OPROEP VAN DE GEMEENTERAADSFRACTIE VAN VERENIGD LINKS EN DE VERENIGING PEL!


VERENIGD LINKS/FERIENE LOFTS I.S.M. VERENIGING PEL EN VAKBOND UBL

OPROEP VAN DE GEMEENTERAADSFRACTIE VAN VERENIGD LINKS EN DE VERENIGING PEL!

Vereniging PEL en de gemeenteraadsfractie van Verenigd Links zijn op zoek naar mensen die concrete ervaringen hebben met:

1. Boetes of "maatregelen" opgelegd door Sociale Zaken of andere vervelende ervaringen met SZ.

Bijvoorbeeld:

Sociale Zaken vond dat u teveel uitkering hebt gehad en eist dat terug. Bovendien legden ze u een flinke boete op.

Sociale Zaken vond dat u "fraude" had gepleegd en legde u een flinke boete op.

U vulde een formulier verkeerd in omdat u verkeerd begreep wat men vroeg en Sociale Zaken zegt dat u "gefraudeerd" hebt.

U vroeg bijstand aan en kreeg twee gesprekken achter elkaar bij Sociale Zaken. (Is standaard) Na het tweede gesprek wil men meteen met u mee "op huisbezoek". Want "u woont hier toch maar 10 minuten vandaan…" (waar gebeurd)

Sociale Zaken eist dat ze bij u langs komen voor een huisbezoek "anders heeft het consequenties voor uw uitkering" zo wordt gedreigd.

2. Mensen (in de bijstand of andere uitkering) die vinden dat hun privacy is geschonden door bijv. Sociale Zaken of een welzijnsinstelling, bijv. door een Sociaal Team.

Bijvoorbeeld:

U komt bij Sociale Zaken om iets te vragen en zij vragen hoe het gaat met… En dan beginnen zij te vragen naar iets heel anders, wat u eerder had verteld aan bijv. een Sociaal Team… Hoe kan dat?!

U moet op gesprek komen bij Sociale Zaken en zij willen dat u uw huisarts vraagt om het medisch dossier omdat Sociale Zaken dat wil inzien.

Er komt een meisje van 19 jaar o.i.d. bij u aan de deur. Ze kan zich niet legitimeren, maar wil een gesprek met u en ze blijkt van of Sociale Zaken of van een Sociaal team al allerei privacy-gevoelige gegevens over u bij zich te hebben…

Er zijn nog legio van dit soort voorbeelden. Heeft u ook vervelende ervaringen met Sociale Zaken of met de IOAW, de IOAZ, de WAJONG (UWV-uitkering) of vind u dat uw privacy werd geschonden door instanties als Sociale Zaken, UWV, een Sociaal Team ed.?

MELD UW ERVARINGEN: BEL, MAIL OF SCHRIJF NAAR:

Gemeenteraadsfractie Verenigd Links		       Vereniging PEL
Telefoon: 058-2886257 Jan van Olffen		       Telefoon: 058-2671636 (b.g.g. antwoordapparaat)
Telefoon: 06-15353845 Addy Stoker		        E-mail: pel@verpel.demon.nl (kantoor)
E-mail: addystoker@gmail.com			          E-mail: verpel@online.nl (secretariaat) 
E-mail: janvolffen@gmail.com			          Postadres: Marowijnestraat 8-E 8931 BT Leeuwarden


Einde tekst oproep.