OPENBARE AVOND VERENIGING PEL OVER PARTICIPATIEWET OP 11 NOVEMBER 2014

VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
MAROWIJNESTRAAT 8-C 8931 BT LEEUWARDEN
Telefoon: 058-2671636 E-mail: verpel@online.nl en pel@verpel.demon.nl Website: http://verenigingpel.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERSBERICHT

DINSDAGAVOND 11 NOVEMBER 2014 OPENBARE THEMA-AVOND VERENIGING PEL
OVER DE KOMENDE PARTICIPATIEWET 2015: RECHTELOOS BIJ DE SOOS?!

WAAR? Tuinzaal Zalen Tivoli Huizumerlaan 59 Leeuwarden.
HOE LAAT? Zaal open: 19.30 uur Aanvang 20.00 uur. We stoppen om 22.00 uur.
ENTREE? Toegang gratis.

Op 1 januari 2015 vervangt de Participatiewet de huidige wet Werk en Bijstand. Mensen die een bijstandsuitkering hebben of een andere uitkering via de gemeente, krijgen hiermee te maken, maar ook mensen die tot nu toe recht gehad zouden hebben op een plaats bij een WSW-voorziening, veel "nieuwe" mensen die tot nu toe recht hadden op de WAJONG en op onderdelen ook mensen met een AOW-uitkering.
De huishoudinkomens toets die indertijd na korte tijd weer verdween, komt namelijk nu weer terug als "kostendelersnorm" en deze geldt ook voor mensen met AOW.

Het wordt er allemaal niet beter op met die Participatiewet en dan drukken wij ons nog heel voorzichtig uit…

De overheid wil dat mensen "verplicht" "vrijwillig" participeren, wat voor mensen in de bijstand neerkomt op het verplicht verrichten van een "Tegenprestatie" en zo niet: een forse "boete" of "maatregel". Zo'n maatregel komt in het slechtste geval neer op 3 maanden helemaal geen uitkering meer… Wat dat betekent voor het ontstaan van allerlei schulden zoals huurschulden, schulden bij het energiebedrijf, de zorgverzekeraar ed. hoeven we niet uit te leggen. In het ergste geval kan dit leiden tot huisuitzetting door de verhuurder, afsluiting van gas, water en licht enz. Ook kan de gemeente u in sommige gevallen verplichten om maar naar elders te verhuizen, als u daar betaald werk kan krijgen…
Over dit "geweldige sociale beleid" van "onze" overheid willen we u het nodige vertellen op onze thema-avond.

WAT GAAN WE DOEN OP 11 NOVEMBER?

1. Advocaat mr. Ad Speksnijder (v.m. Bureau voor Rechtshulp) vertelt over zijn wederwaardigheden met klanten die in conflict raakten met Sociale Zaken. Gelegenheid tot het stellen van korte vragen.

2. Dan gaan we via een presentatie vertellen wat er allemaal op u af komt met die Participatiewet. Gelegenheid tot het stellen van korte vragen.

Daarna houden we even pauze.

3. Na de pauze is er uitgebreid gelegenheid voor het publiek om aan advocaat mr. Speksnijder vragen te stellen over de Participatiewet en om in discussie te gaan.

U kent al die regelgeving nauwelijks? Kunt er soms kop noch staart meer aan vastknopen? Begrijpelijk, sociale wetgeving is en blijft gecompliceerd! Stel uw vragen, hier kan het.

Een TIP: loopt u al een tijdje rond met vragen of problemen die met uw uitkering te maken hebben? Schrijf ze (kort) op en neem ze mee naar deze avond, dan vergeet u niet uw vragen te stellen! Hebt u een probleem met uw uitkering maar brengt u dat liever niet in het openbaar naar voren? Dan is wellicht verstandig dat u na afloop van de avond of in de pauze even een afspraak maakt met mr. Speksnijder.

Hij is ook op de hoogte van de door de Leeuwarder gemeenteraad aangenomen Verordeningen en de door B&W vastgestelde zgn. Beleidsregels. Dus van het plaatselijk "beleid" over hoe men de Participatiewet gaat uitvoeren.
Deze stukken zijn de Leeuwarder uitwerking van de details van de Participatiewet. Die wet regelt namelijk niet dwingend alle details, maar gemeenten mogen sommige zaken zelf naar eigen idee uitwerken/invullen, zolang ze maar niet tegen de wet zelf ingaan. De ene gemeente is dus de andere gemeente niet bij sommige punten.

Informatie voor de pers:

Telefoon: 058-2671636 (kantoor PEL)
E-mail: pel@verpel.demon.nl en/of verpel@online.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einde tekst persbericht.

Programma: zie onder deze link

Poster: zie onder deze link