Eigen bericht

LEEUWARDEN 7-2-2001

KLACHTENMELDDAG VOOR PROVINCIE FRIESLAND OVER PROBLEMEN MET UITKERINGEN I.V.M. DE HEFFINGSKORTINGEN

Op MAANDAG 19 FEBRUARI 2001 houden P.U.F. (Platform Uitkeringsgerechtigden Friesland) plus het Fries WAO-Beraad weer een KLACHTENMELDDAG.

Het onderwerp is deze keer: Problemen met uitkeringen i.v.m. de heffingskortingen. Het doel hiervan is het maken van een eerste peiling van de ervaringen van uitkeringsgerechtigden met de heffingskorting: de knelpunten worden in kaart gebracht en voorgelegd aan de verantwoordelijke instanties zoals Sociale Diensten, Uitvoeringsinstellingen, Sociale Verzekeringsbank en Belastingdienst.

Men kan die dag zowel telefonisch als via bezoek terecht van 10.00-16.00 uur.

WAAR: Keetwaltje 1 in Leeuwarden; de kantoren van PUF en het Fries WAO-Beraad.

TELEFONISCH: Er zijn dan drie lijnen beschikbaar:

PUF: 058-2169331
Fries WAO-Beraad: 058-2139992 en 058-2157030

Het is handig om als men belt wat zaken paraat te hebben, omdat men daar naar vraagt:

  1. Om welke uitkeringsinstantie gaat het?
  2. Om welke gemeente gaat het (Sociale Dienst)?
  3. Tot welke groep/categorie behoort men? (Volgens de indeling van de Belastingdienst)
  4. Wat is het netto inkomen van januari, welk verschil met december, hoeveel gekort of erbij?
  5. Heeft de partner inkomen (als die er is uiteraard) en heeft deze een VT-formulier ingestuurd?
  6. Heeft de Belastingdienst de heffingskorting overgemaakt? Hoe hoog is het bedrag?
  7. Hoe is de beller geinformeerd door de uitkeringsinstantie?

Uiteraard is het ook de bedoeling dat de bellers en bezoekers een goed advies krijgen om hun probleem m.b.t. hun uitkering en de heffingskorting op te lossen.

Het bovenstaande is ontleend aan een draaiboekje 'Klachtenmelddag Heffingskorting'.

Vereniging PEL is aangesloten organisatie bij het P.U.F.

secretariaat Ver. PEL