PERSBERICHT RAADSFRACTIE VERENIGD LINKS EN VERENIGING PEL


P E R S B E R I C H T: OPENBARE AVOND OVER DE BIJSTAND 14 JUNI 2016 ZALEN TIVOLI

Op dinsdagavond 14 juni a.s. houden de gemeenteraadsfractie van Verenigd Links en de Vereniging PEL een openbare avond over de bijstand ed. en de problemen die zich voor mensen met een uitkering kunnen voordoen, maar ook mogelijke oplossingen.
Maar ook privacy schendingen door de gemeente en/of Sociale Teams (Bijstand, WMO-voorzieningen) kunnen bij de forum discussie met de zaal aan de orde worden gesteld.

Sprekers zijn:
- Hoogleraar sociale zekerheidsrecht prof. Gijsbert Vonk (RUG)
- Advocaat mr. Ad Speksnijder

Na de pauze forum discussie met het publiek: u kunt vragen stellen, uw verhaal doen, uw mening geven enz.

Het forum bestaat uit bovengenoemde sprekers, aangevuld met Jan van Olffen, gemeenteraadslid voor Verenigd Links en Pyt van der GaliŽn, voorzitter vereniging PEL.
Het publiek is de vijfde forum-deelnemer en wordt nadrukkelijk uitgenodigd om mee te praten.

Avondvoorzitter: Addy Stoker, voorzitter Verenigd Links.

Plaats: Tuinzaal Zalen Tivoli Huizumerlaan 59 Leeuwarden.
Zaal open: 19.00 uur. Aanvang: 19.30 uur. We stoppen om 22.00 uur
. Toegang gratis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inlichtingen voor de pers:

Gemeenteraadsfractie Verenigd Links          Vereniging PEL en vakbond UBL
Telefoon: 058-2886257 Jan van Olffen         Telefoon: 058-2671636 (b.g.g. antwoordapparaat)
Telefoon: 06-15353845 Addy Stoker           E-mail: pel@verpel.demon.n1 (kantoor)
E-mail: addystoker@gmail.com             E-mail: verpel@online.nl (secretariaat)
E-mail: janvolffen@gmail.com