Bezwaarschriften: Waar moet ik op letten? Korte uitleg

Er is een nieuwe geactualiseerde versie gemaakt over waar je op moet letten als je een bezwaarschrift wilt schrijven, nijvoorbeeld tegen een beslissing van Sociale Zaken.
Klik daarvoor deze link aan.

Een extra viezigheidje wat de gemeente Leeuwarden recentelijk uithaalt als iemand een bezwaarschrift indient mag niet onvermeld blijven:

NIEUW TRUCJE GEMEENTE TEGEN MENSEN DIE EEN BEZWAARSCHRIFT INDIENEN (Tegen bijv. een Besluit van Sociale Zaken)

Gemeente voert de zgn. "negatieve optie" in bij bezwaarprocedure

De gemeente Leeuwarden heeft als mensen bezwaarschriften indienen weer een nieuw trucje bedacht. Tot nu toe was het standaard zo, dat als iemand bezwaar maakte tegen een Besluit of Beschikking van Sociale Zaken, men op een gegeven moment een oproep kreeg voor een mondelinge hoorzitting bij de Sociale Zekerheidskamer.

Maar nu doen ze het anders: er komt bij de stukken, waaronder het Verweerschrift van de gemeente, een brief waarin staat, dat als men niet voor een bepaalde datum een formuliertje terug stuurt, waar in staat dat men graag gebruik wil maken van zijn recht op een hoorzitting, men GEEN hoorzitting krijgt.
En dat vervolgens de Sociale Zekerheidskamer uitsluitend advies uitbrengt aan B&W op basis van de schriftelijke stukken. En dan maar hopen dat die deadline waarvoor men moet reageren, wordt vergeten, dan kan men iemand mooi meteen afschepen.

In bedoelde brief beroept men zich op de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) Artikel 7:3 aanhef en onder d. (zie hieronder) Eigenlijk bedoelt de gemeente: we vinden het allemaal maar niks en het liefst verklaarden we het bezwaar meteen ongegrond...

De voorzitter van PEL reageerde hier op als volgt: "Probleem is dat je hier waarschijnlijk weinig tegen doet. Volgens mij beroept trouwens geen gemeente zich op dit artikel. Een schandalige poging het aantal bezwaarschriften te verminderen." En zo is het maar net.
Uiteraard hebben we de advocaat en de jurist waar we wel klanten van Klachtenspreekuur naar toe verwijzen, hiervan op de hoogte gesteld.

secretaris ver. PEL

Hoofdstuk 7. Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep
Afdeling 7.2. Bijzondere bepalingen over bezwaar
Artikel 7:3
Van het horen van een belanghebbende kan worden afgezien indien:
a. het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is,
b. het bezwaar kennelijk ongegrond is,
c. de belanghebbende heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord,
d. de belanghebbende niet binnen een door het bestuursorgaan gestelde redelijke termijn verklaart dat hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord, of
e. aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad.