Huiscontrole weigeren kan uitkering kosten
ALLEENSTAANDEN MET BIJSTAND OF AOW OP VOORHAND GECRIMINALISEERD


UPDATE 8/7/2011

Voor de zoveelste keer heeft de Leeuwarder Courant domweg weer eens een ingezonden stuk van het PEL kennelijk niet willen plaatsen. Niet dat ze ons dat bericht hebben: het wordt gewoon niet geplaatst want het zint de dames en heren kennelijk niet. Zeg nooit iets ten gunste van alleenstaanden, want dat pakt de LC gewoon niet op. De LC is er voor gezinnen.
Een idee als alle alleenstaanden in Friesland hun abo daar eens opzegden?
Het ging om het volgende stukje: (eerst het LC bericht waarop werd gereageerd)

Op 25/6/2011 stond o.a. het volgende bericht in de Leeuwarder Courant:

Huiscontrole weigeren kan uitkering kosten

DEN HAAG - Een uitkering kan voortaan worden verlaagd of gestopt als mensen niet meewerken aan controle thuis.

Hierbij is geen vermoeden van fraude meer nodig.

[Tot nu toe was dat wel voorwaarde: geen vermoeden van fraude, dan ook geen huisbezoek, hoewel ook daar al bij mensen die de soos een etiketje had opgeplakt (dat heet daar 'risicoprofiel' wat in feite een collectieve verdachtmaking is van de groep die men daar toe rekent, bv. kamerbewoners en dak- en thuislozen) van werd afgeweken vooral bij een nieuwe bijstandsaanvraag. Het hoofdprincipe was echter: als er een vermoeden van fraude is, moet men eerst proberen op de voor betrokkene minst bezwarende wijze achter de feiten zien te komen. En dat was niet: meteen maar onaangekondigd op huisbezoek gaan.]

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) heeft vrijdag een aangescherpt wetsvoorstel hiertoe naar de Tweede Kamer gestuurd.
Om uitkeringsfraude tegen te gaan, moeten sociale diensten en uitkeringsinstanties UWV en SVB volgens De Krom vanaf 2012 makkelijker huisbezoeken kunnen afleggen bij bijvoorbeeld mensen in de bijstand of met AOW. De woonsituatie is vaak van invloed op de uitkeringshoogte.

[Ook het UWV wordt genoemd: deze regelt en betaalt o.a. de WAO/WIA, de WW-uitkering en de WAJONG. Deze uitkeringshoogten zijn onafhankelijk van de huishoudensvorm omdat het loondervingsVERZEKERINGEN zijn, (behalve de WAJONG) gerelateerd aan het laatstverdiende loon en niet aan de vraag of men samenwoont of niet.
In eerste instantie leek de aanscherping van de regels van doen te hebben met die uitkeringen waarbij de uitkeringshoogte mede samenhangt met de huishoudensvorm: alleenstaand, eenoudergezin of gezin, al dan niet met kinderen. Wat de aanscherping van de regels precies van doen heeft in relatie tot WW of WAO/WIA of WAJONG moet worden afgewacht aan de hand van het wetsvoorstel.]

Een alleenstaande in de bijstand of met AOW krijgt meer dan iemand die samenwoont.

[Zie de opmerkingen hierover in onderstaande ingezonden brief.]

De voorgangers van de VVD-bewindsman, de PvdA'ers Jetta Klijnsma en Ahmed Aboutaleb, hadden al regels aangepast om uitkeringsgerechtigden te kunnen verplichten mee te werken aan een huisbezoek. Maar nu kan het weigeren,van een controle alleen gevolgen hebben voor de uitkering als er een concreet vermoeden van fraude is. (ANP)


Einde LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. []

Op 25/6/2011 is het volgende verhaal naar de LC gestuurd voor hun rubriek "Ingezonden":

INGEZONDEN

De LC van 25/6 j.l. meldde dat de staatssecretaris de regels inzake huisbezoek door sociale dienst en Sociale Verzekeringsbank nog verder wil aanscherpen: zelfs zonder vermoeden van fraude is voortaan (onaangekondigd) huisbezoek toegestaan en wie weigert (of toevallig een paar keer niet thuis is!) kan zijn uitkering kwijtraken.
Uiteraard richt zich dit met name tegen alleenstaanden want iedereen weet toch dat die niet echt bestaan en stiekum allemaal een partner hebben?! Dit gezinsdenken zit tussen de oren van de controleurs: gezinnen zullen niet of nauwelijks last hebben van deze maatregel maar m.b.t. de grote groep mensen die hier mee te maken krijgen wordt straks het proportionaliteitsbeginsel grof geschonden. Dat beginsel hield in dit geval in, dat bij twijfel op de voor betrokkene minst bezwarende wijze de woonsituatie moest worden vastgesteld en dat is een verplicht huisbezoek zeker niet.

Beweerd wordt dat een alleenstaande met bijstand of AOW meer krijgt dan iemand die samenwoont. Dat is een misleidende en suggestieve redenering, waarbij doelbewust wordt verzwegen dat samenwonenden elk de halve gezinsuitkering bijstand krijgen, dus samen de hele uitkering (100%) en een alleenstaande 70% van de gezinsuitkering in de bijstand, dat de huurtoeslag bij samenwonenden hoger is, dat de zorgtoeslag niet samen twee maal zo hoog is als bij een alleenstaande maar hoger enz.
Kortom: alleenstaanden met bijstand of AOW zijn per definitie verdacht en worden op voorhand al gecriminaliseerd als fraudeurs.

secretaris vereniging P.E.L.


Einde tekst ingezonden brief naar de LC.

UPDATE 26/6/2011

In het bericht hierover op de nieuwswebsite nu.nl dit bericht staat itt. het LC-bericht ook nog: "Als niet kan worden vastgesteld of iemand alleenstaand is, dan zal de betrokkene ''doorgaans'' een uitkering krijgen die de helft is van twee samenwonenden."

Het bevestigt onze mening dat de overheid vindt dat alleenstaanden niet echt bestaan: kun je niet bewijzen dat je NIET samenwoont (omgekeerde bewijslast!) dan word je automatisch tot de overheids-standaard huishoudensvorm gerekend: DUS ben je een gezin... En dus krijg je elk de helft van de gezinsuitkering, alleen is die andere helft niet te innen, want die partner is er niet. Indien de overheid de vrijheid neemt je op die manier een schijn-partner toe te wijzen, zou je ook de vrijheid kunnen nemen die schijn-partner maar te scheppen. Op welke wijzen dat zou kunnen valt buiten het bestek van deze openbare website.
Wordt het straks zo dat NIETS meer bewijs vormt, behalve hun huisbezoek?! Dus GBA-inschrijving met 1 persoon op het adres is ontoereikend? Huurcontract op 1 naam idem? Huur- en zorgtoeslag voor 1 persoon idem? Als dat zo is: schep die papieren partner dan maar en ontvang voortaan dan ook maar huur- en zorgtoeslag volgens de gezinsnormen enz.

Ben benieuwd hoeveel mensen straks principieel de toegang tot hun woning weigeren, wat eigenlijk m.i. de beste opstelling is tegen dit geboefte. Een alleenstaande met bijstand kan zich dit m.i. niet permitteren omdat de uitkering al zo laag is, een alleenstaande met alleen AOW ook niet om dezelfde reden...
Alleen iemand met AOW en een flink bedrijfspensioen zou zich dit kunnen permitteren... Wie heeft er nog principes genoeg om dit geboefte bij de deur te verjagen?!...

Een ingekomen reactie ingekomen op onze Postverzendlijst:

Het stilzwijgende uitgangspunt is ook, dat men ten alle tijde thuis moet zijn. dat is een schending van heel veel regels en grondrechten.
Met name lattende AOW-ers, halve week in het ene huis, halve week in het andere kunnen hier de dupe van worden.
Wat verder kwalijk is, dat iedereen tot aan zijn dood maar weer verdacht is van.!
Je zou hopen op je 65 eens verlost te zijn van de controle dwang middels SZ. Het sociaal panopticum, men denkt de hele tijd gecontroleerd te worden , wordt nu eindeloos opgerekt.

Reactie: het sociaal panopticum (zie bv. op website van Amsterdamse Bijstandsbond enige stukken over dit begrip geschreven door Piet van der Lende) is BLUF... Het bestaat alleen voor mensen die in deze truc trappen van de soos: de soos wekt doelbewust de schijn dat er permanente alomvattende controle bestaat... Allemaal intimidatiepogingen, meer niet...
En in de toekomst dan?? Met alle bezuinigingen die bij de gemeenten voor de deur staan? Het schaarse geld zal de doorslag geven bij de mate waarin de soos in staat is controle uit te oefenen...