BLAD OPWAARTSE DRUK NUMMER 9
HERFST 2016 IS UITGEBRACHT


Herfst 2016 is weer verschenen: het blaadje Opwaartse Druk van vereniging De Horzel, een samenwerkingsverband tussen Vereniging PEL, stichting BLUT en het Komitee Vrouw en Bijstand (KveB). Het werd november 2016 huis aan huis bezorgd in delen van de wijken Valeriuskwartier en later in deel van Nylân in Leeuwarden en verzonden aan alle leden van het PEL en de deelnemers aan De Horzel.

Zie Opwaartse Druk nr 9 herfst 2016

UPDATE: de artikelen in dit nummer over de Activeringspremie (later Participatiepremie) hebben succes gehad:
op 20/4/17 tijdens een hoorzitting van de Adviescommissie Bezwaarschriften weer over die Activeringspremie (onze 2e zaak: eerste zaak gewonnen waarbij de gemeente omdat zij niet op tijd een beslissing namen en de rechter daar aan te pas moest komen een dwangsom verbeurde van 1252 euro aan onze klant) werd door de vertegenwoordiger van Sociale Zaken gemeld dat er nog een hele stapel soortgelijke bezwaarschriften lag die moesten worden afgehandeld...
En dat allemaal door twee artikelen in Opwaartse Druk!