OPROEP AAN MENSEN MET BIJSTAND:
MELD ERVARINGEN MET PROJECT KLANT IN ZICHT (KiZ)!

VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
MAROWIJNESTRAAT 8-C 8931 BT LEEUWARDEN Telefoon: 058-2671636
E-mail: pel@verpel.demon.nl en verpel@online.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPROEP AAN MENSEN MET BIJSTAND:
MELD ERVARINGEN MET PROJECT KLANT IN ZICHT (KiZ)!

Project Klant in Zicht houdt in dat sociale zaken mensen met een bijstandsuitkering oproept voor een gesprek en in dat gesprek middels een aantal vragenlijsten enorm veel vragen stelt, daaruit een heel erg gedetailleerd dossier maakt en de computer aan de hand van de gegeven antwoorden een beperkt aantal conclusies laat trekken. Op dat laatste feit is al het nodige te doen geweest, omdat klanten zich diverse malen niet in de uitslag en conclusies herkenden.

Het doel van de vragen en conclusies is om verder te bepalen of de klant in aanmerking komt voor een of andere vorm van re-integratie middels een "traject" of in aanmerking komt voor het moeten leveren van de zgn. Tegenprestatie, ofwel zonder dat sprake is van enigerlei vorm van een traject gericht op werktoeleiding, arbeid moet verrichten met behoud van uitkering als een soort tegenprestatie voor het feit dat de gemeente zo goedgunstig is hem/haar een bijstandsuitkering te verstrekken, ofwel: dwangarbeid.

Wij vinden dat er nogal wat vragen worden gesteld waarbij de vraag vervolgens gesteld kan worden: zijn alle vragen wel allemaal relevant cq. van belang?
Het antwoord is NEE, zolang de informatie niet noodzakelijk is om het recht op bijstand vast te stellen. Kortom: op bepaalde vragen hoeft u helemaal niet te antwoorden, dat zegt ook onze advocaat.

En: worden alle verzamelde gegevens over u na een bepaalde termijn ook weer vernietigd?
Helaas niet, daar staat niet een bepaalde termijn voor.

Op welke vragen hoeft men geen antwoord te geven?

1. Vragen over een eventueel strafrechtelijk verleden.
Het is bovendien zo, dat niet voor elke baan een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) wordt gevraagd. Bovendien staat een strafblad niet standaard altijd het afgeven van een VOG in de weg, mocht deze nodig zijn voor een bepaalde functie.

2. Vragen over gezondheid zoals medicijngebruik of "verslaving aan medicijnen".
Kennelijk is men ook al junk als men vanwege diabetes insuline moet spuiten?!

3. Vragen over wonen en financiŽn. Met name de vragen die gesteld worden over problematische schulden en de hoogte van de schulden.
Een passend antwoord op zo'n vraag zou kunnen zijn: Als ik schulden heb vraag ik wel bijzondere bijstand aanÖ

4. Vragen over "Gezin en Omgeving" zoals vragen of men gebruik maakt van WMO- of AWBZ-voorzieningen en welke voorzieningen dan wel?
WMO-vragen horen thuis bij de WMO-regelgving wanneer iemand een WMO-voorziening aanvraagt.

5. Vragen als: door welke instantie wordt u begeleid, mogen wij contact opnemen en maakt u gebruik van maatschappelijk werk, zitten in de sfeer van het medisch beroepsgeheim .

Men MAG eenvoudigweg als arts of advocaat geen informatie geven!
En u bent niet verplicht de soos toestemming te geven informatie in te winnen!
Kortom: weiger dit soort vragen te beantwoorden, het gaat sociale zaken niets aan.

OPROEP: heeft u te maken gehad met Klant in Zicht of krijgt u daar nog mee te maken, meld ons uw ervaringen of vragen die u hebt. En neem zeker contact met ons op indien u, doordat er iets mis ging, een korting op uw uitkering ("maatregel") opliep!

U kunt ons bereiken door:

- Te bellen met 058-2671636. Treft u een antwoordapparaat, spreek dan s.v.p. even naam en telefoonnummer in; wij bellen dan z.s.m. terug.
- Te mailen met: pel@verpel.demon.nl of met verpel@online.nl
Het snelste werkt het indien u uw bericht tegelijk naar beide adressen mailt.
- Schrijven kan ook: het adres: PEL Marowijnestraat 8-C 8931 BT Leeuwarden

Leeuwarden 21/1/2014

Secretariaat PEL


Deze oproep leidde tot diverse meldingen. Hiervan is een Evaluatierapportje gemaakt wat tevens naar de gemeenteraad is gestuurd. Zie bij deze link: http://verenigingpel.nl/geld/462evaluatie_kiz.doc