PERSBERICHT PEL: VERHOGING BEDRAG VRIJSTELLING GIFTEN IN DE BIJSTAND


VERENIGING PEL EN VAKBOND UBL

PERSBERICHT VAN VERENIGING PEL!

P E R S B E R I C H T V E R E N I G I N G P E L

LEEUWARDEN, 6 MEI 2021

Een motie over verhoging van het bedrag wat als vrijgestelde gift in de bijstand zou kunnen gelden is nog voor de indiening in de gemeenteraad geruisloos door het College van B&W van Leeuwarden overgenomen.

Er was in het land in diverse gemeenten de nodige ophef ontstaan rond wat werd genoemd "boodschappengate" waarbij mensen die wel eens wat boodschappen kregen van bijvoorbeeld hun ouders of wat geld voor boodschappen e.d., te maken kregen met kortingen en terugvorderingen op hun bijstandsuitkering door Sociale Zaken en soms als fraudeur werden aangemerkt.

Sociale Zaken Leeuwarden had al een vrijstelling per jaar van maximaal 500 euro uitgedrukt in geld of in waarde van gegeven boodschappen, zonder dat daaraan ooit enige bekendheid werd gegeven.

Per 2 maart 2021 is op basis van de overgenomen motie dit bedrag voor vrij te ontvangen giften in geld en/of goederen verhoogd tot 1200 euro maximaal per jaar. Deze kunnen niet leiden tot een korting op de bijstandsuitkering.

OOK HIERAAN HEEFT SOCIALE ZAKEN GEEN ENKELE RUCHTBAARHEID GEGEVEN ZODAT MENSEN IN DE BIJSTAND NOG STEEDS MENEN DAT ZE ELKE GIFT MOETEN MELDEN BIJ SOCIALE ZAKEN, OOK ALS ZE EEN KEER EEN TAS BOODSCHAPPEN KREGEN VAN (BIJV.) HUN OUDERS…

Dit is de reden van het uitgeven van dit persbericht.

Secretariaat ver. PEL

Toelichting: Artikel 31 lid 2 onderdeel m Participatiewet bepaalt dat giften niet tot de middelen van belanghebbende worden gerekend, voor zover deze naar het oordeel van het college uit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord zijn. B&W hebben hierin een zekere beleidsvrijheid.


Einde persbericht.