OPROEP VAN VERENIGING PEL! MELD UW ERVARINGEN MET DE SOCIALE DIENST!


VERENIGING PEL EN VAKBOND UBL

OPROEP VAN VERENIGING PEL!

Vereniging PEL is op zoek naar mensen die allerlei slechte ervaringen hebben met de Sociale Dienst Leeuwarden. De laatste tijd zijn diverse sociale diensten negatief in het nieuws geweest.
Een paar voorbeelden:
u krijgt een brief waarin staat dat u voor heronderzoek naar de financiële rechtmatigheid van uw uitkering 3 maanden dagafschriften moet opsturen. En dat u de uitgaven ook leesbaar moet houden. U mag die echter onleesbaar maken zegt ook de Autoriteit Persoonsgegevens. Het doet er namelijk niet toe waaraan u uw geld uitgeeft als het gaat om het recht op bijstand vast te stellen. Maakt men echter van dat recht gebruik, dan gaar de Sociale Dienst echter allerlei gegevens opvragen zoals uw waterverbruik en energieverbruik om te kijken of ze u als "fraudeur" weg kunnen zetten. Tevens krijgt u een oproep om op een "gesprek" te komen, wat "wel een tot twee uur kan duren" aldus de oproepbrief. Dat riekt dan meer naar een verhoor dan naar een gesprek...
Na actie van PEL zou de Sociale Dienst de oproepbrief wijzigen: er zou in komen te staan dat men de uitgaven op de gevraagde dagafschriften onleesbaar mocht maken. Uiteraard zoals we gewend zijn, waren dat leugenachtige praatjes, want latere brieven die over heronderzoek gingen, waren nog exact hetzelfde...
Ander voorbeeld: als je in de bijstand zit kun je vaak amper rondkomen door hoge vaste lasten zoals huur, energie, zorgverzekering enz. Daarom helpen veel ouders van mensen in de bijstand hen wel door geregeld of ongeregeld wat boodschappen voor hen te doen. Helemaal fout! Inkomsten in natura nietwaar? Hoe het dan zit met de Voedselbank vermeldde het verhaal niet. Als je boodschappen krijgt van bijv. je ouders, dan word je gekort op je uitkering en krijgt ook nog een boete omdat je dat had moeten melden. (Die inlichtingenplicht in de bijstand is in de praktijk bijna onbegrensd... ) Zoals bijv. in de gemeente Wijdemeren (in het Gooi). Maar ook Sociale Zaken Heerenveen kan er wat van: al twee kwesties haalden de krant. Ook blijkt dat de publicatie van vonnissen soms wordt achtergehouden want nu pas was het vonnis in de zaak Wijdemeren gepubliceerd. Dank zij de website Schuldinfo.nl kwam dit naar buiten... Maar ook als jij wat boodschappen haalt samen met je eigen boodschappen voor bijv. je zieke buurvrouw en zij betaalt dat wat je voor haar haalde aan je terug, heb je al een probleem: ook dat ziet de soos als inkomsten... Wat idioot is: jij maakt kosten en krijgt die vergoed. Wat is daar mis mee? Of je haalt voor jezelf boodschappen in de supermarkt voor 20 euro, betaalt met 50 euro en krijgt 30 euro wisselgeld terug. Inkomsten?! Of je bent heel zuinig met energie en krijgt 300 euro terug op je jaarlijkse eindnota. Inkomsten?! Dacht het niet: je had gewoon teveel betaald en dit is in feite het wisselgeld.

HEEFT U DIT SOORT OF NOG ANDERE SLECHTE ERVARINGEN MET DE SOCIALE DIENST LEEUWARDEN?!
PEL heeft samen met de politieke partijen GroenLinks en Gemeentebelangen het volgende afgesproken:
Zij gaan een gemeenteraadsvergadering organiseren over alle bijstandsklachten. De vorm wordt een zgn. Open Podium avond, eind januari of begin februari, waar mensen hun ervaringen kunnen vertellen. Maar niet iedereen ziet dat spreken voor diverse andere mensen zitten en ook dat lock down gebeuren kan nog roet in het eten gooien.
Daarom kunt u ook uw soos-ervaringen op papier zetten en een mail sturen naar kantoor PEL of stuur een mail naar secretariaat PEL.
Je verhaal blijft anoniem : alleen de mensen van het Dagelijks Bestuur krijgen je mail onder ogen. Je maakt zelf uit of je naam onder je verhaal moet staan.
Derde mogelijkheid: u bent niet iemand die "even" iets op papier zet? Kan bestaat de mogelijkheid dat 2 mensen van PEL met u een interview houden, zij zetten dat op papier en vragen u dan of het verhaal zo klopt?

Wat willen wij met deze verhalen doen? Een zwartboek maken en dat al dan niet op een Open Podium avond in de gemeenteraad aan de wethouder sociale zaken aanbieden.

SAMENVATTING:
Meld uw klachten over de Sociale Dienst Leeuwarden. Dat kan op drie manieren:
1. U doet uw verhaal op een Open Podium avond van de gemeenteraad. GroenLinks en Gemeentebelangen willen dat eind januari begin februari organiseren.
2. U stuurt uw verhaal al dan niet anoniem via de mail of via de post naar ons toe.
3. U vraagt telefonisch of via de mail of 2 mensen van PEL met u een interview willen houden over wat u allemaal met de soos hier hebt meegemaakt.

Bellen als u vragen heeft over deze oproep kan ook: 058-2671636 of schrijf naar: PEL, Marowijnestraat 8E 8931 BT Leeuwarden. Is er niemand op kantoor, wacht dan tot het bandje is afgelopen en spreek dan even uw naam en telefoonnummer in, dan wordt u teruggebeld.

secretariaat vereniging PEL