OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN PER 1 JANUARI 2009


Overzicht bijstandsuitkeringen per 1 januari 2009
Bron: Blad Huis aan Huis van woensdag 7/1/2009
Gemeenterubriek "Aan de Grote Klok"


OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN PER 1/1/2009

Per januari 2009 gaan vergeleken met de laatste wijziging in juli 2008 de bijstandsuitkeringen netto heel weinig vooruit. De gezinsbijstand wordt EUR 4,88 per maand hoger, de uitkering voor eenoudergezinnen EUR 4,39 per maand en de bijstand voor alleenstaanden van 23-65 jaar gaat EUR 3,40 per maand omhoog. Bij alleenstaande ouders en alleenstaanden gaat het daarbij om de basisuitkering plus de toeslag die respectievelijk dan op 90 procent WML (Wettelijk minimumloon) en 70 procent WML komen. De vakantiegeld-opbouw stijgt iets bij alle bijstandsuitkeringen. Dit voor het eerst nadat deze was GEDAALD bij de laatste verhogingen van de bijstand in juli 2007 en januari 2008 en dat betekende toen dat de verhoging van de maandbedragen voor een stukje berustten op een sigaar uit eigen doos...
De vakantietoeslag is nu qua percentage 5% nadat ze eerst 4,7% was geweest.

Maar al met al gaat het per saldo opnieuw om marginale verhogingen, net als bij het vorige kabinet, m.i. te laag om het inflatiepercentage en het gestegen prijsindexcijfer te compenseren. Kortom: de bijstand blijft gewoon teveel om dood te gaan, maar te weinig om van te leven.
En hoe lang het gezien de kredietcrisis en de daarop volgende crisis in de echte economie die al begint te leiden tot massa-ontslagen duurt voordat de regering begint te bezuinigen op de uitkeringen?
Want het is altijd de bevolking die uiteindelijk de rekening betaalt van misdadige zelfverrijking en onverantwoordelijk gedrag van sommige lieden...

Als we de uitkeringen vergelijken met de hoogte van de uitkeringen per 1 januari 2008 valt het op dat de stijging niet eens het inflatiepercentage volgt...
Volgens de MG 2009-01 van VROM was de inflatie over 2009 2,5% In die circulaire wordt het huurprijsbeleid aangekondigd voor de periode vanaf 1 juli 2009.
Dat betekent simpelweg dat in koopkracht de bijstandsuitkeringen per saldo gewoon achteruit zijn gegaan...

WET WERK EN BIJSTAND BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2009

Woonsituatie Totale uitkering Maanduitk. Vak.toeslag

Paren van 21 jaar maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 1283,86 EUR 1219,67 EUR 64,19
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 1155,47 EUR 1097,70 EUR 57,77
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 1245,34 EUR 1183,07 EUR 62,27
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 1091,28 EUR 1036,72 EUR 54,56

Alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 1155,47 EUR 1097,70 EUR 57,77
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 1027,09 EUR 975,74 EUR 51,35
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 1116,96 EUR 1061,11 EUR 55,85
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 962,89 EUR 914,75 EUR 48,14

Alleenstaanden van 23 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 898,70 EUR 853,76 EUR 44,94
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 770,32 EUR 731,80 EUR 38,52
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 860,19 EUR 817,18 EUR 43,01
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 706,12 EUR 670,61 EUR 35,31

Alleenstaanden van 21 en 22 jaar

21 jaar,
alle situaties EUR 641,93 EUR 609,83 EUR 32,10
22 jaar,
alleenwonend of
commercieel
woningdeler   EUR 770,32 EUR 731,80 EUR 38,52
22 jaar,
niet-commercieel
woningdeler   EUR 706,12 EUR 670,81 EUR 35,31

Personen van 65 jaar en ouder

Paar,65+/65+  EUR 1353,95 EUR 1286,25 EUR 67,70
Paar,65+/65-  EUR 1353,95 EUR 1286,25 EUR 67,70
Alleenstaande
ouder      EUR 1240,38 EUR 1178,18 EUR 62,02
Alleenstaande  EUR 985,42 EUR 936,15 EUR 49,27

Verlaging vanwege het ontbreken van woonkosten

Alleenwonenden, jonger
dan 65 jaar         EUR 192,58
Woningdelers, jonger
dan 65 jaar         EUR 89,87

N.B.: Opvallend is, dat de verlaging vanwege het ontbreken van woonkosten sinds januari 2005 niet meer de verhouding 1 : 2 heeft.
Dus: Korting woningdeler staat tot korting alleenwonende als 1 : 2.
In januari 2005 werden deze kortingsbedragen resp. 80,49 en 172,48.
Die verhouding was: 1 : 2,14 en bleef hetzelfde bij de wijziging van de bijstandsbedragen in april 2005. De verhouding kroop in mei 2005 verder omhoog tot 1 : 2,15, maar zakte in januari 2006 weer tot 1 : 2,14 en bleef op 1/7/06 ook 1:2,14. Sinds die tijd t.m. 1/7/2008 bleef de verhouding 1 : 2,14. En ook nu blijft die verhouding ongewijzigd.

Ik blijf dit nog steeds een vreemd punt vinden bij deze 'krakerskorting', die overigens ook dak- en thuislozen treft. Ook zij hebben echter woonkosten, of zo men wil 'verblijfskosten' als ze ergens voor de nacht onderdak vinden, b.v. bij De Terp of het Leger des Heils. Ook is het een fabeltje dat er geen woonkosten zijn in een kraaksituatie: Er moet wel worden betaald voor de nutsvoorzieningen en het energiebedrijf vraagt vaak een forse waarborgsom. Ook moeten kosten gemaakt worden om de vaak in een niet al te beste staat verkerende panden wat wind- en waterdicht te krijgen of te houden.
Heeft men geen gas en elektra, dan moet verlichting vaak geregeld worden door bv. petroleumlampen en eten koken door op flessengas (butaangas) te koken, wat m.i. duurder is dan koken op aardgas.
Verwarming moet dan vaak geregeld worden door een houtkachel, maar ook hout is meestal niet gratis.

Eigen vermogen aan spaargeld en eigen vermogen in een eigen woning.

Als men bijstand wil aanvragen mag het eigen vermogen aan spaargeld niet hoger zijn dan:

EUR 5.455,00  voor alleenstaanden
EUR 10.910,00 voor eenoudergezinnen en voor gezinnen

Deze bedragen gelden vanaf 1/1/2009

Als men al in de bijstand zit en men weet te sparen (hoe dat moet hebben we het maar even niet over) dan mag men dat geld houden, ook als het spaargeld hoger wordt dan de bedragen die hier staan. De soos rekent echter wel vreemd: ze doen hierbij net of het gespaarde geld bij het spaargeld komt wat men had bij aanvang van de bijstand, hoewel dat oorspronkelijke spaargeld best zowat op zou kunnen zijn door uitgaven die men heeft moeten doen.
Een soort gefixeerd aanvangsvermogen dus bij de start van de bijstand.

Heeft men een eigen woning maar men raakt op de bijstand aangewezen dan hoeft men niet qua vermogen de hele woning eerst "op te eten". Dit hoeft niet als het eigen vermogen in de eigen woning waar men overigens wel zelf in moet wonen (dus geen verhuurde woningen) niet hoger is dan EUR 46.100,00

Dit bedrag geldt per 1/1/2009.

Het eigen vermogen in de woning is ruwweg uit te rekenen door te kijken naar de WOZ-waarde op de laatste belastingaanslag OZB en dat bedrag te verminderen met alle (hypotheek)schulden die op dat moment nog betaald moeten worden op de woning. (de schulden in hoofdsom dus, niet de rentes)