonger dan 18 geen recht op een uitkering. Toch kan de Soos uitzonderingen maken; bijvoorbeeld wanneer je van huis bent weggelopen. In de praktijk blijkt het een hele strijd te zijn om erkend te worden als 'uitzonderingsgeval'. Wanneer dit gelukt is, heb je in totaal recht op een bedrag van ¦923,03 (juli 97).

Je ouder(s), of een andere 'onderhoudsplichtige', moet(en) je uitkering terugbetalen aan de Sociale Dienst. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van hun inkomen.

Bijstand voor mensen van 18 tot 21 jaar

De overheid gaat er van uit dat je werkt via het Jeugd Werk Garantieplan (JWG - dit is verplichte arbeid); òf dat je leeft van de Studiefinanciering.
Daarom hebben mensen van 18 tot 21 nauwelijks recht op Bijstand.
Alleen uitzonderingsgevallen (o.a. schoolverlaters) kunnen Bijstand krijgen. Voor de hoogte van het bedrag, wordt gekeken naar je situatie.

Voor de exacte bedragen kun je contact opnemen met het Platform Één- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (P.E.L.)
Email: root@pel.xs4all.nl

Conclusies:

VERENIGING PEL, tel. 058-2671636