OPROEP AAN MENSEN IN DE BIJSTAND:
BOOS OP DE SOOS?!
Update 2/12/2008:
Uitdelen pamfletten bij Fourstar
werd niet op prijs gesteld...


Tekst pamflet van de Werkgroep Re-InDeGratie:


BOOS OP DE SOOS?!

Ook aan het re-integreren? Ook boos op of teleurgesteld in de soos? Moet u ook zoveel?

WIJ BEGRIJPEN DAT ALS GEEN ANDER!

Kom langs en vertel wat u nergens anders mag of durft te vertellen in een besloten (dus veilig) clubje.
Hier kun je ervaringen uitwisselen zonder dat de soos of re-integratieburo of Werkacademie dit weet.

Belangstelling? Geef je op door het strookje in te vullen (print: Ctrl+P) en dit te sturen naar Marowijnestraat 8-C 8931 BT te Leeuwarden of de gegevens te mailen naar: verpel@online.nl

----------------------------- knip -------------------------

NAAM........................................................

ADRES.......................................................

POSTCODE/PLAATS.............................................

TELEFOON....................................................

E-MAIL......................................................

------------------------------knip--------------------------

Je krijgt dan bericht wanneer en waar we de avond (alleen voor mensen in de bijstand) houden.

EN WIE ZIJN WIJ DAN WEL?
De Werkgroep Re-InDeGratie in Leeuwarden.............................


Download het pamflet zelf.


UPDATE 2/12/2008

Leeuwarden, 2/12/2008

Het uitdelen van het pamflet voor de deur van Fourstar/Workstar werd niet erg op prijs gesteld: op een gegeven moment kwam een man de brandtrap af vanaf de eerste etage van Fourstar, die eiste te weten wat wij daar deden, waarop een van de mensen hem een pamfletje gaf plus uitleg waar ik kop noch staart aan vast kon knopen, wat in dit geval wel grappig was.
De op ons af gestuurde onderknuppel: "Dit is mijn terrein, jullie mogen hier niet staan. Jullie moeten stoppen, jullie moeten maar naar de gemeente gaan." Meneer had het kennelijk ver geschopt door persoonlijk heel Fourstar te bezitten incl. alle grond...
Dat lieten wij hem ook merken waarop het heette dat we op het terrein stonden van Fourstar en dat het verboden was pamfletten uit te delen. Toen we hem duidelijk maakten dat we niet wensten te stoppen, heette het dat hij dan wel "maatregelen" zou nemen en vertrok hij weer naar binnen om "maatregelen" te nemen.
Zoals politie bellen?? Uiteraard kwam er geen politie en zijn we doorgegaan met het uitdelen van pamfletten, waarvan sommigen meerdere exemplaren wilden en zeiden dat ze deze ook mee naar binnen zouden smokkelen en aan het prikbord zouden hangen...
Kennelijk leeft er daar nogal wat onvrede. Enfin, we zijn toen op het openbaar trottoir gaan staan, zeker geen terrein van Fourstar en zijn uiteraard gewoon door gegaan. De hier genoemde figuur die wel even zou optreden, schijnt Lody Roembiak (bedrijfsleider productie) te heten en was naar verluidt een ex-voetballer van Cambuur. Geen wonder dat Cambuur ook in het verleden al zo slecht presteerde...
Maar serieus: kennelijk heeft men bij Fourstar/Workstar iets te verbergen en een slecht geweten, gezien de agressieve reactie. Geen wonder als Workstar ook deels een plaats is waar mensen via dwangarbeid te werk zijn gesteld...

secr. PEL