ë FNV Lokaal Leeuwarden onderzoek: Werken met behoud van uitkering.

FNV Lokaal Leeuwarden onderzoek: Werken met behoud van uitkering.


LEEUWARDEN, 22/2/2013


We vragen aandacht voor onderstaand persbericht van FNV Lokaal. Eindelijk begint ook bij de FNV het besef door te dringen dat verplicht ergens tewerk gesteld worden met behoud van (bijstands)uitkering een principieel foute zaak is (dwangarbeid) en dat het leidt tot verdringing van reguliere banen waarvoor loon werd betaald, uitholling van het wettelijk minimumloon etc. Ook worden momenteel her en der in het land spontaan Anti-Dwangarbeid Comité's opgericht. De FNV heeft december 2012 een Zwartboek uitgebracht en FNV Lokaal vraagt in onderstaand persbericht om uw ervaringen met werken met behoud van uitkering met hen te delen.

U KUNT OOK HET PEL BELLEN OP 058-2671636 (b.g.g. even naam en telefoonnummer achterlaten op ons antwoordapparaat) OF MAILEN NAAR: verpel@online.nl
Komen er meldingen binnen, dan willen we die kortsluiten met FNV Lokaal; uiteraard zonder vermelding van uw naam en telefoonnummer, behalve als u expliciet aangeeft daar geen bezwaar tegen te hebben.

secretariaat PEL

FNV Lokaal Leeuwarden onderzoek: Werken met behoud van uitkering.

De FNV Lokaal Leeuwarden ziet steeds vaker dat bijstandsgerechtigden langdurig werken met behoud van uitkering, zonder dat er uitzicht is op gewoon werk. Wij vinden dit niet kunnen. Wij roepen bijstandsgerechtigden in de Gemeente Leeuwarden op hun ervaringen met ons te delen.
In de zomer van 2012 heeft de FNV een landelijke oproep op de website geplaatst. Meer dan 100 bijstandsgerechtigden hebben hun verhaal op dit meldpunt achtergelaten. De FNV is erg geschrokken van het aantal klachten over slechte (arbeid) omstandigheden, verdringing en de bejegening en vermoedt dat dit nog maar een topje van de ijsberg is.

Daarom wil FNV Lokaal Leeuwarden graag weten hoe het in onze gemeente is geregeld. Heeft u een bijstandsuitkering en moet u hiervoor onbetaald werk verrichten? Neem dan contact met FNV Lokaal Leeuwarden op. Uiteraard geheel anoniem, u hoeft uw persoonlijke gegevens niet door te geven. Het FNV is alleen geinteresseerd in uw ervaringen.
Met de resultaten van dit onderzoek willen wij druk zetten op de gemeentelijke politiek. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat het re-integratiebeleid sociaal en goed moet zijn en dat cliënten op een fatsoenlijke manier worden behandeld. Wilt u dat ook in uw gemeente, dan horen wij graag van u.

U kunt via leeuwarden@fnvlokaal.nl in contact komen met uw verhaal.


Einde tekst persbericht FNV Lokaal

IN WAT VOOR SOORT GEGEVENS IS DE FNV EN ZIJN WIJ IN GEÏNTERESSEERD?

Onderstaande vragen komen uit de enquête die de FNV heeft gebruikt voor haar Zwartboek. Wilt u een melding doen over uw ervaringen met werken met behoud van bijstand, dan kunnen de vragen u helpen uw verhaal zo concreet mogelijk te maken.

U kunt de vragenlijst ook downloaden, invullen, printen en opsturen naar FNV Lokaal of naar het PEL.
Adres PEL: Marowijnestraat 8-C 8931 BT Leeuwarden.
U mag de ingevulde vragenlijst ook als bijlage (Word-bestand) meesturen met een e-mail naar verpel@online.nl
Vragenlijst downloaden: Klik deze link aan.

Werken met behoud van uitkering

1. Werkt u met behoud van uitkering, ontvangt u loon of beide?

Werkt u met behoud van uitkering, ontvangt u loon of beide?
Alleen uitkering
Loon
Beide

2. Indien u loon ontvangt, verdient u dan minder dan het wettelijk minimum loon?

Indien u loon ontvangt, verdient u dan minder dan het wettelijk minimum loon?
Ja
Nee
Weet ik niet

3. Indien u met behoud van uitkering werkt, hoe lang doet u dat?

Indien u met behoud van uitkering werkt, hoe lang doet u dat?

4. Wat voor werk doet u?

Wat voor werk doet u?

5. Heeft u uitzicht op een gewone, betaalde baan?

Heeft u uitzicht op een gewone, betaalde baan?

6. Doet u werk dat anders door iemand met een gewone, betaalde baan gedaan zou worden?

Doet u werk dat anders door iemand met een gewone, betaalde baan gedaan zou worden?

7. Heeft u uitleg gehad over het werk dat u moet verrichten en waarom u dat werk moet doen?

Heeft u uitleg gehad over het werk dat u moet verrichten en waarom u dat werk moet doen?

8. Van welke organisatie is de contactpersoon met wie u afspraken heeft gemaakt?
(Bijvoorbeeld de Sociale dienst, Uitzendbureau of detacheringsbureau)

Van welke organisatie is de contactpersoon met wie u afspraken heeft gemaakt?
(Bijvoorbeeld de Sociale dienst, Uitzendbureau of detacheringsbureau)

9. Heeft u nog aanvullende opmerkingen over uw situatie?

Heeft u nog aanvullende opmerkingen over uw situatie?

10. Mogen we contact met u opnemen? Zo ja, wilt u dan uw telefoonnummer en e-mailadres vermelden?

Mogen we contact met u opnemen? Zo ja, wilt u dan uw telefoonnummer en e-mailadres vermelden?

11. Bent u lid van een vakbond? Zo ja, van welke?

Bent u lid van een vakbond? Zo ja, van welke?
Abvakabo FNV
FNV Bondgenoten
FNV Bouw
Andere bond

Opmerking: deze vraag is uiteraard vooral van belang voor de FNV.


Einde tekst enquête van de FNV.