PERCENTAGE VAKANTIEGELD OPBOUW BIJSTANDSUITKERING GERUISLOOS VERLAAGD

Eigen bericht

LEEUWARDEN 13-2-2001 Zonder dat de Sociale Dienst hierover ook maar iets heeft gezegd in haar voorlichting blijkt dat het rentepercentage van de vakantiegeld opbouw bij de bijstandsuitkeringen geruisloos is verlaagd.

N.a.v. een vraag van iemand met een bijstandsuitkering zijn we eens zelf gaan rekenen. De vraag werd gesteld door iemand met een bijstandsuitkering voor een alleenstaande maar met een kind ouder dan 18 jaar die studiefinanciering had. Persoon in kwestie krijgt dan ¦232,- voorlopige teruggave van de belastingen (heffingskorting). Dat bedrag wordt vervolgens op de bijstandsuitkering in mindering gebracht.

Gedurende de periode 1-7-2000 t.m. 31-12-2000 zag het maandelijkse inkomstenplaatje er als volgt uit. (Bron: Vermande)

MaandbedragVak.geldTotaal
Basisuitkering¦1040,94¦58,26¦1099,20
Toeslag¦416,38¦23,30439,68
Totaal¦1457,32¦81,66¦1538,88

De vakantietoeslag opbouw is dus ongeveer 5,3 procent van het totaal ofwel: Van ¦1538,88 wordt ongeveer 5,3 procent niet uitbetaald maar gereserveerd. Het vakantiegeld wordt in juni uitbetaald.

Gedurende de periode 1-1-2001 t.m. 30-6-2001 ziet het maandelijkse inkomstenplaatje er als volgt uit. (Eerst even zonder heffingskorting eraf, dus uitsluitend als alleenstaande zonder kinderen)

MaandbedragVak.geldTotaal
Basisuitkering¦1103,33¦55,63¦1158,96
Toeslag¦441,33¦22,25463,58
Totaal¦1544,66¦77,88¦1622,54

De vakantiegeld opbouw is dus ongeveer 4,8 procent van het totaal ofwel: Van ¦1822,54 wordt 4,8 procent niet uitbetaald maar gereserveerd.

CONCLUSIE: De vakantiegeld opbouw en daarmee het vakantiegeld percentage is gedaald met een half procent.
Is wellicht de uitkering zo gestegen dat dat in guldens geen daling betekent?
Nee dus: De vakantiegeld reservering was ¦81,66/mnd en wordt ¦77,88/mnd. Verlies in guldens qua vakantiegeld (over 12 mnd) is 12 maal ¦3,78 is ¦45,36

Bij een uitbetaalde heffingskorting van ¦232,- die vervolgens weer af gaat van de uitkering moet worden betaald: ¦1312,66

Volgens de vragenstelster was de 'reservering vakantietoeslag' over januari 2001 volgens opgave van haar Sociale Dienst ¦66,75

Dat klopt niet met de ¦77,88 uit bovenstaand voorbeeld. Mogelijke verklaring: ¦232,- minder Abw betekent ook 4,8% minder vakantiegeld opbouw over die ¦232,- is ¦11,13 Dat is precies het verschil tussen die ¦77,88 vakantiegeld opbouw en de ¦66,75 vakantiegeld opbouw volgens SZ.

CONCLUSIE 2: Alle heffingskortingen die door SZ worden gekort op de uitkering betekenen ook verlies van vakantiegeld opbouw, nl. het totaalbedrag qua korting maal ong. 4,8 procent.
Dat komt dus nog eens over het effect heen van de verlaging van het percentage vakantiegeld opbouw.

Vergelijking tussen december en januari in totaal (incl. vak. geld) zonder heffingskortingen:

¦1622,54 min ¦1538,88 is ¦83,66 MEER/MND MET VAKANTIEGELD OPBOUW.

¦1544,66 min ¦1457,32 is ¦87,34 MEER/MND ZONDER VAKANTIEGELD OPBOUW.

Wat men meer krijgt moet men straks bij de uitbetaling van het vakantiegeld in juni deels weer bezuren.

Vergelijking tussen december en januari in totaal (incl. vak. geld en onder aftrek van de ontvangen heffingskorting van ¦232,-):

Januari: ¦232,- plus ¦1544,66 plus ¦66,75 (!) min ¦232,- is ¦1611,41
December: ¦1457,32 plus ¦81,66 is ¦1538,88
MEER: ¦72,53

Idem zonder vakantiegeld maar met aftrek van de ontvangen heffingskorting:

Januari: ¦232,- plus ¦1544,66 min ¦232,- is ¦1544,66 SZ betaalt ¦1312,66
December: ¦1457,32 is ¦1457,32 SZ betaalt ¦1457,32
MEER: ¦87,34
MINDER ¦144,66

Zo zou het m.i. althans in elkaar moeten zitten met een op de uitkering gekorte heffingskorting van ¦232,-

secretariaat Ver. PEL