MINIMA KRIJGEN EUR 50 EXTRA MET KERSTMIS
MEER COMPENSATIE EIGEN RISICO ZORG


"Minima krijgen EUR 50 extra met kerstmis"
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 5/9/2008 plus:
"Meer compensatie eigen risico zorg"
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 24/5/2008


Dit kabinet ziet de minima als groep waaraan je zo nu en dan een fooi uitdeelt als gunst. Dat is een mentaliteitskwestie. Want ziedaar, straks is het weer kerst en tegen die tijd word je weer misselijk van het geslijm en de huichelarij. Onze vriend Abou, die nu Rotterdam verder gaat terroriseren als burgemeester, heeft besloten tot een kerstfooi voor alle arme, zielige gezinnen. En om alle voedselpakketten komt een strikje en een kersttakje...
Uit de Leeuwarder Courant van 5/9/2008:

MINIMA KRIJGEN EUR 50 EXTRA MET KERSTMIS

DEN HAAG (ANP) - Arme gezinnen krijgen eind dit jaar een extraatje van €50 voor Kerstmis. De kerstgratificatie is bedoeld om de laagste inkomens te compenseren voor de stijgende energiekosten en voedselprijzen.
Staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken, PvdA) is nog in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over hoe dit plan kan worden uitgevoerd.

De kerstgratificatie kost €50 miljoen. Het kabinet had dit geld eerder al opzij gezet voor armoedebestrijding.

Het plan is om het extraatje begin december uit te keren aan alle huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Dat betekent dat ook mensen met iets meer dan het bijstandsniveau (bijna €900 voor een alleenstaande) in aanmerking komen voor de kerstgratificatie.

[Allereerst: de bijstand voor een alleenstaande vanaf 23 jaar is EUR 850,36/mnd geen EUR 900,00. En deze regeling voor 50 euro eenmalig, betekent weer dat zich situaties zullen voordoen waarbij alleenstaanden en eenoudergezinnen niets krijgen en gezinnen wel, hoewel zij in die situatie minder inkomsten hebben. Hetzelfde geval doet zich voor bij o.a. de toegang tot de AV-Frieso zorgverzekering voor minima en het overige minimabeleid in Leeuwarden. Dat komt dus omdat men linkt aan de bijstandssystematiek die uitgaat van huishoudenstypen en leeftijdsgroepen. De grens ligt dan voor een alleenstaande van 23-65 jaar op 120% van 70% van de gezinsbijstand en voor een eenoudergezin op 120% van 90% van de gezinsbijstand en voor een gezin op 120% van 100% van de gezinsbijstand.]

Maar volgens Hans Spigt van de VNG heeft de uitvoering door de regelgeving veel voeten in aarde. De gemeenten moeten zorgen dat de €50 terechtkomen bij de mensen die er recht op hebben, maar op grond van een wet uit 2004 mogen zij dat niet. Gemeenten mogen alleen in individuele gevallen wat extra geld verstrekken, maar niet hele groepen inkomensondersteuning bieden. Het rijk wilde hiermee voorkomen dat gemeenten aan inkomenspolitiek doen.

[Dat klopt, behoudens de categoriale bijstand voor 65-plussers, chronisch zieken en gehandicapten. Voordat die wet uit 2004 werd aangenomen, was categoriale bijzondere bijstand wel mogelijk. En dat was qua uitvoeringskosten veel slimmer.]

Nu moet het rijk de groep die in aanmerking komt voor de kerstgratificatie, aanschrijven dat ze het extraatje kunnen ophalen bij de gemeente.

[En hoe moet het Rijk dat precies uitvinden? Ik voorzie weer een mooie rotzooi qua uitvoering en veel willekeur. Het zullen wel weer vooral de gezinnen in de bijstand zijn die iets krijgen. Geheel in lijn van dit gezins-kabinet. Wat mij betreft: hou die kerstfooi maar Abou!]


Einde eerste LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. []

Een ander uitkerinkje waarmee de overheid komt voor - let wel - sommigen, is - let op - een compensatie op de betaling van het eigen risico bij de basisverzekering ziektekosten.
Dus: we voeren eerst een eigen risico in van 150 euro (in 2009 hoger!) en dan geven we sommigen weer iets daarvan terug. Lekker simpel allemaal.

Per saldo wordt het: we gaan volgend jaar meer eigen risico betalen en sommigen krijgen daarvan wat meer terug dan die sommigen nu terugkrijgen...
En die sommigen volgend jaar zijn gedeeltelijk niet de sommigen van dit jaar. Volgt men het nog?
Gerommel in de marge heette dat ooit. Oplossing: geen eigen risico en ook niks terug. Gewoon spreiding van alle risico's via de premie. Het beste: terug naar het oude systeem: iedereen betaalt een meteen ingehouden procentuele premie voor zijn basisverzekering en verder niets, behalve als men allerlei extra's aanvullend wil verzekeren. Zorgtoeslag is dan ook niet nodig. Wel zo eerlijk en eenvoudig dus.
Uit de Leeuwarder Courant van 24/5/2008:

MEER COMPENSATIE EIGEN RISICO ZORG

DEN HAAG (ANP) - Meer mensen krijgen volgend jaar compensatie voor het eigen risico in de zorgverzekering. Ook mensen die de afgelopen twee jaar veel geld uitgaven aan ziekenhuiszorg of medisch specialisten krijgen geld terug. Dat heeft de ministerraad gisteren bepaald.
Het gaat om 50.000 pati๋nten die nu ook compensatie krijgen voor het eigen risico, dat dit jaar €150 bedraagt. Tot nu toe kreeg alleen een groep van 1,9 miljoen verzekerden die langdurig medicijnen gebruiken of meer dan een half jaar in een verpleeg- of verzorgingshuis zitten, geld terug. Dit jaar is dat 47 euro. Het kabinet heeft ook besloten de eigen bijdrage voor de psychotherapeut in 2009 af te schaffen.


Einde tweede LC-bericht.

Dit bericht heeft enige toelichting nodig. Van de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor), men weet wel, die onbereikbare club die o.a. diverse AWBZ-regelingen uitvoert, waar menig tv-actualiteiten rubriek al aandacht aan besteedde:

Compensatie eigen risico
Elke verzekerde van 18 jaar en ouder betaalt vanaf 1 januari 2008 een verplicht eigen risico van maximaal € 150,- per jaar. Mensen met weinig zorgkosten betalen minder eigen risico dan mensen met hoge zorgkosten. Chronisch zieken en mensen met een handicap hebben altijd hoge zorgkosten. Daarom hebben deze mensen soms recht op de Compensatie eigen risico (CER). De overheid betaalt hiermee een deel van het eigen risico terug.

Wie krijgt de Compensatie eigen risico?
U heeft recht op Compensatie eigen risico als u volgens de Zorgverzekeringswet voldoet aan ้้n van de twee voorwaarden:

1 U gebruikte in 2006 en 2007 veel medicijnen. U kreeg 180 dagen per jaar een medicijn voorgeschreven voor een van de volgende aandoeningen:
- Aandoeningen aan hersenen en ruggenmerg
- Aandoeningen aan het hart
- Aandoeningen aan de nieren
- Aandoeningen aan de schildklier
- Aandoeningen waarvoor groeihormonen worden voorgeschreven
- Psychische aandoeningen
- Cara
- Cystic Fibrosis/Pancreas aandoeningen
- Diabetes type I en II
- Epilepsie
- Glaucoom
- Hiv/aids
- Kanker
- Parkinson
- Reuma
- Transplantaties
- Ziekte van Crohn/Collitis Ulcerosa

Staat uw aandoening hier niet bij, maar denkt u dat u wel in aanmerking komt? Kijk dan hier voor meer informatie.

2 U woonde op 1 juli 2008 minstens een halfjaar aan een stuk in een AWBZ-instelling. Bijvoorbeeld in een zorginstelling of in een instelling voor gehandicapten.

Hoeveel is de Compensatie eigen risico?
De Compensatie eigen risico is voor iedereen hetzelfde: € 47,- per jaar. U kunt geen hogere of lagere vergoeding krijgen.

Hoe is dit bedrag bepaald?
Chronisch zieken en mensen met een handicap hebben hoge zorgkosten en betalen altijd € 150,- eigen risico. Een verzekerde in Nederland betaalt gemiddeld € 103,- per jaar aan eigen risico. Door chronisch zieken en mensen met een handicap € 47,- te geven, betaalt iedereen gemiddeld hetzelfde.

[Reactie: de lijst bij punt 1 is zo beperkt, dat menigeen die OOK jaar na jaar zijn/haar eigen risico op maakt en moet betalen, GEEN beroep kan doen op de regeling. Iemand die altijd ANDERE voorgeschreven medicijnen moet gebruiken die niet op de lijst staan, mag WEL het volle bedrag betalen aan eigen risico, jaar na jaar... Eerlijk toch?!]

U krijgt eind oktober automatisch bericht of u in aanmerking komt. Als u geen bericht krijgt, behoort u niet tot de groep verzekerden die voor het verplicht eigen risico gecompenseerd wordt. Denkt u dat u toch in aanmerking komt? Klik dan hier voor het aanvraagformulier. Deze kunt u uitprinten, invullen en naar ons opsturen.

[Reactie: er zijn mensen die al een tijdje terug bericht ontvingen.]

Wilt u meer informatie? Klik hier om de folder te bekijken of klik hier voor de veelgestelde vragen.


Einde tekst van website CAK. Commentaar tussen blokhaken. []