PERSBERICHT WSNP: BEWINDVOERDER WIL NIET WEG NA SCHONE LEI VERKLARING? BEL PEL!

VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
MAROWIJNESTRAAT 8-C 8931 BT LEEUWARDEN Telefoon: 058-2671636
E-mail kantoor: pel@verpel.demon.nl E-mail secretariaat: verpel@online.nl
Website: http://verenigingpel.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------

P E R S B E R I C H T

De Vereniging PEL bereiken berichten van mensen die na een positief afgesloten WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) met "schone lei verklaring" (schuldvrij) problemen ondervinden bij het beŽindigen van het traject.
Dit doordat de door de rechtbank aangewezen bewindvoerder het traject met de gesaneerde niet wenst te beŽindigen.
De vereniging P.E.L wil daarom graag met mensen in contact komen die dit aan den lijve hebben ondervonden.

Neemt U contact op met telefoonnummer 058-2671636 of mail ons via een van bovenstaande mailadressen.

Leeuwarden, 5 juni 2015

Dagelijks Bestuur vereniging PEL