'FinanciŽn minima meer afschermen'


'FinanciŽn minima meer afschermen'
Uit de Leeuwarder Courant van za. 1/8/2009.


'FinanciŽn minima meer afschermen'

LEEUWARDEN - Wethouder Marco Florijn wil het aantal personen dat neust in de financiŽle gegevens van minima zo veel mogelijk beperken. Nu is het zo dat de minima bijvoorbeeld bij organisaties als Voedsel- en Goederenbank of de Stichting Leergeld hun financiŽle gegevens, zoals giroafschriften of telefoonrekeningen, moeten overdragen om optimaal van de diensten te kunnen profiteren.

[De kop boven het artikel lijkt veelbelovend: de wethouder die zich druk maakt om de privacy van mensen met bv. een uitkering of een schamel loontje. Maar helaas zoals wel vaker bij deze wethouder zijn de dingen niet wat ze lijken. Het is waar: als mensen naar de voedselbank gaan of de goederenbank of de kledingbank of wat voor "bank" dan ook, dan willen deze particuliere instellingen wel weten of iemand echt tot de minima behoort, ook omdat de goederen of het voedsel wat ze hebben, niet onbeperkt is. Ja, enige inkomstengegevens moeten verstrekken is natuurlijk vervelend, maar hoewel ik op zich van mening ben dat deze "banken" niet nodig zouden moeten zijn en een teken aan de wand, vind ik het niet onbegrijpelijk dat ze om enig bewijs vragen inzake de inkomsten en kennelijk soms naar sommige uitgaven van hun klanten.]

De zogenaamde vermogenscheck wordt toegepast om misbruik van voorzieningen voor minima te voorkomen. Florijn wil het aantal organisaties dat de betrokken minima om dit soort informatie vraagt tot een minimum beperken. "lk vind dat die organisaties niet te veel zouden moeten wroeten in die gegevens. Het is voor mij de uitdaging ervoor te zorgen dat dat niet onnodig meer gebeurt, want het is soms heel erg vervelend voor de betrokken mensen."

[Ik begrijp niet waar hij zich mee bemoeit of eigenlijk ook wel: de richting waarin het armoedebeleid zich beweegt is: geef deze particuliere clubs wat gemeentegeld, dat is relatief gezien vrij goedkoop en verwijs mensen daarheen als ze niet rond kunnen komen. In dat kader kan de poging van Florijn worden gezien om stapje voor stapje greep te krijgen op deze instellingen. Het gaat er om dat zij in zijn optiek een integraal onderdeel gaan vormen van het Leeuwarder minimabeleid. Natuurlijk is "wroeten in de gegevens" door instellingen fout, maar als een particuliere instelling voor minima vraagt naar bv. het laatste dagafschrift waarop de uitkering staat vermeld, is dat zo fout? En wie dat totaal niet ziet zitten: je kunt i.t.t. de soos zonder verdere consequenties weigeren om ook maar welk gegeven te verstrekken. De enige "sanctie" is dat je dan geen voedselpakket kunt krijgen ed. Maar wat hij wil wordt veel vervelender voor de mensen die daar in arren moede naar toe gaan.]

Volgens Florijn denken de organisaties nog te veel in hokjes.

[Uiteraard moet er maar in 1 hokje gedacht worden: het gemeentelijke hokje.]

De hulp en de gehanteerde criteria moeten volgens hem beter op elkaar worden afgestemd.

[Uiteraard gedicteerd door de gemeente, maar dan wel zo verkocht dat deze clubs menen dat het eigenlijk hun eigen idee is... Diverse alleenstaanden voortaan buitengesloten? Daar is de gemeente toch kampioen in. Bijvoorbeeld: u mag niet komen bij voedselbank, kledingbank, goederenbank als u niet voldoet aan het criterium: niet meer inkomsten hebben dan het voor u geldende bijstandsniveau, waarop vervolgens zich hetzelfde verschijnsel voordoet als bij de toegangscriteria voor de AV-Frieso zorgverzekering... Of: u mag niet komen bij voedselbank, goederenbank enz. als u niet "participeert" en een contract heeft ondertekend...
Op dezelfde wijze wordt thans getracht de toegang tot de bijzondere bijstand te verbinden aan dat soort voorwaarden...]

Dan zou een telefoontje naar bijvoorbeeld de Sociale Dienst al voldoende kunnen zijn om te controleren of mensen die zich bijvoorbeeld bij de Voedselbank melden ook daadwerkelijk tot de minima behoren.
"lk ben er heel erg voor te om te kijken hoe ver we hierin kunnen gaan."

[De wethouder wil de grenzen van de wet opzoeken? Bijvoorbeeld: er komt iemand bij de voedselbank en die vraagt de persoon niets meer, maar belt even naar de soos, die aan die particuliere instelling de gevraagde gegevens verstrekt: "Ja, mevrouw is klant van de soos"...
Ben benieuwd wat het College Bescherming Persoonsgegevens daarvan zegt.
Vervolgens komt er nog iemand bij de voedselbank die een heel lage WW-uitkering heeft of een WAJONG-uitkering of een lage WIA/WAO-uitkering. De soos wordt weer gebeld: "Nee, die persoon staat niet bij ons in het bestand"... Kortom: wegwezen, u behoort niet tot de minima...]

De wethouder is in gesprek met zo'n 75 organisaties die zich met minima bezig houden, waaronder ook kerken en moskeeŽn.

[Tuurlijk, probeer de kerken en de moskeeën ook maar gelijk te schakelen. Wat is de bedoeling: dat ook zij aan de gemeente melden als er iemand om materiële hulp aanklopt?]

Tijdens de Dag van de Armoede op 17 oktober wil hij een soort conferentie organiseren en alle partijen bij elkaar brengen.
"Soms kennen ze elkaar helemaal niet. Leren ze elkaar kennen dan zullen ze ook gemakkelijker naar elkaar doorverwijzen." Daarnaast wil hij met trainingen en workshops de hulp verder professionaliseren.

[Die conferentie levert vast weer een in wollig taalgebruik geschreven gemeentelijke nota op die bol staat van de ambitieuze voornemens en nieuw "beleid". En laten we ook vooral een mooie doorverwijscaroussel starten. Kunnen mensen nog beter van het kastje naar de muur worden gestuurd... En laten we tenslotte niet vergeten dat er voor de honderdste keer gestart moet worden met het maken van een sociale kaart opdat ergens de jongste stageloper ook weer wat te doen heeft...
En wat is de bedoeling van die trainingen en workshops? Het juiste klimaat scheppen opdat particuliere instellingen zich een verlengstuk van de gemeente wanen en daar content mee zijn? Geef ze het gevoel dat het goed is om een half-gemeentelijke club te zijn. Positief denken nietwaar?]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken [].