OOK OUDEREN MET ALLEEN AOW MOETEN INKOMSTENBELASTING BIJBETALEN


PERSBERICHT

Onderstaand persbericht werd uiteraard niet geplaatst door de Leeuwarder Courant zoals ze zo vaak hebben gedaan, en door de nieuwswebsites Liwwadders en Hallo Leeuwarden. Ook dit zijn broodschrijvers, vergeet dat niet. Nee, stel je voor, het bericht komt weg bij het PEL, DAT kan echt niet...Ook het bericht ingekort tot een Te Gast-stuk voor de LC kwam er niet in, uiteraard zonder enige opgaaf van redenen. Laten we hopen op het spoedige faillissement van de LC.

OOK OUDEREN MET ALLEEN AOW MOETEN INKOMSTENBELASTING BIJBETALEN

Leeuwarden, 6/2/2013

Donderdag 30/1 jl. kreeg de CliŽntenraad Werk en Inkomen de "Armoedemonitor" gepresenteerd, een statistisch onderzoek naar minimuminkomens in Leeuwarden. Omdat de cijfers over ouderen daarin gemiddelden zijn was er behoefte aan meer gegevens over "rijke" of "arme" bejaarden. Het Platform Een- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) dook daarom even verder in de cijfers.
Minister Asscher zegt: ouderen zijn niet slechter af dan anderen. Dat staat nog te bezien, want naast de achteruitgang van AOW en pensioen door hogere belastingen, is er nog iets aan de hand: Ouderen die alleen een AOW-uitkering hebben, zullen er na afloop van 2013 achter komen dat ze ook nog inkomstenbelasting moeten bijbetalen.

Rekent u even mee? Voorbeeld:
Een alleenstaande AOW-er krijgt in 2013 bruto per jaar EUR 13018,32 is bruto per maand EUR 1084,86 Exclusief vakantiegeld opbouw.
Hij/zij houdt als de algemene heffingskorting (standaard) wordt toegepast netto over: EUR 1023,57 Alleen de bijdrage Zorgverzekeringswet EUR 61,29 ging van het bruto bedrag af.
Door toepassing van de algemene heffingskorting is het bedrag per saldo vrij van loonheffing.

De vakantiegeld opbouw die eind mei 2013 wordt betaald, bedraagt bruto over:
Mei plus juni 2012 EUR 60,87/mnd, juli t.m. december 2012 EUR 59,16/mnd en januari t.m. april 2013 EUR 69,12/mnd. In totaal bruto EUR 753,18 (bron: SVB)

Bruto totaal AOW 2013 is dan EUR 13771,50 ontvangen. Dit bedrag wordt belast met de laagste belastingschijf inkomstenbelasting. Deze is voor AOW-ers 19,1% in 2013. De te betalen inkomstenbelasting over 2013 is dan EUR 2630,36 Hierop wordt in mindering gebracht: de algemene heffingskorting, de ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting, respectievelijk 1034, 1032 en 429 euro, samen EUR 2495,-
Het resultaat is dat er nog EUR 135,36 inkomstenbelasting moet worden nabetaald.

Dit is alleen te voorkomen door de Sociale Verzekerings Bank te vragen om bij de maandbetalingen geen rekening te houden met de algemene heffingskorting. Dit betekent echter dat men maandelijks slechts EUR 816,49 ontvangt, dus nog minder dan als men in de bijstand zit. (Was EUR 843,73 in 2012 dus 27,24 euro netto achteruit) Men kan dan in 2014 wat geld terugvragen bij de inkomstenbelasting.

Wat zich hier voordoet, is volgens ons een systeemfout, die niet de bedoeling geweest kan zijn.

Volgens ons kan een AOW-er zich alleen permitteren om de AOW ook meteen te laten belasten, als sprake is van daarnaast een redelijk bedrijfspensioen. Dit gebeurt dan om een voorlopige aanslag vanwege inkomsten uit twee bronnen te vermijden.

Samengevat: wij vinden dat deze fout gerepareerd dient te worden, zeker gezien het feit dat juist de armsten door de verhoging van de laagste belastingschijf van 15,2% naar 19,1% worden getroffen.
Hetzelfde geldt voor mensen jonger dan 65 jaar, zij het met andere percentages.
Om over de opeenstapeling van verdere negatieve inkomens effecten zoals de 350 euro eigen bijdrage ziektekosten, maar te zwijgen. Hoezo: de laagste inkomens worden ontzien?

Namens:

Dagelijks Bestuur Vereniging P.E.L. (vertegenwoordigd in de CliŽntenraad)
Mw. M. van der Laan, vertegenwoordigster in de CliŽntenraad voor de Samenwerkende Leeuwarder Ouderenbonden (SBO)
Mw. A.H. Suers, individueel lid CliŽntenraad

Secretaris Vereniging P.E.L.

Info voor de pers: 058-2671636
of verpel@online.nl of pel@verpel.demon.nl