PERSBERICHT
'Geen geld voor schuldhulpverlening'
Meld ervaringen met de schuldhulpverlening


P E R S B E R I C H T.

maandag 12 september 2011.

"Geen geld voor schuldhulpverlening"
De SP-Hulpdienst en de vereniging P.E.L. vragen jouw hulp.

In de Leeuwarder Courant van vrijdag 24 augustus 2011, waarschuwt de Kredietbank Nederland de gemeenten: "Korten op schuldsanering kost geld."

Uit het bericht blijkt tevens dat de gemeente Leeuwarden, als enige gemeente in Friesland, bezuinigingen op de schuldhulpverlening in voorbereiding heeft.

"Uit het onderzoek blijkt dat de baten gemiddeld twee keer zo hoog zijn als de kosten en deze slaan met name neer bij de verstrekking van WWB en WW-uitkeringen en op het terrein van het wonen. De in het onderzoek onderzochte gemeenten gaven gemiddeld per 100.000 inwoners 1,4 miljoen uit aan schuldhulpverlening. Hiermee werd een bedrag van 3,2 miljoen bespaard op andere beleidsterreinen. In de afzonderlijke kosten-batenanalyses stond er tegenover elke euro die de gemeenten uitgaven aan schuldhulpverlening een bedrag aan voorkomen kosten dat varieerde van 1,70 tot 2,60 euro. De onderzoekers gaan er vanuit dat dit conservatieve schattingen zijn omdat zij alleen betrekking hebben op voorkomen kosten die ze empirisch konden onderbouwen." (Bron: Jaarverslag Kredietbank Nederland )

De SP-Hulpdienst en de vereniging P.E.L. willen graag in contact komen met mensen die nu of in het verleden met schuldhulpverlening te maken hebben of hadden. Zowel positieve en negatieve reacties zijn welkom.

Uiteraard zullen wij uiterst voorzichtig met uw informatie om gaan zodat uw privacy volledig gewaarborgd is.

Naast tal van andere gegevens willen wij met uw hulp een totaal beeld zien te vormen dat als onderbouwing van onze inzet in de gemeenteraad kan dienen.

U kunt contact opnemen met:

SP-Leeuwarden dhr. Dick Faber telefoon 058-2660444 Email: leeuwarden@sp.nl
Vereniging P.E.L. telefoon 058-2671636 Email: pel@verpel.demon.nl

De hulpdienst van de SP is te bereiken via de mail : hulpdienstleeuwarden@sp.nl

D. Faber
Voorzitter SP afdeling Leeuwarden.


Einde tekst persbericht SP-Lw en vereniging P.E.L.

Toevoeging: het Klachtenspreekuur van PEL is bereikbaar via e-mail: pel@verpel.demon.nl en tevens via verpel@wanadoo.nl of via het genoemde telefoonnummer: 058-2671636