OPROEP VAN VERENIGING PEL! MELD ERVARINGEN MET 1 MAAND WACHTTIJD BIJ NIEUWE BIJSTANDSAANVRAAG


VERENIGING PEL EN VAKBOND UBL

OPROEP VAN VERENIGING PEL!

Vereniging PEL is op zoek naar mensen die concrete ervaringen hebben met het aanvragen van bijstand maar daarna gecontronteerd worden met het feit dat ze eerst maar 1 naand zichzelf moeten redden zonder bijstand en zonder ook een voorschot op de bijstand.

Een stukje voorgeschiedenis: op een gegeven moment mocht het om bijstandsaanvragers tot 27 jaar 1 maand te laten wachten op een bijstandsaanvraag maar Leeuwarden vond dat dit ook mocht bij aanvragers van 27 jaar en ouder. Dat mocht niet. Maar Leeuwarden deed het toch. Om te weten te komen hoe het een paar jaar later zat en nadat we een dossiertje aan de PvdA raadsfractie hadden gegeven, stelde de vorige raadsfractie van de PvdA herfst 2017 schriftelijke vragen aan B&W. November 2017 waren er raadsverkiezingen en in januari 2018 zaten er deels nieuwe raadsleden, ook van de PvdA. Het ging om de volgende vragen:

Schriftelijke vragen van de PvdA-fractie aan het College van B&W, zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden.

Datum: 10-11-2017
Onderwerp: Drempel bij aanvragen bijstand.

In twaalf gemeenten worden er volgens de Nationale ombudsman te hoge drempels opgeworpen voor bijstandsaanvragers.

[N.B. Dit rapport was uiteraard ook een prima gelegenheid om hier aan B&W ook maar eens wat vragen te stellen, naast de stukken die PEL had gegeven over de situatie van aantal jaren terug. Opm. secr. PEL]

Mensen die 27 jaar of ouder zijn en bijstand willen aanvragen bij hun gemeente, kunnen in twaalf gemeenten onvoldoende snel een aanvraag doen. Deze gemeenten hanteren en zogenoemde zoektermijn van twee tot vier weken. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

Van Zutphen: 'Volgens de wet mag dit niet en financieel kwetsbare mensen worden zo in een nog moeilijkere positie gebracht. Wie geen geld voor zichzelf of zijn gezin kan verdienen, moet daarom snel aanspraak kunnen maken op de bijstand.'

Het lijkt alsof deze twaalf gemeenten, en wellicht zijn het er meer, hun te korten op het sociale domein willen afwentelen op de 'bijstanders'. Het is ons onbekend of de gemeente Leeuwarden ook een soort van wachttermijn hanteert.

Daarom hebben we de volgende vragen.
- Hanteert de gemeente Leeuwarden ook een wachttermijn voor een bijstandsaanvraag en zo ja welke?
- Is het in Leeuwarden de praktijk dat een aanvraag eerst een tijdje (een aantal weken) blijft liggen voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen. En indien dat zo is, is dat een bewuste keuze?
- Hoe lang na binnenkomst duurt het dat een aanvraag is afgehandeld en hoe lang duurt het dat de uitbetaling daadwerkelijk is gedaan?
- Wat is de kortste en wat is de langste tijd dat over een aanvraag werd beslist en vervolgens de bijstandsuitkering daadwerkelijk is ontvangen?
- Kunt u in een tabel inzichtelijk maken hoeveel aanvragen binnen bv 1 dag, 5 dagen, 2 weken en langer dan 2 weken zijn afgehandeld en de uitkering is uitbetaald.

Op deze vragen willen we graag antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de PvdA-fractie
Wietse Martens

Later, toen antwoorden maar uitbleven, hebben we daar naar geïnformeerd bij de nieuwe PvdA fractievoorzitster Luz Jacobi.
Toen bleek echter dat de vragen nooit waren ingediend...
Dat zou alsnog gebeuren, maar het bleef bij een mailreactie naar PEL toe, dat de wethouder er op was aangesproken en dat deze mondeling had verzekerd dat bedoelde wachttijd voor bijstandsaanvragers vanaf 27 jaar niet (meer) werd gehanteerd. Probleem opgelost?
Dat is nog maar de vraag omdat we wel vaker meemaakten dat tussen de formele regels en de praktijk bij Sociale Zaken verschil zit.

Daarom vragen we hierbij om praktijkervaringen betreffende een wachttijd na een nieuwe bijstandsaanvraag bij PEL te melden.
Dit geldt zowel voor aanvragers tot 27 jaar als voor bijstandsaanvragers vanaf 27 jaar of ouder.
Wij denken dat die wachttijd voor aanvrager tot 27 jaar nog steeds gebruikt wordt en daarom zijn we ook benieuwd naar jullie ervaringen.
PEL vindt in elk geval een wachttijd een slechte zaak, want vaak heb je daardoor in de bijstand meteen al de eerste schiulden (bijv. voor huur, energie, zorgverzekering ed.) voor je kiezen...
Wil je hier over iets melden, stuur dan s.v.p. een mail naar kantoor PEL of stuur een mail naar secretariaat PEL. Je verhaal blijft anoniem : alleen de mensen van het Dagelijks Bestuur krijgen je mail onder ogen.

Bellen kan ook: 058-2671636 of schrijf naar: PEL, Marowijnestraat 8E 8931 BT Leeuwarden.

secretariaat vereniging PEL